Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Uppgifter, arbetsmängd och tilläggsuppgifter

  Lärarregistrets inställningar från flikarna Uppgifter, Arbetsmängd och Tilläggsuppgifter.

  OBS! Fälten markerade med röd färg = Fält framtagna på Lärarblanketten


  Uppgifter

  På fliken Uppgifter antecknas lärarens personuppgifter och uppgifter om anställningsförhållandet. Det finns några nya fält som hämtar information från andra register i Primus. Sådana pekfält är t.ex. inkompetens, anställningsförhållandets karaktär, examen och lärarens vitsord.


  Arbetsmängd

  På fliken Arbetsmängd samlas information om undervisningen i två separata tabeller. I tabellen U.Uppgift samlas information om lärarens uppgifter och i tabellen Ä.Ämne timmar per ämne på olika skolnivåer. U.Uppgift är ett pekfält till registret Lärarens uppgifter.


  Tilläggsuppgifter

  På fliken Tilläggsuppgifter kompletteras uppgifter om löneförändringar och övriga tilläggsuppgifter.