Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmäkoot ja kurssikeskiarvot

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Arviointi-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen sisältö

  Tulosteen ylätunnisteeseen tulee koulun nimi, lukuvuosi, sivunumerointi sekä sarakeotsikot.

  Varsinaiseen taulukko-osuuteen tulee luettelo oppilaitoksen opetusryhmistä. Tulosteessa näkyy ryhmien opiskelijamäärät, arvioinnin ajankohta, koepäivät sekä kurssiarvosanojen keskiarvot.

  Tulosteen alatunnisteessa on summat kaikkien opetusryhmien yhteismäärästä, ryhmien keskikoko sekä suurten ja pienten ryhmien määrät.

  Tulostuvat ryhmät

  Oletuksena tulostetaan kaikki ne ryhmät, joille on tehty arviointikirja ja joiden arviointikirjaan on täytetty kurssitieto. Tulosteelle on tehty esihaku, jota voit muuttaa valitsemalla tulostuseditorin yläpalkista Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Lisää esihaun perään esim. Jakso="1" tai Päättymispäivä=21.12.2010.

  Ryhmäjärjestys

  Tulosteeseen on asetettu valmiiksi tietty järjestämistapa eli luettelojärjestys: Jakso&Päättymispäivä&Kurssi->Lyhenne->Ryhmä, eli ryhmät järjestetään ensisijaisesti jakson mukaan, jakson ryhmät päättymispäivän mukaan, samana päivänä päättyvät kurssilyhenteen mukaan ja saman kurssin rinnakkaisryhmät ryhmän nimen mukaan. Voit muokata tätä järjestystä samassa ruudussa kuin esihakuakin, Luettelojärjestys-kentässä. Jos poistat järjestyksen kokonaan, ryhmät tulostuvat siinä järjestyksessä, jossa ne ovat tulostushetkellä rekisterikorttien listauksessa.

  Tiedot ennen ja jälkeen arvioinnin

  Osa tiedoista näkyy vasta sitten, kun kurssi on arvioitu, esim. keskiarvotiedot. Keskiarvo tarkoittaa tämän kurssin arvosanojen keskiarvoa tämän ryhmän opiskelijoilla. Luvun avulla voi verrata esim. A- ja B-luokan keskiarvoa samasta kurssista.

  Toimeenpantu-kohtaan tulostuisi oletuksena "Kyllä" tai "Ei", mutta näiden tilalle on vaihdettu tulostumaan "X" tai tyhjää.

  Ryhmämäärien summat

  Tulosteen lopussa (viimeisellä sivulla) näkyy ryhmien määrä sekä lajittelu pieniin ja suuriin ryhmiin. Voit tarvittaessa vaihtaa raja-arvojen tilalle oman koulusi ryhmäkokoja paremmin vastaavat luvut. Lisäksi lasketaan ryhmäkokojen keskiarvo. Summa ja keskiarvo lasketaan niistä ryhmistä, jotka valittiin tulostumaan. Jos siis tulostit pelkät 1. jakson ryhmät, koskee summa ja keskiarvokin vain 1. jakson ryhmiä.

  Tunneilla mukana olevat kouluavustajat, erityisopettajat ym. voi merkitä arviointikirjan Muut opettajat -kenttiin, jolloin tulosteen loppuun saa tiedon avustettavien ryhmien määrästä.

  • Korjaa pohjan esimerkkinimien tilalle oman koulusi erityisopettajien ja avustajien nimet.
  • Kirjaa nimen perässä olevan vihreän solun tulostusehtoon oman koulusi mukaiset lyhenteet. Korvaa lainausmerkeissä oleva "Kirjoita tähän.." -teksti kyseisen henkilön lyhenteellä.

  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011