Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtainen muistio, muokkauslomake

  Katso kuva

  Tämä on mallilomake opiskelijakohtaisen muistion luomiseen Wilmassa.

  Lomakkeella opettajat/henkilökunta voivat tehdä oppilasta koskevan muistion sekä muokata aikaisempia muistioita. Muistiot tallentuvat Primuksen Opiskelijakohtaiset muistiot -rekisteriin.

  Kaikki oppilasta koskevat muistiot näkyvät Wilmassa oppilaan sivulla Muistiot-välilehdellä. Listauksessa näytetään päivämäärä, aihe lyhyesti, sekä kokoukseen osallistuneiden lyhenteet.

  Lomakkeiden kopiointi Primukseen

  Tallenna Opiskelijakohtainen_muistio.lom -tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomake esiin Wilmaan

  Täydennä lomake-editorissa seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijakohtaiset muistiot
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Muistiot
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä

  Lomake on käytettävissä Wilmassa oppilaan sivulla Muistiot-välilehdellä sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa -kenttä on rastittu lomake-editorissa. Linkki "Lisää uusi" näkyy niillä opettajilla/henkilökunnalla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Lue lisää opiskelijakohtaisista muistioista ja niiden oikeuksista.

  Pakolliset kentät ja tiedot

  Itse lomakkeella on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Päivämäärä
  • Merkinnän tekjijä (opettaja)
  • Merkinnän tekijä (henkilökunta)
  • Kokoukseen osallistuneet opettajat
  • Kokoukseen osallistunut henkilökunta
  • Lukuoikeus opettajilla
  • Lukuoikeus henkilökunnalla

  Aihe lyhyesti on myös suositeltava olla lomakkeella siitä syystä, että siihen täytetty tieto näytetään Tuki-sivun muistioiden listauksessa. Silloin näkee nopeasti päivämäärästä ja aihesta mistä muistiossa on kyse.

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeen alussa on osio, johon merkitään onko opiskelijalta ja/tai huoltajalta saatu lupa asioiden käsittelyyn. Luvan kysymiseen on hyvä käyttää esim. tulostetta.

  Lomakkeen alkuosan tiedot opiskelijaa ja huoltajaa koskien haetaan Opiskelijat-rekisteristä.

  Osaan lomakkeen kentistä on lisätty ohjetekstejä, joissa on kerrottu lisätietoa kentän käytöstä. Voit muokata tai poistaa infotekstin Lomake-editorissa kentän ominaisuuksissa välilehdeltä Ohjeteksti.

  Se käyttäjä, joka Wilmassa luo uuden muistion, tulee automaattisesti vastuuhenkilöksi kenttään Vastuuhenkilö (opettaja) tai Vastuuhenkilö (henkilökunta) riippuen siitä kuuluuko hän Primuksessa opettajarekisteriin vai henkilökuntarekisteriin. Nämä kentät on asetettu kielletyiksi, eli niiden sisältöä ei pääse Wilmassa muuttamaan.
  Vastuuhenkilöllä on sekä luku- että muokkausoikeus muistioon.

  Lisäksi muistion luoja tulee automaattisesti Kokoukseen osallistuneet opettajat -kenttään ensimmäiselle riville.

  Näkymisehdot

  Tälle lomakkeelle ei ole tehty mitään näkymisehtoa Wilmaan, joten se näkyy kaikille niille, joilla ovat tarpeelliset oikeudet.

  Jos on tarpeen tehdä erityyppisiä muistioita, suosittelemme ottamaan käyttöön Asiakirjalaji-kentän. Sen avulla Wilman Muistiot-otsikon alla olevista muistioista on heti nähtävissä minkätyyppinen muistio on kyseessä.
  Asiakirjalajin avulla voi tehdä muistioille myös näkymisehdot, jolloin saadaan ohjattua oikea lomake oikean asian kirjaamista tai muokkaamista varten.


  Artikkeli on päivitetty 18.08.2017