Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Styrelsens/Direktionens profilsida

  Se bild

  Styrelse-/direktionsmedlemmarnas namn, kontaktuppgifter och dylikt kan visas i Wilma med hjälp av en profilblankett. I Primus Blanketteditor ska du först välja vilka uppgifter som får synas. Uppgifterna kan göras synliga för lärare och personal.

  Vad är en profilsida?

  Profilsidan öppnas när en Primus-användare klickar på någon av styrelse-/direktionsmedlemmarnas namn på styrelse-/direktionssidan i Wilma. I vanliga fall syns endast personens namn, men genom att göra en profilblankett kan skolan även visa andra uppgifter.

  Det kan finnas olika versioner av profilblanketterna för olika användargrupper. Vissa kan se färre uppgifter och vissa fler, exempelvis kan lärare se endast namn och telefonnummer, medan rektorn och övrig administration kan se alla uppgifter.

  En profilsida är endast till för att se uppgifter, vilket betyder att det inte går att ändra dem med hjälp av en profilsida.

  I blankettmallen i den här instruktionen finns endast namn och kontaktuppgifter. Du kan ta bort/lägga till fält på blanketten enligt er skolas önskemål och behov.

  Att göra en profilsida

  Profilsidorna görs i Primus blanketteditor. Spara blankettmallen på din egen dator, öppna Blanketteditorn, klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett och välj blanketten som du nyss sparade.

  • Blankettens databas: Styrelse/Direktion
  • Blankettens namn: t.ex. Styrelsens/Direktionens profilsida
  • Blankettens typ: Profilsida
  • Används i Wilmas anslutningar: kryssa i de grupper som ska se profilsidan
  • Kryssa i Syns i Wilma

  Ta bort fält, lägg till fält, ändra fältnamn o.dyl. på blanketten så att den passar er egen skola.

  Styrelse-/direktionssidan syns endast för de Wilma-användare som har tillträde till registret Styrelse/Direktion. Rättigheten ges i Primus register Användargrupper.


  Artikeln har updaterats 28.05.2013