Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Tutkintotodistuksen takasivu

  Uusi todistusmääräys

  Ammatillisen koulutuksen reformin (2018) myötä on tullut uusi todistusmääräys (OPH-54-2018), joka astui voimaan 15.1.2018. Varsinaisia tarkkoja ulkoasumääräyksiä tai -malleja näistä ei löydy, joten Visman mallit ovat myös suuntaa-antavia. Viimekädessä koulutuksen järjestäjä vastaa antamiensa todistusten oikeellisuudesta. Laki-, asetus-, peruste- ja diaarinumeroviittaukset tulee aina tarkistaa erikseen opiskelijan suorittaman tutkinnon mukaan ja muokata tarvittaessa näitä mallipohjia.

  Huomioi, että tässä vaiheessa mallit ovat alustavat ja niitä päivitetään kevään aikana.

  Tutkintotodistuksen takasivu, siirtymävaihe

  Takasivu-malli noudattaa pitkälti vanhaa ammatillisen perustutkinnon takasivun mallia, mutta siihen on yhdistetty myös jotain kohtia ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta.

  1. Koulutuksen järjestäjän ja järjestämisluvan kohtaan tulee muuttaa oman koulutuksenjärjestäjän tiedot. (kohta "kuuluu Esimerkkilän seudun ammatillisen...")
  2. Tarkista, mikä laki ja asetus on ollut voimassa kunkin opiskelijan opintojen aikana.
  3. Tutkinnon sijoittuminen kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä: tieto tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
  4. Jatko-opintokelpoisuus tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
  5. Arviointiasteikko tulostuu sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto vai ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Takasivu_2:een on lisätty hyväksytty/hylätty asteikko, jota käytetään, jos perustutkintoon on otettu osa/osia ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
  6. Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset voi kirjata joko tutkinnolle, osaamisalalle tai opiskelijalle. Tulostuvissa soluissa on huomioitu eri vaihtoehdot.

  Tulostuvat solut selviävät tarkemmin tulostuspohjasta, kun lataat sen Primukseenne.


  Artikkeli on päivitetty 05.12.2018