Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skapa studerandekort

  I vanliga fall överförs en studerandes information från ett annat program, men du kan också sätta in uppgifterna för hand eller t.ex. importera dem med hjälp av en CSV-fil. Uppgifterna om de elever som börjar skolan kan hämtas från Befolkningsregistret, medan högstadier oftast får informationen om de nya eleverna från lågastadiet, antingen som fil eller genom att kopiera registerkorten (MultiPrimus). På andra stadiet kan man hämta uppgifterna från Studieinfo.

  Varje studerande ska ha ett eget studerandekort, dvs. ett registerkort. Studeranden har samma kort under hela skoltiden i en viss skola. När eleven byter skolnivå eller skola ska den nya skolan göra ett nytt kort åt eleven. Det går att kopiera informationen från det gamla kortet till det nya, men originialkortet ska alltid blir kvar i den gamla skolan.

  Om du överför nya studerande till Primus med en dataöverföring får varje studerande automatiskt ett nytt registerkort. Om du däremot lägger in studerandeuppgifterna för hand måste du skapa ett nytt kort för varje enskild studerande:

  • Öppna Studeranderegistret och klicka på Funktioner / Nytt registerkort.
  • Primus ber dig först skriva in personbeteckningen. Personbeteckningen används för att säkerställa att en och samma person av misstag inte får flera registerkort. Om du inte känner till beteckningens slutdel kan du skriva in -00XÄ eller A00XÄ. För män ska X vara en udda siffra (001Ä) och för kvinnor en jämn siffra (002Ä). Om flera elever är födda på samma dag kan man öka sifferdelen, för män alltså 001Ä, 003Ä, 005Ä osv. Alla tal mellan 001 och 999 kan användas. Som beteckningens slutdel fungerar också -XXXX.
  • Fyll sedan i åtminstone de fält som är understreckade. Dessa är obligatoriska fält och om de inte är ifyllda går det inte att spara registerkortet. Åtminstone Efternamn och Förnamn brukar vara obligatoriska.
  • Fyll också i följande uppgifter: adress, telefonnummer, e-post osv.
  • Välj rätt klass för eleven i fältet Grupp/klass och fyll i Årskurs/årsnivå.
  • Du behöver inte skriva in vem som är klassföreståndare eller grupphandledare eftersom det finns ifyllt för klassen i Klasser-registret och kommer in på kortet automatiskt. Fältet Grupphandledare/Klassföreståndare i Studeranderegistret ska fyllas i endast om studeranden har en annan handledare än den övriga klassen. Om studeranden har flera handledare kan de skrivas in i fältet Övriga grupphandledare. Fältet är flerradigt och Primus huvudanvändare kan här också ange lärare från andra skolor.
  • Gå till fliken Vårdnadshavare och fyll i uppgifterna om vårdnadshavarna.
  • Gå till fliken Studier och fyll i åtminstone Skola, Ankomstdatum och antingen Tidigare skola eller grundundervisningens skolgångstabell. Om du väljer tabellen ska du skriva in alla tidigare skolbyten.
  • Fyll även i Närvarotabellen: Läsår, Höst 20.9 och Vår 20.1. Ange läsåret i formatet 2014-2015. Ange "Närvarande", "Frånvarande" eller "Inte inskriven".
  • Fyll slutligen i uppgifter om studierna. Välj rätt läroplan i fältet Läroplan och markera valen i läroplansträdet.
  • Kolla vad som ifyllts för de andra eleverna på skolan, t.ex. skoltransporter, beslut, Wilma-koder och ange också dessa enligt behov.

  Vissa uppgifter som t.ex. klass, läroplan, tidigare skola och A1-språk kan du ange för flera studerande på en och samma gång. Det gör du genom att först måla alla registerkort som du vill ändra på och sedan skriva in/välja rätt alternativ i fältet och spara.

  Relaterade sidor: