Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - IB-lukiot

  Alkutoimet

  • Opiskeluoikeuden tyyppi (Koski) -kentässä on uusi vaihtoehto IB:tä varten: "IB-tutkinto". Täytä tuo joko Opiskelijat-, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterissä.
  • Opiskeluoikeuden alku, arvioitu loppu, loppu ja lisätiedot siirretään vastaavasti kuin lukioilla.

  Alla kenttäluettelo keskeisimmistä kentistä, joita Primus tutkii Koski-siirrossa. Täydennämme luetteloa tarvittaessa.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Opiskeluoikeuden tyyppi (Koski)Opiskelijat/ Luokat/ Koulun tiedotPakollinen, valitse vaihtoehto "IB-tutkinto"
  AloituspäiväOpiskelijatPakollinen
  Arv.valmistumispäiväOpiskelijat
  ValmistumispäiväOpiskelijat
  EropäiväOpiskelijat
  Pre-IB opintojen päättymispäiväOpiskelijatKirjaa tähän Pre-IB opintojen vahvistuspäivä
  Tilapäisen kesk. alkupäiväOpiskelijat
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
  Estimated bonus points (IB)OpiskelijatSallitut arvot 0, 1, 2, 3, F
  IB-opinnon vaiheKurssitAinetasolle (tai väliotsikolle)
  IB-opinnon aineKurssitAinetasolle
  IB-opinnon ryhmäKurssitAinetasolle
  IB-opinnon tasoKurssitAinetasolle
  Yhteishaun kieliKurssitKielille
  Lukion kurssitasoKurssit

  Kurssit-rekisteriin täytetään

  • IB-aineille tulee täyttää Kurssit-rekisterissä IB-opinnon aine, IB-opinnon ryhmä ja IB-opinnon taso.
  • Lisäksi IB erittelee kieliaineet eli näille täytetään myös Yhteishaun kieli ja silloin IB-opinnon aineen pitää olla A, A2 tai B.
  • Jos IB-opinnon aine puuttuu, niin Pre-IB suoritukseen siirretään aine normaalina lukioaineena.
  • Pre-IB:n alle voidaan siirtää IB-kursseina sekä paikallisia että valtakunnallisia lukiokursseja. Nämä eritellään Lukion kurssitaso -kentällä, jossa on uusi vaihtoehto IB:tä varten.
  • IB-tutkintoon puolestaan ei voi siirtää tavallisia lukioaineita eli kannattaa täyttää IB-kentät Kurssit-rekisteriin.
  • IB-aineiden Koski-koodit.

  Suoritukset

  • Opiskelijan suorituksista haetaan ainetasot ja niiltä katsotaan Kurssit-rekisterin kenttää IB-opinnon vaihe. Jos kyseisellä aineella ei ole kenttää täytetty, niin haetaan sen ylätasoilta niin ylös, että löytyy kurssi, jolle kenttä on täytetty.
  • Opetussuunnitelmassa voi joillakin lukioilla olla omat väliotsikot "Pre-IB-" ja "IB" -aineille eli silloin IB-opintojen vaihe -kenttä täytetään vain niille väliotsikoille. Jos opsissa ei ole väliotsikoita, niin sitten täytetään aineille.
  • Jos IB-opinnon vaihe -kenttää ei ole täytetty, niin aine siirretään Pre-IB suorituksen alle. Aineessa tai sen jaksossa pitää olla arvosana tai valintoja, että se siirretään.
  • Jos opiskelijalla siirtyy yksikin Pre-IB aine, niin siirretään Pre-IB suoritus ja vastaavasti IB-tutkinnon suoritus.
  • Pitää olla suoritus joko Pre-IB tai IB-tutkinnon kurssissa ennen kuin tiedetään, mitä pitää siirtää Koskeen. Muuten opiskelija ei siirry ollenkaan Koskeen.

  Vahvistus

  • Pre-IB siirretään vahvistettuna, kun kaikista siirtyvistä aineista on pakolliset kurssit suoritettu siirrettävällä arvosanalla.
  • Pre-IB vahvistuksen päivämäärä katsotaan ensisijaisesti Pre-IB opintojen päättymispäivä -kentästä eli jos opiskelijalla on samalla rekisterikortilla Pre-IB ja IB-tutkinnon suoritus, niin tuo kenttä kannattaa täyttää.
  • IB-tutkinnon vahvistus siirretään, kun valmistumispäivä on täytetty eli ei haeta enää suorituksista tietoja.
  • IB-tutkinnon alle siirretään lisäpisteet opiskelijarekisterin kentästä Estimated bonus points (IB). Tuo on tekstikenttä, mutta siitä sallitaan vain arvot 0, 1, 2, 3 ja F.

  Poikkeukset

  • IB-tutkinnossa on muutama poikkeusaine, jotka löytyvät IB-opintojen aineet -rekisteristä, mutta joita ei siirretä normaalisti osasuorituksiin.

   • TOK (theory of knowledge),
   • CAS (creativity, action, service) ja
   • EE (extended essay) ovat omina kohtinaan suorituksen alla.
  • TOK siirretään kuten muutkin suoritukset, mutta siinä on eri arviointiasteikko kuin muissa aineissa (A-E eikä 1-7).
  • CAS siirretään pelkästään aineesta eli siinä ei huomioida kurssitasoa ollenkaan.
  • EE ei siirry tällä hetkellä ollenkaan.
  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI