Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

E-postnotifikation om ny sökande

  Med PrimusQuery kan du ställa in automatiska alarm och påminnelser för att underlätta det dagliga arbetet. Till exempel inom yrkesutbildningen är det mycket bra att kunna få en notifikation när ett nytt sökandekort bildas i Primus. Nedan går vi steg för steg igenom hur du ställer in en dylik funktion med PrimusQuery.

  1. Kontrollera att alla lärare har en e-postadress i fältet E-postadress i Lärarregistret. I det här exemplet använder vi detta fält som mottagaradress, men du kan också välja något annat fält (t.ex. ett textfält i Bedömning- eller Klasser-registret) för alarmen.

  2. Spara på din dator PrimusQuery-definitionen (hakijamuistutus_generointi.txt) som finns nere på sidan under rubriken Bilagor.

  • Läs in den i Primusregistret PrimusQuery-överföringar genom att välja Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus.
  • Ha "Överföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa för "Överför alla som nya".

  3. I den definitionen du nyss importerade, byt ut värdet för #OUTPUT mot en plats dit filen kan sparas. Ändra även åtminstone följande uppgifter i definitionen:

  • <LAHETTAJA>"noreply@skolan.fi"</LAHETTAJA>. Lägg in din organisations e-postadress här i stället.
  • <VIESTI>Kontrollera och komplettera informationen om sökanden i Wilma på adressen https://wilma.skolan.fi/forms/123456/#DATA{V1}.</VIESTI>
  • Byt här ut antingen hela meddelandet eller byt bara ut nummerserien "123456" mot kortnumret på den blankett som ska användas för att komplettera infon om sökanden. Om ni på läroanstalten inte brukar fylla i uppgfter om sökanden via Wilma, ska du informera mottagaren att kolla sökandeinformationen i Primus i stället.

  I definitionen står sökfrasen #SEARCH nu i formatet Ansökningstidpunkt=Dagens datum OCH Under behandling=Nej OCH Vald=Nej. Ändra den här frasen så att den istället följer de processer och fältsystem som ni använder på läroanstalten. Då kommer det inga onödiga alarm över sådana sökande som redan är under behandling eller som har valts.

  4. Spara även den andra PrimusQuery-definitionen (muistutusviesti_lahetys.txt) på din dator.

  • Läs in den i Primusregistret PrimusQuery-överföringar genom att gå via Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus.
  • Ha "Överföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa för "Överför alla som nya".

  5. Nu kan du ställa in följande kommandon t.ex. via kommandotolken i Windows:

  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord hakijamuistutus_generointi
  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord muistutusviesti_lahetys -i hakijamuistutus.xml

  Byt ut Primus-serverns adress och port mot de riktiga och ställ in användarnamnet för PrimusQuery.

  Se till att det blir några minuter tid mellan kommandona, så att det första kommandot hinner bilda den XML-fil som hämtas tillbaka med det senare kommandot. Om du kör dem via samma kommandotolksfil borde det inte förekomma några problem. Observera: när det andra kommandot körs antar programmet att XML-filen som uppstår via det första kommandot finns i den katalog därifrån det andra kommandot körs. Vid behov kan XML-filstigen ändras till en annan location.

  I det här exemplet är det tänkt att meddelandena ska skickas en gång om dagen, t.ex. i slutet av dagen. Annars kan det gå så att det kommer flera notifikationer om samma sökande.

  Det går också att vidareutveckla definitionen ovan så att det inte kommer ett e-postmeddelanden över varje obehandlad sökande. Men då krävs externa scripts, och de hör inte till denna anvisning.

  Uppdaterad: 6.10.2017

  BilagaStorlek
  hakijamuistutus_generointi.txt981 byte
  muistutusviesti_lahetys.txt346 byte