Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opettajien oletusresurssit ja -huone ryhmille

  Päivitetty: 25.2.2019

  Erityisesti ammatillisilla oppilaitoksilla voi olla tarve saada ryhmiä muodostettaessa automaattisesti ryhmille opettajakohtaiset oletusresurssit ja -huoneet. Myös alakouluilla tätä voi hyödyntää opettajan oletusluokkahuoneen merkitsemiseen. Resurssit ja huoneet merkitään ensin opettajille Primuksessa ja siirretään sitten Kurreen. Kun ryhmiä muodostetaan, tiedot tulevat samalla ryhmille opettajan mukaan.

  Resurssien ja huoneiden merkintä opettajille Primuksessa

  • Avaa Primuksessa Opettajat-rekisteri.
  • Merkitse jokaisen opettajan rekisterikortille opettajan oletushuone ja oletusresurssit kenttiin Opetustila ja Kalusto. Kenttien vaihtoehdot tulevat Huoneet- ja Kalusto-rekistereistä.
  • Siirrä opettajat Kurreen valitsemalla ylävalikosta Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen (7). Jos joitain em. kenttiin täytettyjä huoneita tai resursseja ei löydy ennestään Kurresta, ne lisätään samalla sinne. Huom. Resurssien osalta siirretään viisi ensimmäistä riviä monirivisestä Kalusto-kentästä.
  • Jos tiedonsiirtoa ei tehdä, voi oletusresurssit ja -huoneet lisätä käsinkin opettajille Kurressa. Tiedonsiirron jälkeenkin näitä voi muokata Kurressa.

  Oletusresurssit ja -huoneet ryhmille

  Kun tiedonsiirto on tehty, ota Kurren Perustiedot-ikkunan Opettajat- ja Opetusryhmät-välilehdelle esiin sarakkeet Opetustila ja Muut resurssit, elleivät ne ole valmiiksi näkyvissä. Sarakkeet saa esiin valitsemalla ylävalikosta Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet. Tiedonsiirrolla tuodut huoneet ja resurssit näkyvät nyt jokaisella opettajalla Opettajat-välilehden sarakkeissa. Tietoja voi muuttaa käsin sarakkeisiin, ja resursseja voi valita monta painamalla F3-näppäintä sarakkeen ollessa aktiivinen ja valitsemalla ne listasta.

  Kun ryhmiä muodostetaan Kurressa, ryhmille tulee Opettajat-välilehden sarakkeissa olevat resurssit ja huoneet.

  Huom. Jos Opettajat-välilehdellä on esillä esimerkiksi vain Opetustila-sarake, niin silloin vain opettajan oletushuone tulee automaattisesti ryhmille, ei muita oletusresursseja. Vastaavasti jos vain Muut resurssit -sarake on esillä, tulee ryhmille automaattisesti opettajan oletusresurssit, eikä opettajan oletushuonetta.

  Opetustarjonnan oletusresurssit ensisijaisia

  Oletusresurssit ja -huoneet katsotaan ryhmille ensisijaisesti kursseilta opettajien sijaan, jos ne on merkitty käsin kursseille Opetustarjonta-välilehdelle Opetustila- ja Muut resurssit -sarakkeisiin. Käsin merkityt resurssit ja huoneet näkyvät mustalla värillä. Jos sarakkeisiin ei ole käsin syötetty tietoja, näytetään sarakkeissa vihreällä värillä Opettajat-välilehdeltä tulevat tiedot, ja tällöin nämä tiedot siis menevät myös ryhmille.

  Ryhmän opettajan vaihtaminen

  Jos jo luodulle ryhmälle vaihdetaan opettaja, vaihdetaan ryhmään kyseiselle opettajalle merkityt oletusresurssit ja -huone, jos ryhmän muita tietoja ei ole ehditty muuttaa sitä ennen.