Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 Oppimissuunnitelma, esiopetus

  Tämä ohje sisältää esiopetuksen OPS 2016 mukaisen oppimissuunnitelman muokkauslomakkeen sekä profiililomakkeen. Tiedostot-otsikon alla on myös Wilman lomake pdf-muodossa, josta on nähtävissä lomakkeen rakenne.

  Muokkauslomakkeella (Oppimissuunnitelma 2016.lom) esiopetuksen henkilökunta voi tehdä lapselle oppimissuunnitelman sekä muokata aikaisempia oppimissuunnitelmia. Oppimissuunnitelma ym. Wilman kautta tehdyt asiakirjat tallentuvat Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Profiililomakkeella tarkastellaan Wilmassa lapselle tehtyä oppimissuunnitelmaa.

  Lomakkeiden kopiointi Primukseen

  Tallenna ylläolevat tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Kaikki lapsen tukeen liittyvät sähköiset lomakkeet näkyvät Wilmassa samalla sivulla, valmiiden otsikkojen alla. Tämän ohjeen lomakkeet ohjataan "Oppimissuunnitelma" -otsikon alle ehdolla
  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Oppimissuunnitelma". Ehto merkitään Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Lomakkeiden testaus
  Lomakkeiden testauksessa kannattaa käyttää hyödyksi Lomake-editorin kenttää Wilman käyttäjätunnus(testaus), ja laittaa tähän kenttään se käyttäjätunnus, jolla lomakkeita Wilmassa testataan.

  Lomakkeiden näkymisehdot

  Muokkauslomakkeen näkymisehdossa on rajaus, että lomake näkyy, jos lapsen luokka-aste on 0. Tämä tarkoittaa sitä, että Opiskelijat-rekisterin kentässä Luokka-aste/Vuositaso on merkittynä "0". Rajaus on siitä syystä, että jos samassa tietokannassa on sekä esiopetus että perusopetus, näkyy lomake Wilmassa vain esiopetuksessa olevien kohdalla. Voit poistaa näkymisehdosta tämän ehdon tarvittaessa.

  Profiililomakkeen näkymisehdossa on tarkennus asiakirjan selitteen mukaan. Kun uusi asiakirja luodaan, tulee Asiakirja,selite -kenttään oletusarvona tieto "Esiopetus". Profiililomake näytetään tämän tiedon mukaan, eli näkymisehdolla:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Oppimissuunnitelma" JA Asiakirja, selite="Esiopetus"

  Jotta Wilmassa uudella, OPS 2016 -lomakkeella tehty asiakirja näkyisi oikean profiililomakkeen kautta, pitää sekä uusiin että jo olemassaoleviin pedagogisiin asiakirjoihin tehdä ehto lomakkeen näkymiselle Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Tarkistussäännön avulla Wilma erottaa milloin pitää käyttää uudempaa ja milloin taas vanhempaa profiililomaketta. Tämä on helpointa toteuttaa päivämäärävertailuna, eli oppimissuunnitelman profiililomakkeeseen seuraavanlainen ehto:

  Oppimissuunnitelma OPS 2016, profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Oppimissuunnitelma" JA Asiakirja, selite="Esiopetus" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016

  Vanha Oppimissuunnitelma -profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Oppimissuunnitelma" JA Asiakirja, selite="Esiopetus" JA Asiakirjan laatimispäivä<1.8.2016

  Lomakkeen testausvaiheessa voi päivämäärärajauksen vielä jättää pois, tai vaihtaa siten, että uudet lomakkeet näkyvät Wilmassa.

  Jos esiopetuksessa oleville on täytetty luokka-aste, saa myös luokka-astetta koskeva ehto jäädä näkymisehtoon.

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Oppimissuunnitelma" JA Opiskelija->Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste="0" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016

  Lomakkeen tiedot

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Täydennä Lomake-editorissa muokkauslomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Tuki
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä

  Täydennä Lomake-editorissa profiililomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta, Huoltaja

  Pakolliset kentät ja tiedot

  Itse lomakkeessa on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Vastuuopettajat
  • Asiakirjalaji
  • Asiakirjan laatimispäivä

  Näiden avulla oppimissuunnitelma liitetään oikeaan lapseen ja vastuuopettajaan, ja se esitetään Wilmassa oikean otsikon alla oikeassa järjestyksessä, oikeiden tulostemallien kanssa. Jos pakollisia kenttiä ei ole esillä, käyttäjä saa Wilmassa ilmoituksen "Käyttö estetty".

  Kopioitavat kentät

  Kun lapselle myöhemmin luodaan uusia asiakirjoja (pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma tai HOJKS), voi niiden pohjaksi ottaa aiemman asiakirjan tiedot. Ne tiedot, joiden halutaan kopioituvan asiakirjan uuteen versioon, määritellään lomake-editorissa kopioitaviksi kentiksi.

  Lomakkeelle on valmiiksi merkitty kopioitaviksi seuraavat tiedot:

  • Henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
  • Lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet
  • Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
  • Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
  • Tukimuodot
  • Muut ratkaisut
  • Lapselle annettava tukiopetus
  • Lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus
  • Lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
  • Yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Palvelut ja eri toimijoiden vastuunjako
  • Muun asiakirjan päiväys
  • Muut asiakirjat
  • Muut asiakirjat, lisätietoja

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy Wilmassa Tuki-sivulla sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa kenttä on rastittu Lomake-editorissa. Lomake näkyy niillä opettajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Lue lisää käyttäjäoikeuksista.

  Lapsen tukisivulla on linkit uusien asiakirjojen perustamiseen sekä aiemmin tehtyjen selaamiseen. Kun lapselle tehdään uusi oppimissuunnitelma, tulee lapsen nimeksi se, jonka tukisivulla oltiin ja vastuuopettajaksi opettaja itse.

  Muutokset 2016 lomakkeessa

  • Asiakirjan osiot on nimetty OPH:n mallien mukaisesti, (kuitenkin ilman numeroita, koska joissain tapauksissa kenttätyypeistä ja Primuksen kenttätaulukoista johtuen eivät olisi olleet numeroinnissa identtiset tai osa numeroista jäänyt pois)
  • Vanhojen kenttien paikat lomakkeella ovat joiltain osin muuttuneet uusien osioiden vuoksi.
  • Perustiedot-osioon siirretty kentät: Asiakirjalaji, Asiakirja,selite, Asiakirjan laatimispäivä, Tuen vaihe, Julkaisupäivä huoltajille, Näkyy kaikille opettajille, Piilotettu muilta opettajilta
  • Lomakkeelta jätetty pois kenttä Keinot jolla tavoitteisiin pyritään (aliasnimi: Oppilaalle suunniteltu tuki)
  • Kenttä eri käytössä kuin ennen: Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa. Aiemmin huoltajien tarjoama tuki –tarkoituksessa

  Kenttä nimetty eri tavalla lomake-editorissa (aliasnimi):

  • Asiakirjan laatimiseen osallistuneet (aliasnimi: Muut laatimiseen osallistuneet opettajat ja asiantuntijat)
  • Oppimistavoitteet (aliasnimi: Lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet)
  • Yhteistyö vanhempien kanssa (aliasnimi: Yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajien tarjoama tuki)
  • Oppilaalle annettava tukiopetus (aliasnimi: Lapselle annettava tukiopetus)
  • Oppilaalle annettava osa-aikainen erityisopetus (aliasnimi: Lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus)
  • Oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet (aliasnimi: Lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet)
  • Palveluiden vastuualueet, erityinen tuki (uusi kenttä lomakkeella, aliasnimi: Palvelut ja eri toimijoiden vastuunjako)
  • Seuranta (aliasnimi: Edistymisen seuranta- ja arviointiajankohdat)

  Lomakkeelle lisättyjä uusia kenttiä:

  • Henkilökohtaiset vahvuudet
  • Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaalle annettava tukiopetus (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaalle annettava osa-aikainen erityisopetus (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Yhteistyö vanhempien kanssa
  • Palveluiden vastuualueet, erityinen tuki
  • Loppuun ohjekenttä Oppimissuunnitelman tarkistamisesta.

  Lisätty ohjetekstejä kentille. Ohjetekstit ovat lähes suoraan Ops2016 perusteista. Jossain määrin myös OPH:n lomakkeiden mukaan. Ohjetekstit lisätty seuraaviin kenttiin:

  • Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa (ohjeteksti: Kuvaus lapsen ja huoltajan kanssa tehdystä oppimissuunnitelman laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä)
  • Henkilökohtaiset vahvuudet (ohjeteksti: Lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan)
  • Oppimistavoitteet (ohjeteksti: Lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet)
  • Tukimuodot (ohjeteksti: Lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat)
  • Moniammatillinen yhteistyö (ohjeteksti: Oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako (Oppilashuollosta kirjataan ainoastaan tieto lapsen ohjaamisesta yksilökohtaisen oppilashuollon piiriin.) )
  • Palveluiden vastuualueet, erityinen tuki (ohjeteksti: Opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako)

  Artikkeli on päivitetty 23.08.2016