Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Suoritusten ja valintojen siirtäminen uuteen opsiin

  Siirrä suoritukset uuteen opsiin -toiminnolla saadaan siirrettyä opiskelijan suoritukset vanhasta opsista uuteen opsiin esim. silloin, kun opiskelija vaihtaa oppilaitosta multiPrimuksen sisällä. Toimintoa käytetään myös esimerkiksi oppilaitosten yhdistyessä, kun opiskelijoille otetaan käyttöön toisen oppilaitoksen opetussuunnitelma tai kokonaan uusi opetussuunnitelma. Primuksen versiosta 4.49 eteenpäin suoritusten siirron voi tehdä opiskelijajoukolle, esim. koko luokka-asteelle tai saman opetussuunnitelman mukaan opiskeleville kerralla.

  Oppilaitoksen vaihtumisen tai muun syyn takia voi opiskelijan noudattama opetussuunnitelma vaihtua. Tällöin kaikille vanhoille suorituksille ei välttämättä löydy paikkaa uudessa opsissa, jolloin ne listataan muiden suoritusten emokurssin alle, ns. häntäkursseiksi. Jos opetussuunnitelmissa oli täysin eri kurssit, siirtyvät kaikki opiskelijan valinnat ja suoritukset häntäkursseiksi. Häntäkurssit voi halutessa piilottaa Opetussuunnitelmat-rekisterissä tyhjäämällä opetussuunnitelman kortilta kentän Muiden emokurssi.

  Kurssien vastaavuuden merkitseminen

  Häntäkurssien arvosanat ja valinnat saadaan siirrettyä uuden opetussuunnitelman vastaaviin kursseihin, kunhan Primuksen Kurssit-rekisterissä määritellään jonkin kentän avulla, mikä vanhan opetussuunnitelman kurssi on sama kuin uuden opetussuunnitelman kurssi. Tässä voit käyttää apuna Välilehden tiedot taulukkona -toimintoa, eli avaa sekä uuden että vanhan opsin kurssit taulukkonäkymään ja merkitse vastaavuus sopivaan kenttään (esim. jokin koodikentistä). Ikkunaan voi ottaa esille Näytä-valikosta löytyvän Rajauspaneelin, jolla voi esim. lyhenteen mukaan rajata aine kerrallaan kursseja näkyviin.


  Esim 1. Jos opiskelijan vanhassa opsissa on suoritukset ENA Englanti A1-kieli -aineen kursseissa ENA1, ENA2 ja ENA3 ja nykyisessä oppilaitoksessa on vastaavat kurssit samoilla lyhenteillä, valitse hakuruudussa Lyhenne ja klikkaa Ok. Nyt suoritukset näistä kolmesta kurssista siirtyvät uuden opsin vastaaviin kursseihin. Primus ilmoittaa, montako suoritusta siirrettiin.

  Esim 2. Jos vanhassa opsissa on suorituksia RAB Ranskan kieli aineen kursseissa RAB1 ja RAB2 ja uudessa opsissa Ranskan kurssien lyhenteet ovat muotoa R1 ja R2, ei Lyhenne-kenttää voida käyttää tunnistustietona, sillä kentässä ei ole samaa tietoa molemmissa opseissa. Tässä tapauksessa voidaan esim. Koodi- tai Kohderyhmä-kenttää käyttää tunnistustietona.

  Valintojen ja suoritusten siirto

  Häntäkursseissa olevat valinnat ja arvosanat siirretään uuteen opetussuunnitelmaan valitsemalla Opiskelijat-rekisterin ylävalikosta Lisätoiminnot / Siirrä suoritukset uuteen opsiin -toiminnolla.

  • Valitse ensin aktiiviseksi se opiskelija, jonka opetussuunnitelma vaihdettiin ja jolla on näitä häntäkursseja.
  • Jos kyse on useammasta opiskelijasta, esim. koulujen yhdistämisen tai opetussuunnitelman vaihtumisen vuoksi, valitse kaikki nämä opiskelijat kerralla.
  • Valitse sitten Lisätoiminnot / Siirrä suoritukset uuteen opsiin.
  • Valitse hakuruudussa kenttä, jonka avulla vanhan ja uuden opsin vastaava kurssi tunnistetaan keskenään. Usein käytetään esim. Koodi -kenttää. Klikkaa sitten OK.

  Primus näyttää vielä varmistusikkunan, jossa on viisi eri toimintoa:

  • Tee simuloitu siirto tallentamatta muutoksia ja näytä yhteenveto: Jos rastit tämän, siirto tehdään simuloituna eli voit tarkastella etukäteen, mitä siirrossa tapahtuisi. Näin voit varmistaa, että siirto tapahtuu halutulla tavalla.
  • Siirrä myös arvioituun kurssiin korvaa mahdolliset uudessa opsissa jo olevat suoritukset (esim. sanallinen arviointi, poissaolot) vanhasta opsista tulevalla tiedolla.
  • Muuta Wilman merkintöjen kurssiviittaukset kannattaa yleensä rastia, jolloin saadaan yhtenäinen poissaolotilastointi myös edellisen opetussuunnitelman ajalta.
  • Päivitä kurssityypit kurssirekisteristä..: Jos rastit tämän, niin siirrossa päivitetään siirrettävän kurssisuorituksen kurssityypin tilalle se kurssityyppi, joka uudessa opsissa on vastaavalle kurssille merkitty Kurssit-rekisterissä. Voit erikseen valita Kyllä-painikkeen klikkauksen jälkeen ohitettavat kurssityypit eli sellaiset kurssityypit, joita et halua korvata suorituksista uuden opsin mukaisilla kurssityypeillä.
  • Älä siirrä muita arvosanoja: Jos rastit tämän, jätetään kurssin suoritusruudussa Muut arvosanat -kohdassa olevat arvosanat siirtämättä uuteen opsiin. Tämä kannattaa rastia, jos Muiden arvosanojen aiheet eivät ole identtisiä uudessa ja vanhassa opsissa.

  Palaava tai siirtyvä opiskelija

  2. asteella ja korkeakouluissa tulee tilanteita, joissa opiskelija aloittaa opinnot uudelleen, siirtyy päivälukiosta aikuislukioon tai avoimesta amk:sta tutkinto-opiskelijaksi. Kun opiskelija siirtyy saman MultiPrimuksen sisällä, voi suoritukset kopioida vanhalta rekisterikortilta uudelle.

  Rekisterikortin kopioinnissa Primus kysyy Kopioidaanko myös suoritukset?. Tähän vastataan "kyllä". Rekisterikortin opsnäkymään ilmestyvät aiemman kortin suoritukset ja valinnat. Kortille korjataan tarvittaessa uusi ops, opiskelijalaji ym. tiedot.

  Jos opiskelijalle on jo tehty uusi rekisterikortti ja siihen on täytetty jotain suorituksia, voi vanhan kortin suoritukset siirtää Toiminnot / Koulusiirrot / Päivitä henkilön toiselta kortilta. Vanhat suoritukset siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan oikeille paikoilleen, mikäli niille löytyy vastaava kurssi (=kursseilla sama rekisterikortti). Loput suoritukset siirtyvät ns. häntäkursseiksi. Opsiin lisättyjä muita suorituksia ei siirretä.

  Aiemmalla kortilla oleva suoritus korvaa uuden suorituksen tiedot, jos aiemmassa suorituksessa on arvosana. Tällöin kaikki saman kurssin suoritustiedot korvautuvat vanhan suorituksen tiedoilla.

  • Esimerkki 1: Opiskelijalla sai kurssista aiemmin arvosanan 7. Uudella kortilla samaan kurssiin on kirjattu sanallista arviointia, ei muuta. => Sanallinen arviointi katoaa ja arvosanaksi tulee 7.
  • Esimerkki 2: Opiskelijalla on kurssista ennestään sanallista arviointia. Uudella kortilla arvosanaksi on merkitty "K Kesken". => K-arvosana säilyy, sanallinen arviointi ei siirry.
  • Esimerkki 3: Opiskelijalla oli aiemmin kurssissa valinta, uudella kortilla kurssia ei ole valittu. => Valinnat eivät päivity Päivitä henkilön toiselta kortilta -toiminnossa.