Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan Hops Wilmassa

  Opettaja voi Wilmassa kirjata opiskelijakohtaisesti arviointia, työssäoppimista, näyttöjä tai osaamisen tunnustamista käyttäjäoikeuksiensa rajoissa. Kirjaukset tehdään opiskelijan Opinnot/eHOPS-välilehden kautta avautuvaan HOPS:iin.

  Jotta tämän välilehden ominaisuuksia voi käyttää, tulee olla tehtynä lomakkeet jokaista toimintoa varten. Myös aiemmin käytetyt työssäoppimisen ja näyttöjen lomakkeet toimivat HOPS-välilehdellä. Koulun tiedoissa tulee olla:

  • Valinnat-toiminto käytössä
  • Suoritukset-toiminto käytössä
  • sekä opettajalla tarpeeksi käyttäjäoikeuksia nähdäkseen opiskelijan tiedot.

  Opinnot/eHOPS -välilehden alatoiminnot


  Opinnot-välilehden toiminnot on jaettu kolmeen alaosioon: HOPS, Suoritukset ja Yhteenveto, opiskelijoilla lisäksi Valinnat. HOPS:in kautta opettaja voi tehdä valintoja, arvioida tai muuttaa kurssitietoja opiskelijakohtaisesti, kirjata työssäoppimista, näyttöjä tai osaamisen tunnustamista, kukin opettaja omien käyttäjäoikeuksiensa rajoissa.

  Opiskelijan HOPS-sivulla klikataan kurssia, jolloin avautuu sivupaneeli, jossa on erilaisia toimintoja:

  1. Valintojen muuttaminen:

  Sivupaneelin Etusivu-välilehdellä voi kurssiin merkitä valinnan vuoden ja jakson. Kurssiin tulee suluissa näkyviin, monennenko vuoden valinnasta on kyse: 2015->1, 2016->2 jne. Valinnan näyttötapa on valittavissa Koulun tiedoissa, jonne valitaan esim. vaihtoehto "Numero suluissa". Opiskelija voi lisäksi muokata omia valintojaan erillisellä Valinnat-sivulla. Valinnat tallentuvat Primuksen Opiskelijat-rekisteriin. Opettajalla tulee olla Oikeus muokata valintoja Wilmassa.

  Välilehden alareunassa on Opintojakson/tutkinnon osan tiedot, jonka alla Näytä opetussuunnitelmassa ja Näytä lisätiedot.

  Wilman versiosta 2.17 lähtien valinnat voi tehdä myös ns. pikavalintaa käyttäen. Rastimalla sivun oikeasta laidasta kohdan Käytä pikavalintaa voi valinnat tehdä nykyiselle lukuvuodelle pelkästään klikkaamalla kurssit opsista. Jos valintoja tehdään muille kuin nykyiselle lukuvuodelle, ei pikavalintaa voi käyttää.

  2. Opintojakson/tutkinnon osan tiedot:

  Näytä opetussuunnitelmassa -kohtaa klikkaamalla Wilma siirtyy opiskelijan opsi-välilehdelle ko. kurssin kohdalle ja näyttää kurssin tiedot. Jos opettajalla ei ole oikeuksia nähdä opiskelijan kaikkia tietoja eikä hän ole ryhmänohjaaja, hänellä ei näy tämä toiminto ollenkaan. Opsi-sivulta pääsee muokkaamaan kurssin tietoja tai tekemään opsikohtaisia muutoksia lomakkeiden avulla. Näytä lisätiedot -kohtaa klikkaamalla avautuu ko.kurssin profiilisivu.

  3. Työssäoppimiset:

  Sivupaneelin Lomakkeet-välilehdellä näkyy työssäoppimista varten tehty lomake, jolla voi lisätä uuden työssäoppimisen. Opsiin tulee ratas-ikoni, jos lisää uuden. Jos työssäoppimista on jo lisätty aiemmin samaan kurssiin, pääsee joko lisäämään toisen työssäoppimisen tai muokkaamaan olemassa olevaa. Olemassa olevan työssäoppimisen linkki näkyy ylempänä ja työssäoppimisesta näytetään ajankohta ja työssäoppimispaikka. Jos opettaja ei ole työssäoppimisen vastuuopettaja, hän ei pääse näkemään tietoja.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien myös opiskelija itse voi aloittaa työssäoppimisen kirjaamisen oman eHOPSinsa kautta. Siihen tarvitaan rekisterin tiedot-tyyppinen lomake, jossa uuden rekisterikortin luominen on sallittu ja opiskelijoita varten tehty Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  4. Näytöt: (Opetussuunnitelmaperusteinen)

  Näytön kurssityypillä olevien kurssien kohdalla klikattaessa näkyy Lomakkeet-välilehdellä näyttöjä varten tehty lomake, jolla voi lisätä uuden näytön. Opsiin tulee arkki-ikoni, kun uusi näyttö on lisätty. Samalla kurssiin tulee valinta, jos siinä ei ennestään ole valintaa tai arvosanaa. Valinta tulee nykyiselle lukuvuodelle.

  Jos osanäyttö on jo lisätty aiemmin samaan näytön kurssiin, pääsee joko lisäämään toisen osanäytön tai muokkaamaan olemassa olevaa. Olemassa olevan näytön linkki näkyy ylempänä ja siitä näytetään suoritettava laajuus.

  Myös opiskelija itse voi aloittaa näytön/tutkintosuorituksen kirjaamisen oman eHOPSinsa kautta. Siihen tarvitaan rekisterin tiedot-tyyppinen lomake, jossa uuden rekisterikortin luominen on sallittu ja opiskelijoita varten on tehty Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  5. Osaamisen tunnustaminen: (Opetussuunnitelmaperusteinen)

  Lomakkeet-välilehdellä näkyy myös osaamisen tunnustamisen lomake. Osaamisen tunnustamista voi kirjata opiskelijalle, jos opettaja on ryhmänohjaaja tai hänellä on oikeus nähdä opiskelijan kaikki tiedot. Opsiin tulee suurennuslasi-ikoni. Aiemmin lisätystä tunnustamisesta näkyy hakupäivä. Kun tunnustaminen on käsitelty, sitä pääsee HOPS-sivun kautta muokkaamaan käsittelijä-opettaja ja ryhmänohjaaja.

  6. Kurssitietojen muuttaminen:

  Kurssitietojen muokkausta varten voi tehdä lomakkeen, jolloin tiedot tallentuvat Kurssit-rekisteriin. Lomakkeen tietokannaksi valitaan Kurssit. Jos on tarvetta tehdä opiskelijakohtaisia muutoksia kurssiin, sitä varten tehdään oma lomake, jonka tietokanta on Opiskelijakohtaiset kurssitiedot. Nämä tiedot tallentuvat vain kyseiselle opiskelijalle. Muutoksien merkiksi tulee kurssiin kynän kuva. Kolmas vaihtoehto on tehdä lomake, jolla voi kirjata opsi-kohtaisia muutoksia. Tämän lomakkeen tietokannaksi valitaan Opetussuunnitelman kurssitiedot ja muutokset tallentuvat vain tähän opetussuunnitelmaan, ei Kurssit-rekisteriin.

  Jos ei lomakkeita ole tai opettaja ei kuulu lomakkeen käyttäjäryhmään, tämä toiminto ei näy Lomakkeet-välilehdellä.

  Wilman versiosta 2.17 eteenpäin opiskelijat voivat myös itse muokata kurssin tietoja. Opiskelijat voivat itse lisätä esim. opintojakson suoritukseen liittyvää tietoa lomakkeen avulla (tavoitteet, suoritustapa jne). Primuksen Lomake-editorissa tehdään sitä varten rekisterin tiedot –tyyppinen lomake, jonka tietokantana on Opiskelijakohtaiset kurssitiedot. Lomake laitetaan käyttöön Wilman opiskelijaliittymään ja se vaatii käyttäjäryhmän opiskelijoille.

  Wilman tai Primuksen opiskelijarekisterin kautta tehdyt opiskelijakohtaiset kurssimuutokset tallentuvat samaan paikkaan. Mutta Primuksen arviointirekisterin kautta tehdyt muutokset tallentuvat vain kyseiselle arviointikirjalle. Huomioi, että eri kautta tallennetut muutokset voivat yliajaa aiemmat muutokset, lisätietoja.

  7. Arviointi:

  Opiskelijakohtaista arviointia varten tehdään myös lomake, joka näkyy, kun opiskelijan HOPS-sivulla opettaja klikkaa kurssia ja valitsee Arviointi-välilehden sivupaneelista. (Opiskelijakohtainen arviointilomake avautuu poikkeuksellisesti ns.toiseen sivupaneelin.) Jos kurssissa on ennestään jo arviointitietoja tallennettuna, näkyy avautuvassa ikkunassa kaksi välilehteä: toinen välilehti näkyy edellisen arvioinnin päivämäärällä ja siinä näkyy aiemmin annettu arviointi (samoin kuin Primuksessakin). Toinen välilehti on uusi tyhjä lomake, jolla voi kirjata esim. arvosanan korotuksen. Tarkemmat ohjeet lomakkeesta löytyy Arviointi-linkistä.

  Kaikkiin yllä oleviin toimintoihin pitää olla lomakkeet tehtynä lomake-editorilla ja laitettuna Wilmaan, käyttäjäoikeudet ym. määritykset huomioiden. Sivun alalaidassa on linkkejä mallilomakeohjeisiin. Toki oppilaitos voi tehdä omat lomakkeet.

  Wilma huomioi näihin toimintoihin liittyen Primuksen Kurssityypit-rekisterin rastit, mitä saa lisätä mihinkin kurssityyppiin (Salli työssäoppimisen lisääminen, Salli näyttöjen lisääminen, Salli osaamisen tunnustaminen). Jos kurssityypeille on määritelty kurssityypin taso, Wilma huomioi senkin.

  8: Valitse opsin ulkopuolinen kurssi

  Opiskelijan eHOPSin kautta voi lisätä opsin ulkopuolisen kurssin myös Wilmassa. eHOPSin jotain opintoa klikkaamalla avautuvassa sivupaneelissa on oma välilehti tälle toiminnolle. Välilehdellä on pudotusvalikko, jossa on ne opetussuunnitelmat, jotka ovat näkyvillä opettajan kouluille. Opetussuunnitelman valitsemisen jälkeen avautuu ne opetussuunnitelmaan kuuluvat kurssit, jotka ovat käytössä myös opiskelijan koululla.

  Opsin ulkopuolisia kursseja voi lisätä opettaja, henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija itse. Opettaja/henkilökunta-käyttäjällä on oltava Oikeus muokata valintoja Wilmassa, Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot tai hänen on oltava ryhmänohjaaja. Lisättävän kurssin kurssityypillä pitää olla Valittavissa-rasti. Niillä kurssityypeillä, joihin saa lisätä ulkopuolisia kursseja, täytetään Salli opsin ulkopuolisten kurssien lisääminen Wilmassa -kenttä.

  Myös opiskelija voi lisätä(/poistaa) omaan eHOPSiinsa ulkopuolisia kursseja. Silloin kurssityypillä pitää olla myös Valittavissa Wilmassa -rasti. Jos opiskelijarekisterissä on jo lukittu valinnat (Hops valintojen tila = lukittu), ei opsin ulkopuolisia kursseja voi lisätä. Lisäksi valintojen tekeminen pitää olla opiskelijoille sallittu (Valinnat-toiminto käytössä, Valintataulukon kentät/asetukset->"Tallennus sallittu").

  Lisätty kurssi asettuu eHOPS:ssa sen kurssin alapuolelle, jonka kautta lisäys tehtiin. Lisättyyn kurssiin tulee kynän kuva ja se päivitetään valmiiksi valituksi. Emokurssi opsissa -kenttään päivittyy Opiskelijan kurssitietoihin se kurssi, jonka kautta lisäys tehtiin. Lisätyn kurssin voi myös poistaa opsista samassa näkymässä, jos sitä ei ole arvioitu.

  Jos opsissa on jo valmiina jokin "ulkopuolinen kurssi", sen alle ei voi lisätä uusia kursseja.

  9. Opiskelijan lisääminen opetusryhmään (arviointikirjaan)

  Opiskelija voidaan lisätä suoraan eHOPS:sta opetusryhmään, jos arviointikirja on tehtynä ko.opinnosta ja ilmoittautumispäivä on tulevaisuudessa. Lisäyksen voi tehdä sekä opettaja että opiskelija itse. Opetusryhmän valinta -välilehdellä näkyy arviointikirjan nimi ja Lisää-painike, jos asetukset ja oikeudet ovat kunnossa. Jos opinnosta on tehtynä useampi arviointikirja, ne näkyvät kaikki samassa näkymässä.

  Opiskelijoiden läsnäolot on mahdollista suunnitella sijoituskohtaisesti samassa yhteydessä. Läsnäolojen suunnittelu-välilehdellä on taulukko, jossa suunnitellaan, mille oppitunneille opiskelija osallistuu.

  Opettajan oikeudet toimintoihin

   

  • Jos opettajalla ei ole oikeutta muokata valintoja wilmassa -> ei näe koko sivua
  • Jos opettajalla on oikeus muokata valintoja wilmassa -> saa muokata kaikkien ryhmien valintoja, mutta ei näe muita toimintoja, jos ei ole lomakeoikeuksia erikseen
  • Jos opettaja on ryhmänohjaaja (tai muu ryhmänohjaaja) -> saa nähdä kaikki toiminnot omilta ryhmiltä, mutta ei muilta opiskelijoilta
  • Jos opettaja kuuluu käyttäjäryhmään, joka on valittu Kortin omistusoikeus ryhmillä-kenttään -> ne oikeudet, jotka käyttäjäryhmälle on määritelty
  • Jos opettajalla on Oikeus nähdä opiskelijan kaikki tiedot Wilmassa -> saa muokata kaikkien opiskelijoiden kaikkia tietoja
  • Käyttäjäryhmän oikeus Opiskelijarekisterissä "Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit" antaa opettajalle oikeuden näihin toimintoihin kaikkien opiskelijoiden osalta.

  Valintojen ja suoritusten yhteenveto-info


  HOPS-sivulla, opsin vieressä on "Näytä vain" -kohta, jossa voi rastia, mitä opsissa näytetään (arvioidut, valitut, hylätyt, työssäoppimiset, näytöt, os.tunn.) Jos rastitaan esimerkiksi "työssäoppimiset", Wilma piilottaa muut opinnot, mutta näyttää kaikki ne, joihin on lisätty työssäoppimista. Samat rastit pysyvät päällä wilma-istunnon ajan, vaikka valitaan toinen saman ryhmän opiskelija joko yläreunan alasvetovalikosta tai opiskelijan nimen vieressä olevien nuolipainikkeiden avulla.

  Sivun oikeassa reunassa näkyy yhteenvedot valinnoista ja suorituksista kurssityypeittäin.

  Yhteenvedossa näytetään suoritusten laajuus sen mukaan, mitä on valittuna Koulun tiedot-, Luokat- tai Opiskelijat-rekisterin Näytä kurssien laajuudet -kenttään. Myös Koulun tiedot -rekisterin Valintataulukon kentät -kenttäkokonaisuuteen ruksitut laajuudet näkyvät, jos kursseilla on täytettynä esim. ov ja osp.

  Jos Näytä kurssien laajuudet -kenttään on valitttu vaihtoehto "Piilota laajuudet", ei näytetä laajuuksia ollenkaan. Laajuudet piilotetaan esim. aikuiskoulutuksessa.

  Työssäoppimisten laajuus yhteensä näkyy samassa yhteenvedossa, jos työssäoppimiset on arvioitu hyväksytysti. Samoin Suoritukset-sivulla näkyy työssäoppimisten laajuus.