Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmien lukitseminen: etusija abeille, oman koulun opiskelijoille, pääaineopiskelijoille

  Kurssitarjotinryhmät voivat olla kaikille avoimia, tai osalle opiskelijoista voidaan antaa etusija ryhmään pääsylle. Etusijan voi antaa avaamalla tarjotin eri aikaan eri ryhmille tai kouluille tai kiinnittämällä tietyt opiskelijat valmiiksi ryhmään. Ryhmän lukituksella voi estää, ettei ryhmään kiinnitetty opiskelija poista valintaa Wilmassa.

  Valmiit ryhmävalinnat optimointitoiminnolla

  Abit voi siirtää optimointitoiminnolla valitsemiensa kurssien ryhmiin halutuille jaksoille. Tämä on käytännöllistä, kun halutaan vaivatta saada abit lukuvuoden ensimmäisten jaksojen ryhmiin. Esimerkiksi jaksoille 1-3 abien ryhmävalinnat tehtäisiin seuraavasti:

  • Klikkaa jaksojen 1-3 kurssitarjottimessa Ominaisuudet-painiketta, valitse Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään abiturienttien luokat ja tallenna. Huomaa, että tämä pitää tehdä jokaisen jakson tarjottimeen erikseen.
  • Laita vastaavasti jaksojen 4-6 kurssitarjottimessa Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään jokin keksitty sana, joka ei ole oikea luokka (esim. "Ei valintoja"), ja tallenna. Näin saadaan rajattua jaksot 4-6 optimoinnin ulkopuolelle, ja abeja ei siirretä näiden jaksojen ryhmiin.
  • Optimoi valinnat ja tallenna. Tarkista, että abien ryhmävalinnat menevät vain jaksojen 1-3 ryhmiin. Päällekkäisyydet-infossa näkyy tällä hetkellä muut opiskelijat kuin abit.
  • Poista tämän jälkeen kaikkien jaksojen tarjottimista Valintojen teko (luokkahaku) -kentän tieto ja tallenna. Voit sen jälkeen optimoida ja tallentaa muidenkin opiskelijoiden ryhmävalinnat, näin 1. ja 2. vuoden opiskelijat siirtyvät lukuvuoden kaikille jaksoille sopiviin ryhmiin.
  • Jos haluat optimointitoimintoa tarkemmin päättää, mihin ryhmiin abien valinnat tulevat, merkitse ryhmävalinnat käsin (ks. ohje alla).

  Valmiit ryhmävalinnat käsin merkitsemällä

  Helpoin tapa varmistaa tiettyjen opiskelijoiden pääsy tiettyyn ryhmään on merkitä heille valmiiksi valinta tiettyyn ryhmään.

  • Jos ryhmään otetaan esim. ensin abit ja muita jos tilaa jää, siirrä abit ryhmään perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä, ponnahdusvalikon Opiskelijat ryhmiin -toiminnolla. Merkitse samalla ryhmälle maksimikoko.
  • Kurssitarjottimen optimointitoiminto ehdottaa tähän ryhmään muita opiskelijoita sen verran, kuin maksimikoko sallii. Muut opiskelijat voivat valita tämän ryhmän Wilmassa, jos paikkoja on vielä jäljellä.
  • Jos ryhmään otetaan vain abeja, merkitse ryhmän maksimikooksi ryhmän senhetkinen opiskelijamäärä.


  Ryhmävalinnat voi merkitä myös esim. Valinnat-ikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä. Kuvassa opiskelijalle on valittu valmiiksi RUB3-ryhmä. Ryhmään olisi tällä hetkellä tulossa 30 opiskelijaa, joista 16:lle on merkitty valmiiksi valinta juuri tähän opetusryhmään. 14 muuta ovat Kurren optimointitoiminnon lisäämiä opiskelijoita, jotka voivat valita jonkin muunkin rinnakkaisen ryhmän.

  Sama opiskelija on valinnut myös YH4-kurssin, mutta sen hän voi valita mistä tahansa jaksosta tai palkista. MAA6-kurssin ryhmälle on merkitty maksimikoko 35 ja se on tullut täyteen. Täydet ryhmät tunnistaa harmaasta fontista.

  Valmiiksi merkittyjen ryhmävalintojen huono puoli on, että opiskelijat voivat itse poistaa itsensä tietystä ryhmästä Wilman kautta. Jos abi poistaa itsensä ryhmästä, vapautuu ryhmässä yksi paikka jollekin muulle eikä abi pääse vältämättä enää takaisin. Tämän voi estää ryhmän lukituksella, ks. tarkemmin alla linkki Ryhmien lukitus.

  Tarjottimen luokkarajaus

  Tarjottimen luokkarajauksen avulla voi valintojen teon sallia ensin esim. pelkille päättöluokkaisille. Luokkarajaus tehdään ryhmittelyikkunan Kurssitarjotin-välilehdellä Ominaisuudet-painikkeen kautta Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään. Kun päättöluokkalaiset ovat merkinneet valintansa, poistetaan luokkarajaus ja avataan tarjotin kaikille opiskelijoille. Jos haluat muidenkin luokkien näkevän tarjottimen samaan aikaan kun päättöluokkalaiset tekevät valintoja, täytä nämä luokat Vain lukuoikeus (luokkahaku) -kenttään siksi aikaa. Rajaus on tarjotinkohtainen, ts. se merkitään erikseen 1. jakson tarjottimelle, 2. jakson tarjottimelle jne.


  Tarjotin auki ensin omille opiskelijoille, myöhemmin muille oppilaitoksille

  Kurssitarjottimet voi avata myös muille oppilaitoksille. Muiden oppilaitosten ei tarvitse olla Kurre 7 -käyttäjiä, riittää kun heillä on käytössään Wilma ja sen kurssitarjotintoiminto. Tarjottimet voi avata ensin oman koulun opiskelijoille ja myöhemmin muiden koulujen opiskelijoille. Näin omat opiskelijat pääsevät tekemään valintojaan ensin ja muiden koulujen opiskelijat pääsevät niille kursseille, joilla tilaa jäi.

  Etusija annetaan omille opiskelijoille kurssitarjottimen Ilmoittautuminen alkaa -kentän avulla. Laita omille opiskelijoille esim. 2 viikkoa aikaisempi päivämäärä kuin Muut koulut -välilehdelle. Tarjottimen avaaminen muille kouluille on ohjeistettu tarkemmin artikkelissa "Seudullinen kurssitarjotin", johon on linkki alla.

  Aiheeseen liittyen: