Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Tutkintotodistuksen päättötodistus

  Katso kuva

  Päättötodistus

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Tutkintotodistus koostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Tämä ohje koskee päättötodistusta. Näyttötodistus on ohjeistettu omassa ohjeessaan, linkki sivun alareunassa.

  Todistusmalleissa olevat viitetekstit on ladattavissa www-sivuiltamme Primuksen
  Lisätiedot arviointiin -rekisteriin
  .

  Malleissa olevat todistusviitteet ovat pitkiä. Viitteitä voi vielä muokata arviointivaiheessa. Lisätietoviitteet voi avata omaan editointi-ikkunaan F3-näppäimellä, jolloin tekstin saa näkyviin kokonaisuudessaan klikkaamalla jonkin viitetiedon aktiiviseksi.

  Tulostepohja Primukseen

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan tutkinnon tiedot Opiskelijarekisterin kentistä. Jos tutkinto kattaa kaksi osaamisalaa tai kaksi tutkintonimikettä, ne tulostetaan todistukseen peräkkäin samalle riville. Jos taas tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike kirjataan Primuksessa Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike -kenttään, jolloin tulostuspohja huomioi tämän: esim. Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, merkonomi.

  Tutkintonimikettä ja osaamisalaa varten on opiskelijarekisterissä myös toiset kentät, joita voi käyttää silloin, jos opiskelijan tutkinto sisältää kaksi tutkintonimikettä tai osaamisalaa (Tutkintonimike 2, Osaamisala 2).

  Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos tulostuvat Koulun tiedoista. Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan todistuspohjaan.

  Suoritustaulukko

  Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostetaan opiskelijan opetussuunnitelmasta kaikki tutkinnon osat, jotka on arvioitu. Jos opiskelija on laajentanut tutkintoansa yksilöllisesti, ne opinnot tulostuvat oman otsikon alle päättötodistukseen viimeiseksi. Suoritetuista tutkinnon osista tulostetaan myös laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat.

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arvosana.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.
  • Tulostuviksi kurssityypiksi valitaan 1-tason kurssityypit, esim. 1 pakollinen, 1 valinnainen, 1 ostunn_tutke2, 1 mukautettu.

  Mukautusviitteet

  Ota Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä Mukautettu lisätietoviite. Laita tähän kenttään M mukautusta tarkoittaville kurssityypeille. Arvosanaviite-kentässä saa olla M) kuten aiemminkin. Primus numeroi M-viitteet automaattisesti, jos suorituksen Lisätietoja-kentässä on viitetieto ja kurssityypillä on mukautettu lisätietoviite (M). Numeroimaton M-viite tulee, jos suorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, mutta kurssityypillä on Arvosanaviite-kentässä M). Pelkän M)-viitteen seliteteksti on kirjoitettu tulostuspohjan alatunnisteeseen tekstinä, numeroitujen M)-viitteiden seliteteksti tulostetaan Viitteiden selitykset -funktiolla.

  Alatunniste

  Suoritettujen tutkinnon osien laajuus tulostetaan funktiolla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus, Osaamispisteet) - Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 näyttö). Vähennä myös muut näyttöä tarkoittavat kurssityypit, jos oppilaitoksessanne on niitä käytössä. Muuten osaamispisteitä tulee liikaa näyttöjen osaamispisteiden verran. Tämän voi toteuttaa myös summaamalla ne kurssityypit, joista osaamispisteet pitää kertyä eli kaikki 1-tason kurssityypit. Silloin lisätään funktio esim. seuraavasti: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 pakollinen)+ Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 valinnainen)+ Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 os.tunnustaminen)

  Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen tulostetaan funktiolla Työssäoppimisen laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi (Primus,Osaamispisteet). Tämä edellyttää, että työssäoppimiset on arvioitu eli Työssäoppimisen arviointi-kentässä on "Hyväksytty" kaikilla mukaan laskettavilla työssäoppimisen rekisterikorteilla. Lisäksi kurssiin liitetyistä työssäoppimisen riveistä katsotaan rivikohtaisesti, onko kyseinen työssäoppiminen hyväksytty eli onko rivillä suoritukseksi laskettava arvosana.

  Lisätietoja-kohtaan tulostetaan viitteiden selitykset ja muut lisätiedot.

  Todistuksen päiväys tulostetaan Opiskelijarekisterin kentästä Todistusten päiväykset, jos samalla rivillä Todistuslajit-kentässä on "1 Tutkintotodistus".

  Koulun tiedoista tulostetaan rehtorin nimi ja virka-asema ja ryhmänohjaajan nimi tulostetaan Opiskelijarekisterin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-kentästä.

  Muut tiedot on kirjoitettu tulostuspohjaan tekstinä.


  Artikkeli on päivitetty 02.02.2018