Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (opiskelijat)