Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Tutkintotodistus

  Uusi todistusmääräys

  Tämän ohjeen todistusmalli on tarkoitettu uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelevien opiskelijoiden todistusten tulostamiseen. Todistus tulee antaa uuden todistusmääräyksen mukaisena.

  Ammatillisen koulutuksen reformin (2018) myötä on tullut uusi todistusmääräys (OPH-54-2018), joka astui voimaan 15.1.2018. Varsinaisia tarkkoja ulkoasumääräyksiä tai -malleja näistä ei löydy, joten Visman mallit ovat myös suuntaa-antavia. Viimekädessä koulutuksen järjestäjä vastaa antamiensa todistusten oikeellisuudesta. Laki-, asetus-, peruste- ja diaarinumeroviittaukset tulee aina tarkistaa erikseen opiskelijan suorittaman tutkinnon mukaan ja muokata tarvittaessa näitä mallipohjia.

  Malleja päivitetään tarvittaessa. Löydät uusimman mallipohjan ohjeen yläreunasta. Mallipohjan nimen perässä on päiväys, joka kertoo mallipohjan luonti-/muutospäivän.

  Todistuspohjat Primukseen

  Lataa ohjeen yläreunasta .tul tiedostot koneellesi ja vie ne Primukseenne opiskelijarekisterin tulostuseditoriin. Muokkaa mallipohjia omiin tarpeisiinne sopiviksi.

  Etusivu

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi Koulun tiedot -rekisteristä. Tutkinnon tiedot, opiskelijan henkilötiedot ja oppijanumero tulostetaan opiskelijan tiedoista.

  Tutkinnon nimen ja laajuuden (180 osp) sekä osaamisala- ja tutkintonimiketiedot tulostavilla riveillä on erilaisia ehtoja. Tutkintonimike tulostuu tutkinnon kanssa samalle riville, jos se kattaa koko tutkinnon, muulloin osaamisalan kanssa samalle riville. Lisäksi, jos opiskelija on suorittanut kahden osaamisalan ja/tai tutkintonimikkeen edestä opintoja, tulostetaan kaksi osaamisalaa ja/tai tutkintonimikettä. (Kolmen osaamisalan suorittamista ei ole huomioitu tässä mallissa).

  Suoritukset

  Suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostetaan isot otsikot: Ammatilliset tutkinnon osat ja Yhteiset tutkinnon osat. Toiselle riville tulostetaan tutkinnon osat, niiden laajuudet, arvosanat ja mahdolliset lisätieto- ja mukautusviitteet. Rastita tulostuviksi kurssityypeiksi teillä käytössä olevat 1-tason kurssityypit.

  Mukautettujen ja poikettujen opintojen kurssityypit

  Erilaisia mukautuksia, poikkeamia sekä näiden yhdistelmiä varten pitää olla omat kurssityypit. Kyseisille kurssityypeille täytetään Mukautettu lisätietoviite ja Arvosanaviite -kentät. Lisäksi Koski-tiedonsiirtoa varten tulee täyttää myös rastikentät Mukautettu ja/tai Poikettu.

  Kurssityypit esimerkiksi:

  1 pakollinen mukautettu
  1 pakollinen poikettu
  1 pakollinen muk ja poik
  1 valinnainen mukautettu
  1 valinnainen poikettu
  1 valinnainen muk ja poik
  1 yto mukautettu
  1 yto poikettu
  1 yto muk ja poik

  Mukautusviitteet

  Täytä Kurssityypit-rekisterissä kenttä Mukautettu lisätietoviite. Laita tähän kenttään M mukautusta tarkoittaville kurssityypeille. Arvosanaviite-kenttään täytetään M). Primus numeroi M-viitteet automaattisesti, jos opiskelijan suorituksen Lisätietoja-kentässä on viiteteksti ja kurssityypillä on mukautettu lisätietoviite (M). Numeroitujen M)-viitteiden seliteteksti tulostetaan Viitteiden selitykset -funktiolla.

  Jos mukautukseen liittyy sanallinen arviointi, sen voi kirjoittaa viitetekstin perään, jolloin sekin tulostuu alatunnisteeseen.

  HUOM. Tarkista aina viitetekstit opiskelijakohtaisesti, että ne ovat oikein.

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen tulostuu opintojen osaamispisteiden yhteissumma sekä osaamispistein painotettu keskiarvo. Keskiarvo-toiminto on ohjeistettu siirtymävaiheen todistuspohjan ohjeen lopussa.

  Lisätiedot, viitteiden selitykset, todistuksen päiväys ja allekirjoitukset tulostuvat myös alatunnisteeseen. Tieto todistuksen mahdollisista liitteistä tulostuu myös, jos liitteitä annetaan (esim. opintosuoritusote, ammattiosaajan työkykypassi). Muokkaa tarvittaessa näiden solujen tulostusehtoja.

  Jos todistuksen allekirjoittaja on oppilaitoksessanne vain esim. rehtori, voit poistaa ryhmänohjaaja-solut. Tai jos toinen allekirjoittaja on esim. "vastuukouluttaja", vaihda se "ryhmänohjaajan" tilalle.

  Takasivu


  Takasivu-malli noudattaa pitkälti vanhaa ammatillisen perustutkinnon takasivun mallia, mutta siihen on yhdistetty myös jotain kohtia ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta.

  1. Koulutuksen järjestäjän ja järjestämisluvan kohtaan tulee muuttaa oman koulutuksenjärjestäjän tiedot. (kohta "kuuluu Esimerkkilän seudun ammatillisen...")
  2. Tarkista, mikä laki ja asetus on ollut voimassa kunkin opiskelijan opintojen aikana.
  3. Tutkinnon sijoittuminen kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä: tieto tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
  4. Jatko-opintokelpoisuus tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
  5. Arviointiasteikko tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Takasivu_2:een on lisätty hyväksytty/hylätty asteikko, jota käytetään, jos perustutkintoon on otettu osa/osia ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
  6. Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset voi kirjata joko tutkinnolle, osaamisalalle tai opiskelijalle. Tulostuvissa soluissa on huomioitu eri vaihtoehdot.

  Tulostuvat solut selviävät tarkemmin tulostuspohjasta, kun lataat sen Primukseenne.


  Artikkeli on päivitetty 10.12.2018