Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen todistukset

  Katso kuva

  Tämä on todistus aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintojen suorittamisesta. Tästä pohjasta saa tallennettua kolme eri päättövaiheen todistusta.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste

  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan kuin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ylätunnisteessa valkopohjaisten solujen sisältö on tekstiä, se näkyy samanlaisena kaikille opiskelijoille ja voidaan kirjoittaa suoraan tulostepohjaan.

  Ylätunnisteessa on solu, joka tulostaa todistuksen nimen riippuen opiskelijan kortille täytetyistä kentistä. Jos Eropäivä-kenttä on täytetty, todistuksen nimeksi tulee "Aikuisten perusopetuksen erotodistus". Jos taas Valmistumispäivä- ja Peruskoulun päättötodistus -kentät on täytetty, nimeksi tulee "Aikuisten perusopetuksen päättötodistus". Jos Valmistumispäivä-kenttä on täytetty mutta Peruskoulun päättötodistus -kenttää ei, nimeksi tulee "Todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta".

  Ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut koulun nimen, opiskelijan nimen, lukuvuositietojen ym. tulostamista varten. Näiden solujen sisältö tulostetaan Primuksen kentistä.

  Tieto-solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi, paina Tieto-välilehden kentää, jolloin saat hakuruudun esiin. Tyhjää solun sisältö ja valitse kenttäluettelosta jokin muu tieto poistamasi tilalle.

  Suoritustaulukko

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa vasemman reunan solut tulostavat kurssin nimen tulostusehtojen mukaisesti. Kurssityypiksi on valittu oppimäärä ja väliotsikko.

  Sisennettynä seuraavalle riville tulostuu pakollisten ja valinnaisten kurssien nimet tulostusehtojen mukaan. Samalla rivillä on vielä punaisella opintoviikkomäärän ja arvosanan tulostavat solut.

  Jos olet käyttänyt muita kurssityyppejä kuin tulosteen tulostusehdossa, niin vaihda jokaisen solun määrittelyihin käyttämäsi kurssityypit.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle, vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 15.08.2018