Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Todistus suoritetuista tutkinnon osista (siirtymävaihe)

  Katso kuva

  Tämän ohjeen todistusmalli on tarkoitettu niiden opiskelijoiden todistusten tulostamiseen, jotka eivät ole suorittaneet koko tutkintoa tai opiskelijan erotessa oppilaitoksesta. Myös opiskelijan pyynnöstä kesken tutkinnon suorittamisen annetaan tämän mallin mukainen todistus.

  Uusi todistusmääräys

  Ammatillisen koulutuksen reformin (2018) myötä on tullut uusi todistusmääräys (OPH-54-2018), joka astui voimaan 15.1.2018. Varsinaisia tarkkoja ulkoasumääräyksiä tai -malleja näistä ei löydy, joten Visman mallit ovat myös suuntaa-antavia. Viimekädessä koulutuksen järjestäjä vastaa antamiensa todistusten oikeellisuudesta. Laki-, asetus-, peruste- ja diaarinumeroviittaukset tulee aina tarkistaa erikseen opiskelijan suorittaman tutkinnon mukaan ja muokata tarvittaessa näitä mallipohjia.

  Huomioi, että tässä vaiheessa mallit ovat alustavat ja niitä päivitetään tarvittaessa kevään aikana.

  Todistuspohja Primukseen

  Lataa ohjeen yläreunasta .tul tiedostot koneellesi ja vie Primukseenne opiskelijarekisterin tulostuseditoriin. Muokkaa mallipohjia omiin tarpeisiinne sopivaksi.

  Ylätunniste

  • Ylätunnisteeseen tulostetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi Koulun tiedot -rekisteristä.
  • Todistuksen nimi on kirjoitettu tekstinä mallipohjaan.
  • Tutkinnon tiedot, opiskelijan henkilötiedot ja oppijanumero tulostetaan opiskelijan tiedoista.
  • Tekstissä "on suorittanut xx perustutkinnosta seuraavat tutkinnon osat" oleva perustutkinnon tieto tulostetaan Tutkinnot-rekisteristä. Sitä varten kirjoita Todistusnimi suomeksi 3 -kenttään kyseisen tutkinnon nimi muotoon "autoalan perustutkinnosta".
  • Alimpana olevat otsikot tulostuvat erilaisina riippuen opiskelijan aiemmasta suoritustavasta (ops/näyttö).

  Suoritukset

  • Suoritustaulukkoon tulostetaan tutkinnon osat, niiden laajuudet, arvosanat ja mahdolliset lisätieto- ja mukautusviitteet.
  • Laajuuksia ei tulosteta entisille näyttöperusteisille opiskelijoille, joilla niitä ei ole käytetty opintojen aikana.
  • Rasti tulostuviksi kurssityypeiksi teillä käytössä olevat kurssityypit.

  HUOM. Tarkista ja muuta aina viitetekstit opiskelijakohtaisesti, että ne ovat oikein; onko kyse mukautuksesta vai poikkeamisesta, mikä on lakiviite ja siihen liittyvä lakipykälä jne.

  Alatunniste

  • Alatunnisteeseen tulostuu osaamispistein painotettu keskiarvo entisille ops-perusteisille opiskelijoille. Keskiarvo-toiminto on ohjeistettu tutkintotodistusohjeen lopussa.
  • Mallipohjassa on myös tutkinnon osien laajuus yhteensä, mutta sen voi ottaa halutessaan pois. Jos tätä halutaan käyttää, laajuuden tulostavaan soluun tulee tulostuva tieto määritellä siten, että osaamispisteistä vähennetään kaikki teillä käytössä olevien näytön kurssityyppien laajuudet.
  • Lisätiedot, viitteiden selitykset, todistuksen päiväys ja allekirjoitukset tulostuvat myös alatunnisteeseen. Entisille ops-perusteisille tulostuu myös tieto todistuksen liitteistä.
  • Lisätietoihin on kirjoitettu tekstinä maininta siitä, mitä tutkintotodistuksen saaminen edellyttää.
  • Todistus päivätään aina antopäivän mukaan. Tässä mallissa päiväys tulostetaan Todistusten päiväykset -kentästä, jos samalla rivillä Todistuslajit-kentässä on vaihtoehto "24 Todistus suoritetuista tutkinnon osista". Muussa tapauksessa tulostetaan joko Eropäivä tai Nykyinen päivä.
  • Jos todistuksen allekirjoittaja on oppilaitoksessanne vain esim. rehtori, voit poistaa ryhmänohjaajan tiedot tulostavat solut. Tai jos toinen allekirjoittaja on esim. "vastuukouluttaja", vaihda se "ryhmänohjaajan" tilalle.

  Takasivu

  Takasivu on muuten sama kuin tutkintotodistuksella, mutta siellä ei ole mainintaa jatko-opintokelpoisuudesta. Jatko-opintokelpoisuuden saa vasta koko tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  • Koulutuksen järjestäjän ja järjestämisluvan kohtaan tulee muuttaa oman koulutuksenjärjestäjän tiedot. (kohta "X koulutuksen järjestäjään...")
  • Tarkista, mikä laki ja asetus on ollut voimassa kunkin opiskelijan opintojen aikana. Vaihda tarvittaessa.
  • Tutkinnon sijoittuminen kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä: tieto tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
  • Arviointiasteikko tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
  • Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset voi kirjata joko tutkinnolle, osaamisalalle tai opiskelijalle. Tulostuvissa soluissa on huomioitu eri vaihtoehdot.

  Artikkeli on päivitetty 23.03.2018