Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Loma-anomus, profiililomake (huoltaja, opiskelija)

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla voi tarkastella loma-anomuksen tietoja. Lomake on käytössä huoltajilla ja täysi-ikäisillä opiskelijoilla.

  Lomakeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Huoltaja, Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: -
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä esim. testihuoltajan Wilma-tunnus

  Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on näkymisehto, joka tarkoittaa, että profiililomake näkyy vain siinä tapauksessa, kun hakemus on tehty loma-anomusta varten. Ehdossa on viitattu loma-anomusta koskevan hakemuskoodin Selite-kenttään, joten jos kunnassanne on käytetty jotain muuta sanamuotoa, vaihda näkymisehto sen mukaiseksi.

  Tee myös mahdolliset muut muutokset lomakkeen kenttiin, teksteihin, ohjeisiin jne. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle "Näkyy Wilmassa".

  Käyttäjäoikeudet

  Profiililomake ei tarvitse käyttäjäryhmää, ellei erityisesti haluta esim. huoltajille ja opiskelijoille erilaista profiilinäkymää. Siinä tapauksessa molemmille on oltava oma profiililomake ja sille käyttäjäryhmä.

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeen kautta on nähtävissä mitä tietoja käyttäjä on loma-anomuksen kenttiin antanut. Muokkaa Lomake-editorissa ohjeet kuntanne käytäntöjen mukaisiksi, tai poista tarpeettomat tiedot.

  Erona hakemuslomakkeeseen on, että profiilin alussa on hakemuksen tilaa koskeva osio. Kentät Käsittelyssä, Käsittelypäivä ja Käsittelijä kertovat koska ja kenellä hakemus on käsittelyssä.

  Lomakkeen loppuosa koostuu päätöstä koskevista tiedoista. Kun asiasta on annettu päätös, näytetään se hakemustietojen perässä. Päätöksestä näytetään joko viraston tai koulun päätös riippuen siitä kumpaan kenttään päätös on annettu. Päätöstä koskeviin osioihin on annettu näkymisehto:

  Päätös (koulu)->Päätöskoodi<>"" TAI Päätös (virasto)->Päätöskoodi<>"".

  Ehto tarkoittaa, että päätösosio näytetään silloin kun joko viraston tai koulun päätös on annettu. Ellei asiasta vielä ole päätöstä, näytetään vain hakemusosioiden tiedot.

  Pitkät ja lyhyet lomat

  Riippumatta siitä onko käytössä erilliset loma-anomukset lyhyiden ja pitkien lomien anomista varten, riittää kuitenkin vain yksi yhteinen profiililomake.

  Sama profiililomake sopii molempien loma-anomusten tarkasteluun, koska lomakkeen näkymisehto huomioi molemmat loma-anomukset. Profiililomakkeen näkymisehto on tästä syystä: Hakemus->Selite="Loma-anomus*". Tähti sanan lopussa tarkoittaa, että lomake näkyy aina kun hakemuksen selitteen alku on "Loma-anomus", oli kyse sitten esim. 1-3 tai yli 3 päivän pituisesta lomasta. Jos käytössä on eri tavallla nimetyt hakemuskoodit lomia varten, tulee se huomioida myös profiililomakkeen näkymisehdossa niin, että lomake toimii molemmissa.


  Artikkeli on päivitetty 04.08.2016