Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret, fältförteckning