Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Uudentyyppinen vai vanhantyyppinen huoltajatunnus?

  Primuksen opiskelijarekisterin kenttiä tutkimalla selviää, onko huoltajalla uuden- vai vanhantyyppinen tunnus ja onko jompi kumpi huoltajista onnistunut käyttämään avainkoodinsa ja tekemään sillä henkilökohtaisen tunnuksen.

  Huomaa, että opiskelijarekisterissä on sekä opiskelijan tunnukseen että huoltajan tunnukseen liittyviä kenttiä. Huoltajiin liittyvien kenttien nimessä on mukana sana "huoltaja" jossain muodossa.

  On tärkeää, että koulun Primus-käyttäjä näkee kaikki alla mainitut kentät ja pystyy siten selvittämään, onko tunnuksen teossa onnistuttu. Kaikki huoltajatunnuksiin liittyvät kentät kannattaa asemoida samalle välilehdelle.

  Tunnuskentät

  Vanhantyyppinen tunnus

  • Huoltajan käyttäjätunnus -kentässä
  • Tyypillisesti etunimi.sukunimi.
  • Ei tyhjene, vaikka uudentyyppinen olisi tehty.

  Uudentyyppinen tunnus

  • Huoltajien Wilma-tunnukset -kentässä
  • Tyypillisesti sähköpostiosoite: matti.meikalainen@mallila.fi.

  Käyttämättömät avainkoodit

  • Wilman avainkoodit huoltajille -kentässä
  • Käytetty koodi katoaa kentästä.
  • Koodikentästä ei käy ilmi, kumpi huoltaja on koodinsa käyttänyt. Koodin käyttäjä käy ilmi uudentyyppisen tunnuksen kentästä eli Huoltajien Wilma-tunnukset -kentästä.

  Millainen tunnus huoltajalla on?

  Huoltajalla ei ole tunnusta lainkaan, jos

  • Huoltajien Wilma-tunnukset on tyhjä JA
  • Huoltajan käyttäjätunnus on tyhjä.

  Huoltajalla on voimassa oleva vanhantyyppinen tunnus, jos

  • Huoltajan käyttäjätunnus -kentässä on tunnus JA
  • Huoltajien Wilma-tunnukset on tyhjä.


  Huoltajalla on uudentyyppinen tunnus, jos

  • Huoltajien Wilma-tunnukset -kentässä on hänen sähköpostiosoitteensa, nimensä tms. Kuvassa on tehty tunnus "harri.huoltaja@mallila.fi".
  • Jos kentässä kaksi osoitetta, ovat molemmat huoltajat tehneet henkilökohtaisen tunnuksen tai sama huoltaja on tehnyt kaksi eri tunnusta käyttäen kahta eri sähköpostiosoitetta.
  • Jos kenttä on tyhjä, ei kumpikaan huoltaja ole tehnyt uudentyyppistä tunnusta. Jos käytössä oli aiemmin yhteinen tunnus, on se edelleen voimassa.

  Tunnusten ja avainkoodien toimittaminen

  Vaikka vanhantyyppiset tunnukset olivat yhteisiä, on tunnus saattanut olla vain toisen huoltajan käytössä. Tunnuksen viestihistoriaa sitoo kirjesalaisuus. Viestihistoria säilytetään vain sillä henkilöllä, joka tunnusta on käyttänyt.

  • Tämä henkilö tekee itselleen uudentyyppisen tunnuksen vanhantyyppisen tunnuksen pohjalta. Tällöin viestihistoria säilyy.
  • Toiselle huoltajalle tehdään avainkoodi. Hänelle ei siis kerrota aiempaa vanhantyyppistä tunnusta. Toinen huoltaja tekee itselleen oman tunnuksen avainkoodin avulla, jolloin viestikansio on tyhjä.
  • Jos kumpikin huoltaja käytti vanhantyyppistä tunnusta ja tietää sen salasanan, tekee kumpikin uuden henkilökohtaisen tunnuksen tämän yhteisen tunnuksen pohjalta. Avainkoodeja ei tarvita.

  Tunnusten vanheneminen

  Jos Wilma ei anna kirjautua tunnuksella, kannattaa tarkistaa tunnuksen voimassaolo:

  • Nykyisen päivän tulee osua Huoltajan tunnuksen voimassaolo alkaa ja Huoltajan tunnuksen voimassaolo päättyy kenttien päiväysten väliin (tai kentät ovat tyhjät). Näitä päiväyksiä voi tarvittaessa muuttaa.
  • Jos Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee -kentässä on jokin päiväys, on toinen huoltaja tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen. Jos toinen huoltaja käytti tätä samaa tunnusta, on hänellä tähän päivämäärään asti aikaa tehdä itselleen oma henkilökohtainen tunnus. Päivämäärää voi tarvittaessa siirtää eteenpäin. Jos toinen huoltaja ei käyttänyt yhteistä tunnusta, tee huoltajalle avainkoodi. Hän saa sen avulla tehtyä itselleen oman tunnuksen. Toisen huoltajan tekemä tunnus näkyy Huoltajien Wilma-tunnukset -kentässä.
  • Avainkoodi on voimassa ikuisesti, mutta Wilman lähettämässä varmistusviestissä oleva paluulinkki on voimassa vain muutaman päivän. Jos huoltaja ei ehdi tehdä tunnusta tänä aikana, tulee hänen tilata uusi varmistusviesti menemällä connect-sivulle ja antamalla sähköpostiosoitteensa.