Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Tutkintotodistuksen näyttötodistus

  Katso kuva

  Näyttötodistus

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Tutkintotodistus koostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Tämä ohje koskee näyttötodistusta. Päättötodistus on ohjeistettu omassa ohjeessaan, linkki löytyy ohjeen lopusta.

  Todistusmalleissa olevat viitetekstit on ladattavissa www-sivuiltamme Primuksen
  Lisätiedot arviointiin -rekisteriin
  .

  Malleissa olevat todistusviitteet ovat pitkiä. Viitteitä voi vielä muokata arviointivaiheessa. Lisätietoviitteet voi avata omaan editointi-ikkunaan F3-näppäimellä, jolloin tekstin saa näkyviin kokonaisuudessaan klikkaamalla jonkin viitetiedon aktiiviseksi.

  Tulostepohja Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan tutkinnon tiedot Opiskelijarekisterin kentistä. Jos tutkinto kattaa kaksi osaamisalaa tai kaksi tutkintonimikettä, ne tulostetaan todistukseen peräkkäin samalle riville. Jos taas tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike kirjataan Primuksessa Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike -kenttään, jolloin tulostuspohja huomioi tämän: esim. Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, merkonomi.

  Tutkintonimikettä ja osaamisalaa varten on opiskelijarekisterissä myös toiset kentät, joita voi käyttää silloin, jos opiskelijan tutkinto sisältää kaksi tutkintonimikettä tai osaamisalaa (Tutkintonimike 2, Osaamisala 2).

  Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos tulostuvat Koulun tiedoista. Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan todistuspohjaan.

  Suoritustaulukko

  Näyttötodistusta varten tehdään opetussuunnitelmaan vastaavat otsikot kuin päättötodistuksessa, mutta niihin ei laiteta laajuutta. Näille tehdään oma kurssityyppi "1 otsikko näytöt". Tämä siksi, että näyttötodistuksen ja päättötodistuksen viitteet voivat olla erilaiset. Lisäksi näyttötodistukseen "Ammatilliset tutkinnon osat" -otsikon jälkeen tulostetaan laajuus siinä tapauksessa, että se on vähemmän kuin 135 osp, muulloin ei.

  Keltaisen suoritustaulukon toiselta riviltä tulostetaan opiskelijan opetussuunnitelmasta kaikki ammattiosaamisen näytöt, jotka on arvioitu. Jos opiskelija on laajentanut tutkintoansa yksilöllisesti ja suorittanut siitä näytön, ne opinnot tulostuvat näyttötodistukseen oman otsikon alle viimeiseksi.

  HUOM: Opiskelijalle ei kannata lisätä näyttöjä opetussuunnitelmaan toiminnolla Lisätoiminnot/Lisää muu suoritus, koska tällaisiin kursseihin ei voi lisätä näytön arviointiasteikkoa. Opetussuunnitelmaan voi tarvittaessa tehdä valmiiksi 1-2 ylimääräistä näyttökurssia, esim. Näyttö 1, Näyttö 2, joiden kurssityyppinä on 1 näyttö. Näitä käytetään, jos Opetustarjonta-rekisteristä ei löydy sellaista näytön kurssia, jonka joku opiskelija on liittänyt omaan tutkintoonsa ns. ylimääräisenä.

  Suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä tulostetaan myös laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

  • Ammattiosaamisen näytöistä tulostuvat ne, joihin on annettu arvosana.
  • Näytön nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.
  • Tulostuviksi kurssityypiksi valitaan 1-tason kurssityypit, jotka vastaavat näyttöjä: esim. 1 näyttö, 1 näyttö työssä, 1 näyttö ostunn_tutke2, 1 mukautettu näyttö.

  Mukautusviitteet

  Ota Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä Mukautettu lisätietoviite. Laita tähän kenttään M mukautusta tarkoittavalle näytön kurssityypille. Arvosanaviite-kentässä saa olla M) kuten aiemminkin. Primus numeroi M-viitteet automaattisesti, jos suorituksessa on Lisätietoja-kentässä viitetieto ja kurssityypillä on mukautettu lisätietoviite (M). Näyttöjen mukautusviitteen voi lisätä jo Näytöt-rekisterissä kenttään Lisätietoviite. Tieto siirtyy suoritukseen, jos kyseessä on koko näyttö.

  Näytön kuvaukset:

  Kolmannelta riviltä tulostetaan näytön kuvaukset. Kuvaus ja näytön suorituspaikka on kirjattu Näytöt-rekisteriin. Jos näyttö on suoritettu osissa, tehdään osanäytöille omat rekisterikortit, joihin kirjataan kuvaukset ja paikat. Kuvauksen eteen voi valmiiksi kirjoittaa 1.lyhyt kuvaus(ensimmäiselle osalle), 2. lyhyt kuvaus (toiselle osalle) jne.

  HUOM: osanäytöt tulostuvat todistukseen siinä järjestyksessä, kuin ne on tehty Näytöt-rekisteriin (ensimmäiseksi tulee osanäyttö, jonka rekisterikortin numero on pienempi). Jos yhden tutkinnon osan osanäytöillä on eri suorituspaikat, nämä täytyy käsitellä tapauskohtaisesti.

  Mallissamme on käytössä arvosanat Tyydyttävä 1, Hyvä 2, Kiitettävä 3 ja hyväksytty S. Jos oppilaitoksella on käytössä hyväksytylle suoritukselle joku muu arvosana, vaihdetaan se tulostusehtoihin "hyväksytty S" tilalle.

  Alatunniste

  Lisätietoja-kohtaan tulostetaan viitteiden selitykset ja Koulutuskeskuskoodi, jos Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -näytön lisätietoviitteenä on Vaihtoehto 1.

  Todistuksen päiväys tulostetaan Opiskelijarekisterin kentästä Todistusten päiväykset, jos samalla rivillä Todistuslajit-kentässä on "1 Tutkintotodistus".

  Näyttötodistuksen allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja. Primuksen aloitusikkunan kohdassa Muut rekisterit on Toimielimet-rekisteri, jonne tallennetaan toimielimen tiedot. Opiskelijarekisterissä on ko.rekisteriin viittaava Toimielin-kenttä, jonka kautta tulostetaan puheenjohtajan nimi ja toimielimen asettajan nimi.

  Muut tiedot on kirjoitettu tulostuspohjaan tekstinä.


  Artikkeli on päivitetty 01.02.2016