Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ilmoitus tarjotusta opiskelupaikasta (vastaanotto-/ hylkäysilmoitus)

  Katso kuva

  Tällä lomakkeella hakija ilmoittaa oppilaitokselle, että hän vastaanottaa tai hylkää tarjotun opiskelijapaikan.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Ota tulostepohja käyttöön Primus W4 -ohjelmassa Hakijat -rekisterin tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Tarjotun opiskelijapaikan vastaanotto-/hylkäysilmoitus


  Oppilaitos ilmoittaa lomakkeella hakijalle, että hän on saanut opiskelijapaikan. Opiskelija palauttaa lomakkeen ja ilmoittaa siinä, ottaako hän paikan vastaan vai peruuko sen.

  Tulosteessa on kaksi osaa: ylätunniste ja tavallinen taulukko.

  Ylätunniste

  Oppilaitoksen yhteystiedot tulostuvat ylätunnisteeseen Koulun tiedot -rekisteristä. Lisäksi tulostuvat nykyinen päivämäärä ja otsikkoteksti "valintailmoitus".

  Ylätunnisteeseen tulostuvat myös hakijan nimi sekä osoitetiedot.

  Taulukko

  Taulukkoon tulostuvat Hakijat -rekisteristä se koulutusala, koulutusohjelma, tutkinto ja tutkintonimike, johon hakija on valittu. Lisäksi tulostuvat opintojen alkamispäivä, rehtorin/johtajan nimenselvennys sekä tila varsinaiselle allekirjoitukselle ja oppi- laitoksen leimalle.

  Hakija kirjoittaa käsin lomakkeeseen, ottaako hän paikan vastaan vai peruuko sen. Lisäksi hakijan on allekirjoitettava lomake. Alle 18-vuotiaan hakijan huoltajan pitää myös allekirjoittaa lomake. Nämä tiedot tulostuvat tekstinä, jota voit muuttaa aktivoimalla solun ja muokkaa- malla tekstiä tulostuseditorin oikean reu- nan Teksti -välilehdellä.

  Taulukon alareunaan tulostuvat hakijalle lomakkeen palautusohjeet.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011