Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion opiskelijakortti

  Katso kuva

  Tämä on lukion opiskelijakorttituloste.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen tiedot


  Opiskelijakorttiin tulostuu opiskelijan henkilötietoja sekä tietoja opiskelusta. Lisäksi suoritustaulukosta tulostuu opiskelijan suoritukset kursseittain.

  Tuloste koostuu kolmesta osasta: ylätunnisteesta, suoritustaulukosta ja alatunnisteesta.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan henkilötietoja, kuten henkilötunnus, osoitetiedot ja opiskelijanumero. Lisäksi tulostuu huoltajan sukunimi ja etunimet sekä matkapuhelinnumero ensimmäisellä rivillä olevan huoltajan tiedoista.

  Ylätunnisteeseen tulostuu myös opintojen aloituspäivä sekä päivämäärä kentästä Lukion päättötodistus tai Lukion erotodistus mikäli jompi kumpi näistä kentistä on täytetty.

  Näiden tietojen lisäksi ylätunnisteeseen tulostuu koulun nimi Koulun tiedot -rekisteristä, nykyinen päivämäärä Primuksen vakioista sekä tulosteen nimi tekstinä.

  Myös suoritustaulukon yläpuolelle tulostuvat otsikot tulostuvat ylätunnisteeseen. Ne tulostuvat tekstinä ylätunnisteen alareunaan.

  Suoritustaulukko

  Suoritustaulukon vasempaan reunaan tulostuu kurssin nimi Kurssit -rekisteristä jos ehto Arvosanalukumäärä() >0 JA Muun suorituksen nimi() ="" toteutuu. Jos tämä ehto ei toteudu, tarkistetaan solun toisessa sisällössä pitääkö ehto Muun suorituksen nimi() <>"" paikkansa. Jos tämä ehto toteutuu, tulostuu nimen tilalle Muun suorituksen nimi(), eli kurssisuorituksen Kurssin nimi -kentässä oleva tieto.

  Tulostuviksi kurssityypeiksi on Kurssin tiedot() ->Nimi -solulle määritelty kaikki aineet sekä väliotsikko.

  Arvosana() -> Arvosana -solulle on tulostuviksi kurssityypeiksi määritelty kaikki kurssit. Arvosana tulostuu siinä tapauksessa, että ehto Arvosana() -> Arvosana<> "" toteutuu. Muussa tapauksessa tulostuu kurssin kohdalle tekstinä - (viiva) -merkki.

  Keskiarvo -soluun tulostuu aineiden keskiarvot kahden desimaalin tarkkuudella, jos ehto Keskiarvo>0 toteutuu. Tulostuviksi kurssityypeiksi on määritelty kaikki aineet.

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijalle kertyneet opintoviikot määrityksellä Opintoviikkoja.Kurssi( Primus). Tämän lisäksi tulostuu opiskelijalle merkityt lisätiedot Opiskelijarekisterin kentästä sekä Luokat -rekisterissä luokalle määritellyn ryhmänohjaajan suku- ja kutsumanimi.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011