Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Juokseva päätösnumero

  Päätöksille voidaan muodostaa automaattisesti juokseva päätösnumero. Numerointi voidaan tehdä eri perusteiden mukaan, esim. päättäjä ja päätös huomioiden. Päätösnumero muodostetaan kenttään Päätös §.

  Päätöksiä voidaan luoda Hakemukset ja päätökset -rekisterissä, Opiskelijat-rekisterin Lisätoiminnot / Luo hakemuksia tai päätöksiä -toiminnolla tai lomakkeilla Wilmassa. Kun uusi päätös luodaan, sille saadaan automaattisesti päätösnumero annetun määrityksen mukaisesti. Päätösnumeron voi muodostaa joka kerta erikseen, mutta suositeltavaa on tehdä kenttään oletusarvo, jolloin päätösnumero tulee aina automaattisesti saman periaatteen mukaan.

  Yleistä

  Päätösnumeron muodostumisperiaate

  Päätösnumero on juokseva aina kalenterivuosittain. Aina vuoden alusta aloitetaan uusi numerointi alkaen numerosta 1. Päätöksen vuosi tarkistetaan kentästä Päätöspvm. Numerointi huomioi myös arkistossa olevat kortit.

  Päätösnumeroa ei muodosteta, jos muut päätöstä koskevat kentät Päätöspvm, Päätös (koulu) / Päätös (virasto) ja Päättäjä ovat tyhjiä.

  Päättäjät

  Jos päätökset halutaan numeroida päättäjittäin ja kouluittain, on Päättäjät-rekisteriin tehtävä mm. jokaisen koulun rehtorille oma rekisterikortti. Silloin jokaisen koulun rehtori saa päätöksilleen aina vuoden alusta oman numerosarjansa.

  Tapa 1: Päätösnumero oletusarvona (suositus)

  Päätös § -kenttään kannattaa tehdä valmiiksi sama oletusarvo sekä Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin että päätöslomakkeelle Lomake-editoriin. Silloin päätösnumero tulee aina automaattisesti ja samalla periaatteella riippumatta siitä, tehdäänkö päätös Primuksessa vai Wilman lomakkeella.

  Hakemukset ja päätökset -rekisterissä tehty oletusarvo toimii myös silloin, jos päätöksiä tehdään massana Opiskelijat-rekisterin Lisätoiminnot / Luo hakemuksia tai päätöksiä -toiminnolla.

  Päätösnumeroinnin eri vaihtoehdot oletusarvoa lisättäessä:

  • #DECNUMBER: Päätös numeroidaan vuosittain huomioiden kaikki samassa MultiPrimuksessa olevat koulut. Esimerkki: Koulu A:n rehtori tekee vuoden ensimmäisen päätöksen, joka saa numeron yksi. Koulu B:n rehtori tekee seuraavana päivänä päätöksen, joka saa silloin numeron kaksi. Numerointi ei erikseen huomioi päättäjiä tai päätöskoodeja.
  • #DECNUMBER1: Päätös numeroidaan vuosittain päättäjä huomioiden. Numerosarja aloitetaan päättäjittäin (Päättäjät-rekisterissä olevat) vuosittain numerosta yksi. Esim. rehtorin tekemä vuoden ensimmäinen päätös on 1, luokanvalvojan vuoden ensimmäinen päätös on numero 1, jne.
  • #DECNUMBER2: Päätös numeroidaan vuosittain päätöskoodi huomioiden. Jokainen päätöskoodi saa tällöin oman numerosarjansa, joka aloitetaan vuoden alusta alkaen numerosta yksi.
  • #DECNUMBER3: Päätös numeroidaan vuosittain sekä päättäjä että päätöskoodi huomoioiden. Numerointi ottaa päätöskoodit huomioon siten, että jokaisella päättäjällä eri päätös aloitetaan vuoden alusta numerosta yksi.

  Oletusarvon tekeminen Hakemukset ja päätökset -rekisterissä

  • Avaa Hakemukset ja päätökset -rekisteri ja valitse Ylläpito / Kenttäeditori.
  • Klikkaa Päätös §-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Määritä oletusarvo.
  • Saat esiin hakuruudun. Päätösnumeron muodostamisperiaate määritellään kirjoittamalla ruudun ylemmälle riville joko #DECNUMBER, #DECNUMBER1, #DECNUMBER2 tai #DECNUMBER3. Klikkaa "Enter"-painiketta.
  • Rasti kohta "Oletusarvo kenttään korttia luodessa". Silloin kenttään ei tarvitse päätöstä tehtäessä edes klikata, vaan päätöksen muodostumisperiaate näkyy siinä valmiina. Klikkaa lopuksi vielä Ok-painiketta.
  • Tallenna muutokset Toiminnot / Tallenna, jonka jälkeen kenttäeditori sulkeutuu.

  Kun tämän jälkeen Primuksessa tehdään uutta päätöstä, näkyy Päätös § -kentässä annettu oletusarvo valmiina. Kun päätös tallennetaan, muodostuu päätökselle numero annetun oletusarvon mukaisesti. Päätösnumero näkyy kentässä, kun rekisterikortti valitaan uudelleen aktiiviseksi.

  Oletusarvo heijastuu myös Opiskelijat-rekisterin päätöstoimintoon. Jos sama päätös tehdään esim. massana monelle opiskelijalle Lisätoiminnot-valikon kautta, näkyy silloinkin Päätös § -kentälle tehty oletusarvo valmiiksi kentässä ja päätöksille tulee automaattisesti juokseva numerointi.

  Oletusarvon tekeminen lomakkeelle

  Päätösnumero kannattaa laittaa oletusarvoisesti myös päätöslomakkeelle.

  • Avaa Primuksen Lomake-editori ja ota esiin päätöksen kirjaamisen lomake.
  • Avaa lomakkeelta Päätös § -kentän ominaisuudet klikkaamalla kentän kohdalta kynän kuvaa.
  • Kirjoita kohtaan Kentän oletusarvo sama teksti kuin Hakemukset ja päätökset -rekisterin kenttäeditorissakin, esim. #DECNUMBER2. Rasti myös kohta Oletusarvo heti lomakkeelle. Valitse Ok ja tallenna muutos lomakkeelle.

  Tämän jälkeen myös Wilmassa saadaan päätökselle muodostettua numero samalla periaatteella kuin Primuksessa. Oletusarvo toimii Wilmassa seuraavasti:

  • Kun tehdään uusi päätös (uusi kortti, ei hakemusta pohjalla), Päätös § -kentässä näkyy jo valmiiksi se peruste, jonka mukaan päätösnumero muodostetaan.
  • Kun tehdään päätöstä hakemukselle, saadaan oletusarvo klikkaamalla Päätös § -kenttää.

  Kun lomake tallennetaan, tulee Päätös §-kenttään näkyviin muodostunut päätösnumero.

  Tapa 2: Päätösnumeron muodostaminen käsin Hakemukset ja päätökset -rekisterissä


  Päätösnumeron voi Primuksessa muodostaa käsin kenttään Päätös §. Klikkaa kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Luo sisältö. Saat esiin ruudun, jossa on eri vaihtoehtoja sisällön muodostamiseen. Valitse Juokseva päätösnumero. Voit lisäksi valita muodostetaanko numero päättäjittäin, päätöskoodeittain vai molemmat huomioiden.

  Suosittelemme kuitenkin käsin muodostettujen päätösnumeroiden sijasta tekemään Päätös § -kenttään oletusarvon.

  Muuta huomioitavaa

  • Jos Hakemukset ja päätökset –rekisterissä kopioit rekisterikortin toisen pohjalta, muista tyhjätä kopiolta tyhjätä Päätös §-kenttä. Käy sen jälkeen jossain toisessa kentässä ja klikkaa Päätös §-kenttää uudelleen. Primus tuo silloin kenttään uudelleen oletusarvon, ja tallennuksen yhteydessä Primus tekee uuden päätösnumeron.
  • Huolehdi, että päätösnumeron oletusarvo on samalla tavoin sekä Hakemukset ja päätökset -rekisterissä että Lomake-editorissa, esim. kummassakin #DECNUMBER2, ei siten että toisessa esim. #DECNUMBER1 ja toisessa #DECNUMBER2.

  Päivitetty: 8.5.2014

  Avainsanat: Päätös, päätösnumero, hakemukset, decnumber, päättäjä, 14182