Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion suullisen kielitaidon kokeen todistus (englanti), taustakuvalla

  Katso kuva

  Tämä on suullisen kokeen todistuksen tulostepohja.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja viedään Primukseen avaamalla Opiskelijarekisterin tulostuseditori ja valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Pohja koskee englannin kielen pitkää oppimäärää. Tee pohjasta kopioimalla muiden kielten versiot. Vaihda kielen nimi ja oppimäärä pohjaan ja nimeä pohja niiden mukaisesti. Kieli ja oppimäärä on kirjoitettu pohjaan tekstinä.

  Taustakuvan käyttöönotto

  Tallenna myös taustakuva, SuullisenKielikokeenTausta.jpg.

  Taustakuva viedään Primukseen avaamalla Muut rekisterit -osiosta Kuvat-rekisteri. Tee uusi rekisterikortti, ja lue taustakuva Primukseen. Anna nimeksi esim. "Kielikokeen todistus". Valitse Koulu-kenttään kaikki kuntasi lukiot, jotta kuva tulee myös heille käyttöön. Kuva näkyy esikatseluruudussa vain osittain, tämä on ok.

  Klikkaa sitten tulosteen ylätunnistetta hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet. Klikkaa apuruudussa Lisää-painiketta, ja valitse äsken tallentamasi kuva. Syötä kuvan X- ja Y-arvoiksi "1", leveydeksi 750 ja korkeudeksi 1061. Kuittaa lopuksi ok.

  Tulostuseditorissa kuva näkyy vain ylätunnisteen kohdalla, mutta esikatselussa ja tulosteessa taustakuva jatkuu todistuksen alareunaan asti. Ylätunnistetta ei siis tarvitse venyttää pidemmäksi.

  Suullisen kielitaidon kokeella oma kurssi opsissa

  Tulostettavan kurssin valinta

  Koska kyseessä on yhtä ainokaista kurssia koskeva todistus, tulostetaan se suoraan opiskelijan opsinäkymästä.

  • Valitse se opiskelija, jolle tulostat todistuksen.
  • Klikkaa hiiren 2. painikkeella opiskelijan opsinäkymässä sitä kurssia, johon suullisen kokeen arviointi on kirjattu. Valitse ponnahdusvalikosta Tulosta kurssi.
  • Valitse oikea tulostepohja eli äsken tallentamasi "Suullisen kielitaidon koe (engl) UUSI".
  • Valitse Toiminnot / Tulostus / Esikatselu.

  Tietojen korjaus ja täydennys

  Jos tulostuvissa tiedoissa on puutteita, täydennä puuttuvat tiedot opiskelijan kortille ja/tai Koulun tiedot -rekisteriin.

  • Oppilaitoksen nimi tulostuu opiskelijan Koulu-kentästä.
  • Opiskelijan nimi ja henkilötunnus tulostuvat Opiskelijarekisterin mukaisina.
  • Pohja koskee englannin pitkän oppimäärän koetta. Voit tehdä pohjasta muiden kielten ja oppimäärien versiot tallentamalla sen eri nimellä, ja vaihtamalla kopioissa olevat tiedot: englannin => ruotsin, pitkän => lyhyen. Nimeä pohjat kielen ja oppimäärän mukaan.
  • Opetuspaikkakunta tulostuu Koulun tiedot-rekisteristä.
  • Päivämääräksi tulee nykyinen päivämäärä.
  • Todistuksenanto-oikeuden päivämäärä on kirjoitettu suoraan pohjaan. Klikkaa solua, joka alkaa sanalla "opetusministeriön" ja muuta "xx.xx.xxxx"-merkinnän tilalle oikea päivämäärä.

  Jos suullisen kielitaidon kokeella ei ole omaa kurssia

  Jos suulliselle kielikokeelle ei ole varattu opsissa omaa kurssia, kirjataan kokeen arvosana jonkin opsiin kuuluvan kurssin kohdalle, Muut arvosanat -kohtaan.

  • Avaa Kurssit-rekisterissä jokin englannin kurssi, jonka yhteyteen suullisen kokeen arvosana kirjataan.
  • Ota esiin kenttä Muiden arvosanojen aiheet.
  • Kirjoita 1. riville "Suullisen kielitaidon koe".
  • Täytä Muiden arvosanojen asteikko -kenttään sellainen asteikko, joka sisältää arvosanat 4-10.
  • Avaa sitten tulostepohja Opiskelijarekisterin tulostuseditorissa. Vaihda punaiseen arvosanasoluun sisällöksi Muut arvosanat.Kurssi[1](Primus)->Arvosana. Kurssilla ei ole merkitystä, jos todistus tulostetaan opiskelijan opsin kautta (kuva yllä). Silloin tulostetaan arvosana aina Primus-kurssin sijaan siitä kurssista, jonka kautta tuloste avattiin.

  Anna vielä opettajien käyttäjäryhmälle oikeus syöttää arvosanoja Muiden arvosanojen aiheet -kohtaan:

  • Avaa Käyttäjäryhmät-rekisteri ja valitse opettajien käyttäjäryhmä.
  • Klikkaa Arviointi-rekisteriä, ja anna opettajille Syöttöoikeus muiden arvosanojen sarakkeisiin. Oikeus löytyy listan loppupuolelta.

  Tämän jälkeen opettaja näkee arviointikirjassaan uuden sarakkeen "Suullisen kielitaidon koe", hän voi antaa siihen arvosanan, ja arvosana tulostuu sieltä todistukseen. Sarake näkyy myös Wilman arviointikirjoissa.


  Artikkeli on päivitetty 11.11.2011