Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hoppa över fastställningen - bedömningarna rakt in i Studeranderegistret

  I allmänhet bedöms prestationerna i Wilma och bedömningarna sparas automatiskt i Primusregistret Bedömning, där de kan fastställas manuellt eller automatistk så att bedömningarna samtidigt överförs till Studeranderegistret.

  Inom yrkesutbildningen kan det ändå vara vettigare att använda ett annat alternativ som underlättar bedömningen gällande individuella lärostigar. Grundskolor ska inte ta den här funktionen ibruk, och inte heller i gymnasier är den tillämplig rakt av. Funktionen innebär att när man i Wilma uppdaterar den studerandes bedömning på undervisningsgruppens bedömningssida eller i eIP, visas den uppdaterade bedömningsdatan för studeranden i realtid i alla undervisningsgrupper för examensdelen. De uppdaterade bedömningsuppgifterna sparas direkt i Studeranderegistret, och speglas därifrån automatiskt till alla bedömningslistor för den examensdel som bedöms. När man använder funktionen är undervisningsgruppen/bedömningslistan således enbart en vy över studerandena, och inga fastställningar görs via den längre. Som funktion är fastställningen därmed överflödig.

  Alltid när man gör bedömningar, uppdateras bedömningen automatiskt på den första fliken i studerandens kursprestation, och den lärare som gjort bedömningen står som bedömare. Bedömningsdatan på denna första flik visas i Studeranderegistret och Bedömningsregistret i Primus, samt på eIP-sidan i Wilma och på undervisningsgruppernas Bedömning-sida oberoende av på vilket sätt bedömningsdatan har uppdaterats.

  Observera inför ibruktagningen

  • Funktionen kräver Primusversion 4.58 eller nyare.
  • Om automatisk fastställning och tentfunktionen är i användning, ska du först ta dessa ur bruk i Information om skolan-registret. De kan inte användas tillsammans med den här funktionen. Övriga separata inställningar som gäller fastställningen fungerar inte heller.
  • Om det i Bedömningsregistret finns bedömningar som inte ännu har fastställts och som ska finnas med i prestationerna, ska du fastställa bedömningslistorna först. Om det inte finns bedömningar på bedömningslistorna över huvud taget eller om det finns bedömningar som inte ska vara prestationer, ska du inte göra fastställningarna.
  • Se till att de studerande har på den första fliken i prestationen i Studeranderegistret den bedömning som ska uppdateras och synas både i Wilma och i Bedömningsregistret, i grupperna för kursen ifråga.

  Ibruktagning

  Våra SaaS-kunder kan meddela kundsupporten att de önskar tillgång till funktionen. Våra övriga kunder kan aktivera funktionen själv genom att lägga in följande definition i prserver.ini:

  [Settings]
  GradebookSuorKanta=oppsuor

  Starta ännu om servern. Du kan kontrollera att ibruktagningen lyckades genom att i Primus öppna Bedömningsregistret. Om det finns kolumnrubriker i tabellen på bedömningslistorna och studerandelistan har grön bakgrundsfärg, är funtkionen i användning. I Bedömningsregistret kan man heller inte längre fastställa bedömningslistor.

  Det går inte att aktivera funktionen på enbart vissa läroanstalter, utan den gäller alla läroanstalter i en och samma Primus.

  Annat att tänka på när man använder funktionen

  • Om man byter kurs på en bedömningslista, kommer bedömningarna för kursen i fråga direkt från Studeranderegistret in på bedömningslistan.
  • När en studerande läggs in på en bedömningslista, får studeranden automatiskt kursen markerad som vald i sitt läroplansträd i Studeranderegistret, såvida den inte är vald från förr.
  • Sökfunktionen i Bedömningsregistret hämtar in prestationsdatan från Studeranderegistret, men beaktar bara studerandena på bedömningslistan. På registrets utskrifte plockas bedömningsdatan in från Studeranderegistret och inte från Bedömningsregistret.
  • Följande funktioner är inte längre tillgängliga:
   • Fastställning av bedömning
   • Spridd bedömning i uppförande
   • Uppdatera från Studeranderegistret
   • Uppdatera valen till Studeranderegistret
   • Uppförandevitsorden i sammandrag
   • Töm rutfältet


  Uppdaterad: 4.10.2018