Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurssitarjotintulosteet

  Kurressa on kolme erilaista kurssitarjottimeen liittyvää tulostetta. Varsinainen kurssitarjotintuloste on kurssitarjotin sellaisenaan. Kurssitarjotinryhmät -tulosteesta näkee nopeasti, mitä esim. biologian kursseja eri jaksoissa järjestetään. Tarjotinpalkit jaksoittain -tulosteesta taas näkee, missä palkeissa henkilöllä on opetusta/opiskelua.

  Tulosteet löytyvä Kurren ryhmittelyikkunasta, Tulosteet-valikosta.

  • Valitse haluamasi tuloste.
  • Valitse tulostusruudun vasemmasta laidasta, mitä tai keille haluat tulostaa.
  • Valitse tulostusruudun oikeasta laidasta, mitä lisätietoja haluat tulosteeseen mukaan. Katso myös Lisäasetukset-välilehti.
  • Klikkaa Esikatselu-painiketta, jolloin tuloste avautuu omaan ikkunaansa. Jos tulosteessa on vielä muokattavaa, sulje esikatselu ja korjaa tulostuksen asetukset.
  • Kun tuloste on ok, voit tulostaa sen joko paperille (oletus), tai tallentaa tiedostoksi pdf- tai html-muodossa.

  Kurssitarjotin

  Tulosteesta näkyy, mitä kursseja missäkin palkissa on mukana. Jos käytössä on väritulostin, kannattaa ennen tulostamista valita ryhmät tulostumaan kurssityyppinsä mukaisella värillä: Ryhmittely / Näytä / Tarjotinryhmän väri / Kurssityypin mukaan. Toinen vaihtoehto on esittää eri vuosiluokille tarkoitetut kurssit eri väreillä. (ks. tarkemmin kurssitarjottimen ohje, johon on linkki alla)

  Oletuksena jokainen tarjotin tulee omalle sivulleen. Jos haluat tulostaa samalle paperille useampia tarjottimia, täytä tulostusruudun Miniatyyritulostus-kohdassa Sivuja pystysuunnassa -kenttään "2". Näin samalle arkille tulostuu 2 tarjotinta allekkain.

  Yhdelle pystysuuntaiselle A4-arkille mahtuu kaikkiaan 10-20 palkkia. Paperi käännetään vaakaan klikkaamalla tulostusikkunassa Asetukset-painiketta ja valitsemalla apuruudun Suunta-kohdassa "Vaaka".

  Tarjotinpalkit jaksoittain

  Tästä tulosteesta on apua erityisesti opettajille. Tulosteesta näkee nopeasti koko vuoden osalta ne palkit, joissa hänellä on opetusta.


  Kurssitarjotinryhmät

  Tulosteen voi ottaa eri tavoilla ryhmiteltynä.

  • Aineittaisesta yhteenvedosta näkee, mitä kursseja tietystä aineesta järjestetään ja missä jaksoissa.
  • Kurssittaisesta yhteenvedosta näkee, missä palkeissa aineen kursseja opetetaan ja mitä kursseja on tänä vuonna tarjolla. Palkin sarakkeessa näkyy ryhmänumero. Kuvassa esim. ATK1-kurssista järjestetään tässä jaksossa 2 ryhmää, ATK1.5 ja ATK1.7.
  • Opettajittain järjestetystä yhteenvedosta näkee, mitä kukin opettaa missäkin palkissa. Vastaavan tulosteen saa myös opiskelijoista ja opetustiloista. Opiskelijoittain tulostettava yhteenveto löytyy myös Valinnat-ikkunan tulosteista nimellä Opiskelijoiden kurssitarjotinryhmät.
  • Luokittaisessa yhteenvedossa jokainen luokka tulostetaan omalle sivulleen. Yhteenvedosta näkee, mitä kukin opiskelija opiskelee missäkin palkissa.


  Tuntikaavio

  Tuntikaavion voi tulostaa mukaan Kurssitarjotin- ja Aineen ryhmät -tulosteisiin. Tuntikaaviota ei tarvitse etukäteen tehdä, vaan se syntyy automaattisesti, kun jokin kurssitarjotinryhmä sijoitetaan työjärjestykseen.

  Kurssitarjotinvalinnat

  Yksittäisen opiskelijan kurssivalinnat käyvät ilmi Opiskelijan valinnat - ja Opiskelijan kurssitarjotinvalinnat- tulosteista. Nämä tulosteet löytyvät Valinnat-ikkunan Tulosteet-valikosta.

  • Opiskelijan kurssitarjotinvalinnat -tulosteesta näkyy koulun tarjotinpalkit ja tummennettuna ne ryhmät, jotka opiskelija on valinnut. Tulosteen avulla esim. opinto-ohjaajan on helppo etsiä jokin muu sopiva ryhmä samasta palkista.
  • Lisäasetukset-välilehdellä voit rajata, mitä palkkeja haluat tulostaa. Voit tulostaa kaikki palkit; vain ne palkit, joista opiskelija on valinnut jotain tai ne palkit, joista opiskelija ei ole valinnut mitään.
  • Opiskelijan valinnat -tulosteesta näkyy, mitä kursseja opiskelijalla on missäkin jaksossa. Samanlainen tuloste on tulostettavissa myös Wilmassa.