Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Dela en omfattande examensdel mellan olika lärare

  Undervisningen av en examensdel kan delas mellan flera lärare, antingen i Grunduppgifterna eller i Grupperingsfönstret. Periodens timantal ska delas så att varje lärare får sin egen andel och efter detta går det att lägga till rätt lärare och utrymme.

  Kontrollera och bearbeta gruppens timantal

  Öppna Grunduppgifternas Undervisningsgrupper (Grupper)-flik och aktivera den grupp, vars timantal du vill dela. Kontrollera att gruppen har rätt timantal eller rätt antal kompetenspoäng. Om du behöver ändra antalet ska du högerklicka på gruppen och välja Ändra gruppens omfattning. I rutan som öppnas kan du ändra kompetenspoäng till närundervisningstimmar eller ändra omfattning.

  Dela timantalet

  Då omfattningen är korrekt ska du högerklicka på gruppen och välja alternativet Gruppens lektioner. Aktivera gruppen i hjälprutan och högerklicka på den. Välj alternativet Dela timantal.

  Om examensdelens omfattning är 96 timmar och timantalet ska delas jämnt mellan tre lärare, ska du först skriva in den del som ska frigöras, dvs. 32. Välj därefter de kvarstående 64 timmarna och frigör igen 32 timmar.

  Lägg till lärare och utrymme

  Då examensdelen har delats in i tre delar ska du lägga till lärare och utrymme. Högerklicka på någon av grupperna och välj Egenskaper. Kryssa i rätt lärare och utrymme. Om en viss lärare inte finns med på listan ska du kontrollera om Visa endast lediga är ikryssat nere på sidan. Om fältet inte är ikryssat syns också de lärare som undervisar någon annan grupp just då.

  Listan visar endast lärare med ett arbetsförhållande som är i kraft. Du kan kontrollera vilka lärare det rör sig om på Grunduppgifternas Lärarflik i kolumnerna Arbetsförhållandet inleds/upphör. Kryssfältet Visa endast lediga visar också dessa lärare. Listan över lärare visar som standard inte de lärare, vilkas arbetsförhållande inte är i kraft vid gruppens undervisningstidpunkt. Arbetsförhållandets giltighetstid framgår ur kolumnerna Arbetsförhållandet inleds och Arbetsförhållandet upphör på grunduppgifter-fönstrets Lärare-flik. Om du kryssar ur Visa endast lediga, får du fram även dessa lärare. Läraren syns i listan från och med den dag då hans/hennes arbetsförhållande inleds.

  Då du har lagt till lärarna står det "flera" i Lärarkolumnen på Grunduppgifternas Undervisningsgrupper (Grupper)-flik.

  Om undervisningsutrymmet varierar ska du fylla i detta först då du placerar lektionerna i schemat.

  Gör bedömningslistor

  Gruppen får endast en bedömningslista där alla tre lärare finns med (som lärare). En av dem finns i fältet Lärare medan de två andra finns i fältet Övriga lärare. Fälten fungerar på samma sätt, dvs. de behandlas som likvärdiga lärare. Bedömningslistan är synlig för alla tre lärare i Primus och Wilma.

  Obs! Se även anvisningen om Examensreformen.
  Vi rekommenderar att examensdelarna delas in på det gamla sättet i Primus och Kurre för lärare/arbetsplats/period/ämne och dylika delar.