Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tunnin sijoittaminen työjärjestykseen

  Oppitunnit sijoitetaan työjärjestykseen Sijoittelu-ikkunassa. Ikkunan alareunassa on luettelo tämän luokan tai opettajan tunneista. Tunnit sijoitetaan työjärjestykseen valitsemalla ensin luettelosta jokin aine/kurssi, ja klikkaamalla sitten sitä ajankohtaa, jossa tätä halutaan opettaa.

  Valmistelut

  Ennen kuin oppitunteja voidaan sijoittaa työjärjestykseen, tulee

  Oppitunnin sijoittaminen työjärjestykseen

  1) Avaa sijoitteluikkuna. Ikkuna avautuu oletuksena ensimmäisen luokan kohdalta. Voit valita toisen luokan, opettajan tai opetustilan ikkunan yläreunan valikosta.

  • Jos sijoittelupohja ja vähintään yksi jakso on tehty, näkyy ruudulla tyhjä työjärjestys. Tunteja voi sijoittaa valkoisiin kohtiin.
  • Työjärjestyksen alla on lista tälle luokalle tai opettajalle kuuluvasta opetuksesta. Jos lista on tyhjä, kurkkaa aivan ikkunan alareunassa näkyvälle Jaksottamatta-välilehdelle.

  2) Klikkaa jonkin aineen/kurssin riviä, jolloin se saa sinisen taustavärin. Klikkaa sitten työjärjestyksestä sitä kohtaa, jossa tätä ainetta/kurssia opetetaan.

  • Jos opetusta on vain 1h/viikko, aineen/kurssin nimi katoaa alareunan luettelosta. Valitse seuraava aine/kurssi, ja sijoita se samalla tavalla.
  • Jos opetusta on 2h viikossa, klikkaa työjärjestykestä toisen tunnin ajankohtaa. Kun kaikki tunnit on sijoitettu, katoaa aineen/kurssin rivi luettelosta.

  Ikkunan Näytä-valikossa on paljon erilaisia apuja, joiden avulla saat ruudulle esiin sijoittelutyötä auttavia tietoja.


  Kaksois- ja kolmoistunnit

  1) Valitse luettelosta aine/kurssi, jonka tuntimäärä on vähintään 2.

  2) Älä klikkaa työjärjestyksestä mitään yksittäistä tuntia, vaan maalaa työjärjestyksestä kaksi perättäistä tuntia pitäen hiiren painiketta pohjassa. Niin kauan kuin näppäin on pohjassa, näyttää Kurre joko vihreää (voidaan sijoittaa) tai harmaata (ei voida sijoittaa). Ylimmissä kuvassa sijoitetaan ensin liikuntaa 2 tuntia, sitten yritetään sijoittaa kotitaloutta 4 tuntia.

  Oppituntia lyhyemmät opetustuokiot

  1) Valitse yläpalkista Asetukset / Minuuttisijoituksen tarkkuus / 15 min. Vaikka 15 min kohta olisi valmiiksi valittu, klikkaa sitä.

  2) Ruudulle tulee tiheämpi vaakaviivoitus 15 min välein. Nyt yksi klikkaus sijoittaa opetusta 15 minuuttia, kahden perättäisen viivavälin maalaaminen taas 30 minuuttia. Voit sijoittaa opetusta myös välitunneille.

  3) Kun olet valmis, palaa takaisin tilaan, jossa sijoitetaan kokonaisia oppitunteja: Asetukset / Sijoita oppituntitarkkuudella. Käytä tätä vaihtoehtoa aina kun mahdollista - osa toiminnallisuuksista, kuten ruokavuorojen automaattinen jako, toimii vain oppituntitarkkuudella sijoitettujen tuntien osalta.

  Reunatunnit

  Jos tietyn aineen tai ryhmän tunnit halutaan järjestää aina heti aamusta tai päivän lopuksi, kannattaa ryhmän tunnit merkitä reunatunneiksi. Tällöin Kurre ilmoittaa, jos käyttäjä yrittää sijoittaa tunteja siten, että ryhmän opetus ei ole päivän ensimmäinen tai viimeinen tunti. Reunatunneiksi merkitään tyypillisesti sellaiset aineet, joihin osallistuu vain osa luokan oppilaista. Tällöin muille ei synny hyppytunteja keskelle päivää, vaan he voivat saapua kouluun myöhemmin tai lähteä aiemmin.

  • Ota perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä esiin sarake Reunatunti: Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet, rasti Reunatunti ja kuittaa Ok.
  • Jos esim. A2-saksa halutaan reunatunniksi, rasti kaikille A2-saksan ryhmille Reunatunti.

  Sijoitteluikkunassa Kurre esittää työjärjestyspohjasta vinoviivoituksella ne ajankohdat, joihin reunatuntia ei voi sijoittaa.

  • Jos jotain on sijoitettu klo 8-9, voi reunatunnin sijoittaa mihin tahansa ajankohtaan klo 9 jälkeen.
  • Jos jotain on sijoitettu klo 8-9 sekä klo 13-14, voi reunatunnin sijoittaa vain klo 14 jälkeiselle ajalle.
  • Jos jotain on sijoitettu klo 8-9 ja reunatunniksi merkitty oppiaine on sijoitettu klo 13-14, Kurre estää muiden aineiden sijoittamisen klo 14 jälkeiselle ajalle. Klo 9-13 välille taas muita aineita voi sijoittaa.
  • Jos päällekkäisyydet on sallittu, Kurre sallii myös reunatuntien sijoittamisen päivän keskelle, mutta ilmoittaa tilanteesta käyttäjälle.

  Sijoittelussa reunatunnin tunnistaa vihreästä ylä- tai alareunaviivasta. Kuvassa ET on aamun reunatunti ja UO iltapäivän. Keskelle päivää sijoitetun reunatunnin tunnistaa punaisista ylä- ja alareunaviivoista.

  Inforuutu

  Sijoitteluikkunan oikeassa alanurkassa näytetään yhteenveto tämän resurssin tuntimääristä. Opettajilla ja opiskelijoilla näytetään henkilökohtaista tuntimäärää; luokilla koostetta niistä tunneista, joilla luokan opiskelijoita on mukana.

  • Sijoitettu yhteensä: oppitunnit, varaukset + muut tehtävät. Muita tehtäviä käyttää lähinnä ammatillinen koulutus.
  • Opetuksen osuus: viikkotuntien määrä, esim. 20
  • Tehtävien osuus: muiden tehtävien viikkotuntimäärä
  • Varausten osuus: varausten viikkotuntimäärä
  • Muista kouluista: viikkotuntimäärä resurssin muista kouluista
  • Sijoitettu tuntimäärä: jakson tuntimäärä, ts. viikkotuntimäärä x jakson pituus viikkoina, esim. 420:50. Summa oppitunneista, varauksista ja muista tehtävistä.

  Sijoitetun tuntimäärän laskentatapa riippuu siitä, mitä Yleiset asetukset -ruudussa on valittu Laske sijoitusten tuntimäärät -kohtaan.

  • Jakson viikkomäärän mukaan:

   • oppituntien määrä = sijoitettu viikkotuntimäärä x jakson viikkomäärä
   • varausten ja muun työn määrä = toteutuva viikkotuntimäärä
  • Sijoitetun tuntimäärän mukaan
   • oppituntien määrä = toteutuva viikkotuntimäärä
   • varausten ja muun työn määrä = toteutuva viikkotuntimäärä

  Toteutuva viikkotuntimäärä tarkoittaa lomapäivien ym. huomioimista. Jos jakso kestää 10 viikkoa, mutta 1 perjantai on arkipyhä, kertyy perjantain tunteja vain 9 viikon edestä.

  Opettajien tunnit toisessa koulussa

  Toisen oppilaitoksen opetus näkyy vaaleansinisenä "haamuna" yhteisen opettajan tai opetustilan työjärjestyksessä. Näitä voi muokata vain ko. oppilaitos.

  Aine/kurssiluettelon sarakkeiden merkitykset

  Vaikeus: Kertoo, mille aineelle/kurssilel on vähiten sijoitusvaihtoehtoja. Aloita vaikeimmasta. Mitä suurempi luku, sen vaikeampi sijoitettava.

  VP / VT: Vapaita päiviä ja vapaita tunteja. Jos äidinkieltä on sijoitettu 1 tunti maanantaille, on vapaana vielä 4 päivää.

  Luokasta: Kertoo, kuinka moni luokan opiskelijoista on mukana ryhmässä. 12/25 tarkoittaa, että ryhmässä on 12 opiskelijaa. Jos sarake on tyhjä, on koko luokka mukana ryhmässä.