Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukiolaisten kurssivalinnat Primuksesta Kurreen

  Tämä ohje koskee lukion esivalintojen siirtoa Primuksesta Kurreen. Ohje koskee tilannetta, jossa esivalinnat on kerätty esim. Wilman "Valinnat"-sivun kautta, Primuksen kurssitarjottimen avulla tai syötetty käsin Primukseen. Jos esivalinnat on kerätty Kurrella, ei tiedonsiirtoja tarvita, vaan valinnat ovat tallentuneet suoraan Kurreen.

  Lukiossa valinnat kerätään usein kahteen otteeseen: Aikaisin edellisen lukuvuoden keväällä kerätään ns. esivalinnat, joiden avulla suunnitellaan tulevan lukuvuoden ryhmämäärät, jaksotus ja opetusjärjestelyt. Myöhemmin, lähempänä kurssien alkamishetkeä, kerätään sitovat, lopulliset valinnat.

  Esivalinnat ovat tallentuneet Primuksen opiskelijarekisteriin. Jokaisen opiskelijan opetussuunnitelmanäkymässä näkyy tummennettuna ne kurssit, jotka opiskelija on suunnittelut suorittavansa seuraavana lukuvuonna. Kurreen siirtyy tieto siitä, mitä kukin on valinnut ja kuinka moni on valinnut minkäkin kurssin.

  Tiedonsiirron teko

  1) Tarkista, että opiskelijoiden esivalinnat näkyvät Primuksen opiskelijarekisterissä. Tarkista myös, ovatko valinnat ns. perusvalintoja ilman lukuvuositietoa (ts. opiskelijat ovat valinneet vain tulevan lukuvuoden kurssit), vai onko valinnat merkitty koko lukioajalle, jolloin kurssien kohdalla näkyy 1, 2, 3 jne. 1= seuraavan lukuvuoden valinta, 2= sitä seuraavan. Tarvitset tätä tietoa kohdassa 5.

  2) Luo ensin uusi Kurre-työjärjestystiedosto tulevaa lukuvuotta varten. Täytä valmiiksi jaksojen alkamis- ja päättymispäivät, ja merkitse oppituntien alkamis- ja päättymisajat.

  3) Valitse sitten Perustiedot / Tiedonsiirto Primuksesta.

  4) Valitse siirrettävät tiedot: opiskelijat, opettajat, opetustilat...

  5) Perusvalinnat vai lukuvuosittaiset valinnat?

  • Valitse Opiskelijat nykyisillä luokillaan, jos opiskelijoilla on ns. perusvalinnat, eli valinnat vain tulevan lukuvuoden kursseissa (kuvassa ranskan 4. kurssissa on perusvalinta).
  • Valitse Simuloi luokaltasiirtoa, jos opiskelijoiden opsissa näkyy koko lukioajan valinnat. Tämä siirtää Kurreen ne kurssit, joiden kohdalla näkyy "1". Kuvassa siirtyisivät ruotsin 6. ja 7. kurssi sekä kolme ranskan kurssia. Jos valitset tämän vaihtoehdon, tarkista Luokat-rekisteristä, että kaikille jatkaville luokille on täytetty Seuraava luokka -kenttään luokan nimi, siis sama tieto kuin Nimi-kentässä.

  6) Älä rasti kenttää Siirrä aineet kurssien sijaan.

  7) Rasti Siirrä myös edellisten vuosien valinnat, jos lukuvuosi on jo päättynyt, ja opiskelijoiden oletetaan suorittavan tulevana vuonna ne kurssit, jotka oli valittu tälle vuodelle, mutta jäivät syystä tai toisesta suorittamatta.

  8) Klikkaa Siirrä.

  9) Tarkista mahdollinen tiedonsiirron virhelista. "Opintoviikot puuttuvat" -ilmoituksesta ei tarvitse välittää, jos se koskee oppimäärää tai väliotsikkoa tms. Jos ilmoituksessa on mukana kursseja, tarkista niiden ov-määrä Primuksen Kurssit-rekisteristä, korjaa, ja siirrä tiedot uudelleen.

  10) Selaa perustietoikkunan välilehdet läpi ja tarkista, että opiskelija-, opettaja- ja kurssitiedot siirtyivät. Jokaisesta kurssista muodostuu oma rivinsä Kurssit-välilehdelle.

  11) Seuraava vaihe on merkitä, montako opetusryhmää mistäkin kurssista järjestetään, ja missä jaksoissa mikin ryhmä opetetaan.

  Jatkuu sivulla: