Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Linux-versioiden asentaminen

  Primuksen, Kurre 7:n ja Wilman Linux-versioiden asentaminen.

  Primus

  Asennus

  1) Primuksen Linux-versio tarvitsee seuraavat Linux-kirjastot:
  yum install openssl-libs (tai openssl, jos edellistä ei löydy)
  yum install openssl-devel
  yum install openssl-devel.i686

  Huom. Sekä openssl-libs- että openssl-devel-kirjastoista täytyy asentaa 32- ja 64-bittiset versiot. Openssl-devel.i686 täytyy asentaa, jotta Koski-tiedonsiirtoja voi tehdä.

  2) Tee Primusta varten hakemisto ja pura prserver-linux.tar.gz. Purkamisen jälkeen hakemistosta löytyvät tiedostot:

  • kanta.tar
  • prserver
  • prserver.ini
  • prserver.lic

  3) Tee data-hakemisto ja siirrä kanta.tar -tiedosto siihen

  4) Tee tarvittaessa prserver -tiedostosta ajettava (chmod a+x prserver).

  5) Ensimmäisellä käynnistyskerralla Primus luo salausavaimia, joiden tekemiseen saattaa mennä pitkäkin aika.

  Päivitys

  1) Sammuta prserver. (Esim. killall prserver)

  2) Pura prserver-linux.tar.gz ERI HAKEMISTOON kuin mihin Primus on asennettu.

  3) Kopioi prserver ja prserver.lic Primuksen asennushakemistoon.

  4) Kopioi (HUOM! Älä pura!) kanta.tar Primuksen data-hakemistoon eli siihen hakemistoon jossa Primuksen tietokanta sijaitsee. Tarkista hakemiston sijainti tarvittaessa Primuksen asennushakemistossa sijaitsevasta prserver.ini-tiedostosta.

  5) Tee tarvittaessa prserver -tiedostosta ajettava (chmod a+x prserver)

  Käytä seuraavia esimerkkejä vain täydentävinä ohjeina. Pyydä apua Linux-asiantuntijalta tarvittaessa.

  Esimerkki asennuksesta:

  • mkdir primus
  • cd primus
  • tar xvfz ../prserver-linux.tar.gz
  • mkdir data
  • mv kanta.tar data
  • chmod a+x prserver
  • nohup ./prserver

  Esimerkki päivityksestä:

  • killall prserver
  • mkdir uusiprimus
  • cd uusiprimus
  • tar xvfz ../prserver-linux.tar.gz
  • cd ../primus
  • cp ../uusiprimus/prserver .
  • cp ../uusiprimus/prserver.lic .
  • cp ../uusiprimus/kanta.tar data
  • chmod a+x prserver
  • nohup ./prserver


  Kurre 7

  Asennus

  1) Tee Kurrea varten hakemisto ja pura kurreserver-linux.tar.gz. Purkamisen jälkeen hakemistosta löytyvät tiedostot:

  • LinuxKurreServer
  • kurreserver.ini

  2) Muokkaa tarvittaessa kurreserver.ini -tiedostoa. Tämä on tarpeen jos haluat vaihtaa Kurren käyttämää porttia tai tiedostojen sijaintia.

  3) Tee tarvittaessa LinuxKurreServeristä ajettava (chmod a+x LinuxKurreServer)

  4) Ensimmäisellä käynnistyskerralla Kurre luo salausavaimia, joiden tekemiseen saattaa mennä pitkäkin aika.

  Päivitys

  1) Sammuta LinuxKurreServer. (Esim. killall LinuxKurreServer)

  2) Pura kurreserver-linux.tar.gz ERI HAKEMISTOON kuin edellinen versio on asennettu.

  3) Kopioi LinuxKurreServer asennushakemistoon edellisen version päälle.

  4) Tee tarvittaessa LinuxKurreServeristä ajettava (chmod a+x LinuxKurreServer)


  Wilma

  YLEISTÄ

  Tämä on Wilman Linux-version asennusohje. Wilman Linux-versio edellyttää 64-bittistä Linux-palvelinta. Suosittelemme CentOS- tai Redhat-jakelua, sillä Ubuntu- ja Debian-pohjaisilla palvelimilla on aikaisemmin ilmennyt vakausongelmia.

  Wilman Linux-versio tarvitsee seuraavat Linux-kirjastot ja fontit:

  CentOS:

  yum install openssl-libs (tai openssl, jos edellinen ei löydy)
  yum install openssl-devel
  yum install pango cairo freetype pixman fontconfig
  yum install xorg-x11-fonts-Type1.noarch xorg-x11-fonts-misc.noarch
  rpm –Uvh https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm

  Ubuntu:

  apt-get install libcairo2 libpango1.0
  apt-get install msttcorefonts

  Nämä ohjeet asentavat mm. Microsoftin yleisimmät truetype-fontit, kuten esim. Arial.
  Jos käytössä on muita truetype-fontteja, joiden halutaan tulostuvan oikein pdf-tiedostoissa,
  tulee ne asentaa myös Wilman palvelimelle.

  Huom! Kirjastojen ja fonttikokoelmien nimet voivat vaihdella eri Linux-versioiden välillä. Kun käytössä on 64-bittinen Wilma, täytyy myös yllämainituista kirjastoista olla asennettuna 64-bittiset versiot.

  Asennus

  1) Tee Wilmaa varten hakemisto ja pura wilma-linux.tar.gz. Purkamisen jälkeen hakemistosta löytyvät:

  • ASENNUSOHJEET
  • update-wilma.sh (Scripti, jonka avulla voi päivittää - Wilman)
  • LinuxWilma (64-bittinen versio Wilmasta. Tätä tulisi käyttää 32-bittisen sijaan)
  • LinuxWilma32 (32-bittinen versio Wilmasta. Käytä vain tarvittaessa)
  • ini-sample (Hakemisto, joka sisältää esimerkit prwilma.ini ja prwilma.cfg)
  • SharedFiles
  • WebFiles
  • SSLFiles (Hakemisto SSL-varmenteita varten)

  2) Kopioi ini-sample -hakemistosta prwilma.ini ja prwilma.cfg nykyiseen hakemistoon.

  3) Muokkaa prwilma.ini -tiedostossa alla näkyvien rivien osalta:

  [Setup]

  • ServerIP="127.0.0.1" (Primuksen palvelimen ip-osoite)
  • ServerPort=1222 (Primuksen palvelimen portti)
  • Username="username" (Primuksessa oleva käyttäjätunnus Wilmaa varten)
  • Password="password" (Salasana yllä olevalle tunnukselle)

  [Kurre]

  • ServerIP= (Kurren palvelimen ip-osoite)
  • ServerPort= (Kurren palvelimen portti)

  4) Kopioi SSL-varmenteen tiedostot hakemistoon SSLFiles ja muokkaa prwilma.cfg -tiedostoa. Lisätietoja varmenteesta

  Varmista, että OpenSSL on asennettu palvelimelle ja että /usr/lib/libssl.so on symbolinen linkki järjestelmään asennettuun libssl-kirjastoon. Esim. Ubuntu Linuxissa tämä tehdään:

  • ln -s /usr/lib/libssl.so.0.9.8 /usr/lib/libssl.so

  5) Tee tarvittaessa LinuxWilma:sta ajettava (chmod a+x LinuxWilma)

  Päivitys

  1) Kopioi hakemasi uusi wilma-linux.tar.gz Wilman hakemistoon
  2) Sammuta Wilma (Esim. killall LinuxWilma)
  3) Aja update-wilma.sh (sh update-wilma.sh)
  4) Käynnistä Wilma (sudo ./LinuxWilma &)