Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Avainkoodien luominen Primuksessa

  Avainkoodi on kirjaimista ja numeroista koostuva koodi, jonka avulla henkilö voi tehdä itselleen Wilma-tunnuksen.

  Huoltajien avainkoodit

  Mihin ja milloin avainkoodia tarvitaan?

  Avainkoodin avulla huoltaja voi tehdä itselleen Wilma-tunnuksen tai yhdistää olemassa olevaan tunnukseensa lisää lapsia. Avainkoodi on lapsikohtainen, ja se yhdistää tietyn lapsen tiettyyn huoltajaan. Avainkoodilla varmistetaan, ettei kukaan pääse yhdistämään tunnukseensa sellaisia lapsia, joiden huoltaja hän ei ole. Avainkoodin saa oppilaitoksesta.

  Avainkoodia tarvitaan silloin, kun huoltajalla ei ole ennestään

  • lainkaan Wilma-tunnusta tai
  • tiettyyn lapseen liittyvää Wilma-tunnusta tai
  • huoltajatunnus on vanhentunut.

  Käytännössä avainkoodeja tehdään seuraavissa tilanteissa

  • kun Wilma otetaan koululla käyttöön
  • koulutulokkaiden huoltajille
  • niille vanhemmille, joilla on lapseen vain rajoitettu tiedonsaantioikeus (ks. tarkemmin ohjeen loppuosa)
  • kun yhteinen huoltajatunnus on vanhentunut
  • kun opiskelijalla on useita rekisterikortteja eli samanaikaisia opintoja eri kouluilla/linjoilla tai
  • kun käytössä on AD-tunnistus, ja henkilöllä on Primuksessa useita rekisterikortteja.

  Huoltajat, joilla on ennestään käytössä yhteinen huoltajatunnus, eivät tarvitse avainkoodia. He voivat muuntaa yhteisen tunnuksen henkilökohtaiseksi itse Wilmassa.

  Avainkoodin teko

  Huoltajien avainkoodit tehdään Primuksen Opiskelijat-rekisterissä. Kummallekin huoltajalle tehdään oma avainkoodi.

  • Ota opiskelijarekisterissä esiin kenttä Wilman avainkoodit huoltajille
  • Tarkista, millainen huoltajuustilanne on kyseessä (onko yhteishuoltajuus vai toisella yksinhuoltajuus, onko henkilö ylipäänsä lapsen huoltaja)
  • Ota aktiiviseksi se oppilas, jonka huoltajalle avainkoodi tehdään.
  • Klikkaa hiiren 2. painikkeella Wilman avainkoodit huoltajille -kentän 1. riviä.
  • Valitse ponnahdusvalikosta Luo avainkoodi. Jos henkilö on oppilaan virallinen huoltaja, valitse tavallinen avainkoodi. Jos henkilö ei ole virallinen huoltaja, valitse rajoitettu tiedonsaantioikeus -avainkoodi. Tällainen koodi näkyy kentässä punaisena.
  • Tallenna ja ota rekisterikortti uudelleen aktiiviseksi. Kentässä näkyy nyt avainkoodi.
  • Tee samalla tavalla avainkoodi kentän 2. riville.
  • Toimita nämä koodit huoltajille. Tämän ohjeen alla on valmis kirjemalli koodien toimittamiseen. Voit myös lähettää koodin sähköpostitse tai pyytää henkilöä noutamaan sen koululta.

  Kirjemalleissa 1. rivin avainkoodi viittaa huoltajataulukon 1. riville kirjattuun henkilöön, ja 2. rivi taulukon 2. rivin henkilöön. Kirjemalli toimii myös avainkoodien uudelleenlähetyksessä, vaikka toinen huoltajista olisi jo ehtinyt käyttämään avainkoodinsa. Avainkoodit pysyvät opiskelijarekisterin Wilman avainkoodit huoltajille -kentässä omilla riveillään, eli vaikka 1. rivin huoltaja käyttäisikin ensin avainkoodinsa, 2. rivin huoltajan avainkoodi pysyy 2. rivillä.

  Kun huoltaja on tehnyt itselleen tunnuksen, katoaa avainkoodi Primuksesta.

  Avainkoodien teko massana, esim. koulutulokkaiden huoltajille

  Avainkoodeja voi tehdä useammille huoltajille kerralla.

  • Valitse aktiiviseksi kaikki ne oppilaat, joiden huoltajille avainkoodit tehdään. Avainkoodikentän päälle tulee Muuta-painike. Klikkaa sitä, ja valitse apuruudusta ylin vaihtoehto, "Uusien rivien lisääminen". Luo sitten koodit yllä kuvatulla tavalla.
  • Voit tehdä samalla kerralla koodit sekä 1. rivin että 2. rivin huoltajille.
  • Jätä massatoiminnon ulkopuolelle kuitenkin ne oppilaat, joiden huoltajista toiselle täytyy tehdä rajoitettu tiedonsaantioikeus -tyyppinen tunnus.

  Tämän ohjeen alla on linkki tulostemalliin, jonka avulla voit tulostaa huoltajille henkilökohtaiset kirjeet, joissa kerrotaan avainkoodi ja toimintaohjeet. Muokkaa kirjeen teksti oman kuntasi toimintatapoja vastaavaksi.

  Mitä huoltajan tarvitsee tehdä?

  Huoltajan, jolla ei ole Wilma-tunnusta, ensimmäinen tehtävä on ottaa yhteyttä lapsen kouluun. Koulu selvittää, onko henkilö lapsen virallinen huoltaja tai onko hänellä rajoitettu tiedonsaantioikeus. Koulu tekee huoltajalle avainkoodin ja antaa linkin sivulle, jossa huoltaja voi tehdä itselleen Wilma-tunnuksen.

  Jotta huoltaja voi tehdä itselleen Wilma-tunnuksen, hän tarvitsee

  • avainkoodin,
  • lapsen henkilötunnuksen ja
  • toimivan sähköpostiosoitteen.

  Wilma-tunnus tehdään tämän ohjeen mukaisesti.

  Rajoitettu tiedonsaantioikeus

  Wilma-tunnuksen voi tietyissä tilanteissa tehdä rajoitetulla tiedonsaantioikeudella. Tällaisella Wilma-tunnuksella vanhempi näkee ainoastaan arvosanat, poissaolot, tulevat kokeet, koenumerot, koulun tiedotteet ja koulun tulosteet. Tällaisella tunnuksella ei voi viestiä opettajien kanssa, eikä sillä näe koulun palautekyselyitä ym. Wilman sisältöä.

  Rajoitettu tiedonsaantioikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vanhempi ei ole lapsen virallinen huoltaja. Koulu selvittää huoltajuudet ja luo Wilma-tunnukset tai avainkoodit sen mukaisesti.

  Avainkoodien luominen opettajille ja henkilökunnalle

  1) Ota opettaja- ja henkilökuntarekisterissä esiin kenttä Wilman avainkoodi sekä monirivinen kenntä Wilman käyttäjätunnukset (eri kenttä kuin esillä yleensä valmiina oleva yksirivinen käyttäjätunnuskenttä).

  2) Kun kentät ovat esillä, valitse ne opettajat/henkilökunnan jäsenet, joille avainkoodi luodaan.

  3) Klikkaa Avainkoodi-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse Luo avainkoodi. Apuruudusta valitaan kohta "Tavallinen avainkoodi". Klikkaa sitten Muodosta-painiketta.

  4) Avainkoodikentässä näkyy aluksi #WILMAKEYCODE. Tallenna, jolloin Primus luo avainkoodin. Kun otat rekisterikortin uudelleen aktiiviseksi, näkyy kentässä avainkoodi, esim. E23A1-9CF30-A8A86-B7891. Ilmoita tämä koodi henkilölle. Koodi on kätevintä luovuttaa tulostettuna. Tulostukseen voit käyttää esim. Avainkoodi opettajalle -kirjemallia, johon on linkki ohjeen alla.