Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Toimeenpanon ohitus - arvioinnit suoraan opiskelijarekisteriin

  Päivitetty 3.1.2019

  Tavallisesti suoritukset arvioidaan Wilmassa, ja arvioinnit tallentuvat Primuksen Arviointi-rekisteriin, mistä ne voidaan käsin tai automaattisesti toimeenpanna ja siirtää samalla Opiskelijat-rekisterin suorituksiin.

  Ammatillisille oppilaitoksille voi kuitenkin olla järkevä käyttää vaihtoehtoista tapaa, joka helpottaa yksilöllisten oppimispolkujen suoritusten arviointia. Peruskoulujen ei pidä toimintoa käyttää, ja lukioillekin se saattaa soveltua vain tietyin varauksin. Ideana on, että kun Wilmassa opetusryhmän arviointisivulla tai eHOPSissa päivitetään opiskelijan arviointia, näkyvät päivitetyt arviointitiedot opiskelijalla reaaliaikaisesti kaikissa kyseisen tutkinnon osan opetusryhmissä. Päivitetyt arviointitiedot tallentuvat suoraan opiskelijarekisteriin, josta ne peilataan automaattisesti kaikille arvioitavan tutkinnon osan arviointikirjoille. Siten opetusryhmä/arviointikirja on toimintoa käytettäessä vain näkymä, jossa kootaan joukko opiskelijoita yhteen, ja sen kautta ei enää tehdä toimeenpanoja. Toimeenpano toimintona jää näin ollen tarpeettomaksi.

  Aina kun arviointia tehdään, päivitetään opiskelijan kurssisuorituksen ensimmäisen välilehden arviointia, ja arvioinnin tekijäksi tulee arvioinnin tehnyt opettaja. Ensimmäisen välilehden arviointiedot näkyvät Primuksessa opiskelija- ja arviointirekisterissä sekä Wilmassa eHOPS-sivulla ja saman tutkinnon osan eri opetusryhmien Arviointi-sivulla riippumatta siitä, mitä kautta arviointitietoja on päivitetty.

  Huomioitava ennen toiminnon käyttöönottoa

  • Primuksen version on oltava 4.58 tai uudempi.
  • Jos automaattinen toimeenpano ja tenttitoiminto ovat käytössä, ota ne ensin pois käytöstä Koulun tiedot -rekisteristä. Niitä ei voi käyttää tämän toiminnon kanssa. Muutkaan toimeenpanoon vaikuttavat erilliset asetukset eivät toimi.
  • Jos Arviointi-rekisterissä on toimeenpanemattomia arviointeja, jotka halutaan siirtää suorituksiin, toimeenpane arviointikirjat ensin. Jos arviointikirjoissa ei ole arviointeja ollenkaan tai niissä on arviointeja, joita ei haluta suorituksiin, toimeenpanoja ei pidä tehdä.
  • Varmista, että opiskelijarekisterissä on opiskelijoilla suorituksen ensimmäisenä välilehtenä se arviointi, jonka halutaan päivittyvän arviointia tehdessä ja näkyvän sekä Wilmassa että arviointirekisterissä kyseisen kurssin ryhmissä.

  Käyttöönotto

  SaaS-asiakkaamme saavat toiminnon käyttöön ottamalla yhteyttä tukeemme. Muut asiakkaamme voivat ottaa toiminnon käyttöön itse lisäämällä prserver.ini-tiedostoon seuraavan määrityksen:

  [Settings]
  GradebookSuorKanta=oppsuor

  Käynnistä vielä palvelin uudelleen. Voit varmistaa käyttöönoton onnistuneen avaamalla Primuksessa Arviointi-rekisterin: jos arviontikirjoilla näkyy taulukossa sarakeotsikot ja opiskelijalista vihertävällä taustavärillä, toiminto on käytössä. Arviointi-rekisterissä ei myöskään ole enää mahdollisuutta toimeenpanna arviointikirjoja.

  Toimintoa ei voi ottaa käyttöön yksittäisille oppilaitoksille, vaan se tulee käyttöön kaikille samassa Primuksessa oleville oppilaitoksille.

  Muuta huomioitavaa toiminnon käytössä

  • Jos arviointikirjan kurssia vaihdetaan, päivitetään arviointikirjalle suoraan opiskelijarekisteristä kyseisen kurssin arvioinnit.
  • Kun opiskelija lisätään arviointikirjaan, hänelle tulee automaattisesti valinta ops-puuhun opiskelijarekisteriin kyseiseen kurssiin, ellei valintaa ennestään ole.
  • Arviointirekisterin hakutoiminto hakee suorituksen tiedot opiskelijarekisteristä, mutta huomioi vain arviointikirjan opiskelijat. Rekisterin tulosteille tulee arviointitiedot opiskelijarekisteristä arviointirekisterin sijaan.
  • Tulosteilla suoritustiedot haetaan opiskelijarekisteristä arviointirekisterin sijaan.
  • Seuraavat toiminnot eivät ole enää käytettävissä:
   • Arvioinnin toimeenpano
   • Hajautettu käyttäytymisen arviointi
   • Poissaolojen haku arviointikirjalle
   • Päivitä opiskelijarekisteristä -toiminto
   • Päivitä valinnat opiskelijarekisteriin -toiminto
   • Käytösnumeroiden yhteenveto
   • Tyhjennä ruudukko