Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kertyneet työssäoppimiset (koko ryhmä)

  Katso kuva

  Tämä on ammatillisen oppilaitoksen työssäoppimisten ja osaamispisteiden yhteenvetotuloste. Tällä tulosteella saat näkyviin valitun ryhmän/opiskelijajoukon opiskelijoiden työssäoppimiset.

  Tuloste on tehty opiskelijarekisteriin ja työssäoppimiset tulostetaan monirivisestä Suorituksien työssäoppimiset-kentästä, joka on linkkikenttä Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Tulosteen tiedot

  Tuloste on jaettu kahteen osaan: ylätunnisteeseen ja taulukkoon. Ylätunnisteeseen tulostuu tulosteen nimi ja sarakeotsikot. Voit lisätä tulostumaan myös ryhmän nimen, jos oppilaitoksessanne työssäoppimiset tulostetaan aina ryhmittäin. Lisää silloin ylätunnisteen johonkin soluun tulostumaan Ryhmä/Luokka->Nimi.

  Taulukkoon tulostuu valittujen opiskelijoiden nimet ja ne opiskelijoiden kurssit, joihin hänelle on lisätty työssäoppimista ja näiden työssäoppimisjaksojen osaamispisteet. Kurssin ja laajuuden lisäksi voit lisätä tulostumaan myös esim. työssäoppimispaikan nimen. Viimeiseen sarakkeeseen tulostuu ne opiskelijan työssäoppimisten osaamispisteet yhteensä, jotka on arvioitu hyväksytysti.

  Taulukko on luettelomuodossa, jolloin samalle sivulle tulostuu ryhmän kaikkien opiskelijoiden työssäoppimiset ja yhdeltä opiskelijalta useampi työssäoppimis-rivi, jos hänelle on kirjattu useampi top-jakso.

  Jotta tuloste toimii oikein, se vaatii, että työssäoppimiset on kirjattu oikein ja kaikille samalla tavalla. Jos jonkun työssäoppimisen laajuus puuttuu, eivät rivit enää täsmää. Viimeiseen sarakkeeseen lasketaan ne työssäoppimiset, jotka on hyväksytysti arvioitu.


  Artikkeli on päivitetty 12.02.2016