Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion erotodistus

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on lukion erotodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Ensimmäisessä kuvassa on ylätunniste paperitulosteena, toisessa sama kohta tulostepohjassa Primuksen tulostuseditorissa.

  Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi, henkilötunnus sekä lause "on suorittanut osan lukion oppimäärästä ja saanut tähänastisista opinnoista eri oppiaineissa
  seuraavat arvosanat:".

  Lisäksi tulostuu oppilaitoksen nimi ja kunta, sekä asiakirjan nimeksi "Erotodistus".

  Punapohjaisten solujen tiedot haetaan opiskelijan rekisterikortilta. Vaaleankeltaisten solujen tiedot on kirjoitettu suoraan pohjaan.


  Jos käytössä on enemmän kuin 20 kurssia, voi puuttuvat kurssien numero-otsikot lisätä ylätunnisteeseen tekstinä. Suoritukset taulukkoon ei tarvitse tehdä muutoksia. Jos käytössä on vähemmän kursseja, voi ylimääräiset sarakkeet poistaa. Solujen leveyttä voi säätää hiirellä vetämällä tai ponnahdusvalikon Solun koko -toiminnolla.

  Suoritustaulukko

  Keltapohjainen suoritustaulukko tulostaa oppiaineiden nimet, kurssikohtaiset arvosanat, aineessa suoritettujen kurssien määrän sekä opetussuunnitelman ulkopuolisten suoritusten osalta myös suorituspäivän.

  Ylin punainen Kurssin tiedot -solu tulostaa oppiaineiden nimet. Aineen nimi tulostuu vain silloin, kun aineessa on arvosanoja. Tulostumaan rastitaan ainetason kurssityypit, esim. "lu oppimäärä" tai "lu xxx aine".


  Punainen Arvosana-solu tulostaa kurssien arvosanat. Suoritettujen kurssien kohdalle tulostuu arvosana, suorittamattomien kohdalle viiva. Soluun rastitaan tulostumaan pakollista, syventävää, syventävää koulukohtaista ja soveltavaa kurssia tarkoittavat kurssityypit.

  Seuraava Kurssin tiedot -solu tulostaa väliotsikot. Yleensä lukion opetussuunnitelmassa on vain yksi väliotsikko "Muut suoritukset". Väliotsikko tulostuu, jos opiskelija on suorittanut muita kuin opetussuunnitelmaan kuuluvia kursseja.

  Punainen Lisätietoja... -solu tulostaa tällaisten muiden suoritusten nimet. Samalle riville tulostuu myös suorituspäivä, arvosana sekä opintojen laajuus. Lisätiedoiksi on yleensä kirjattu se oppilaitos tai paikka, jossa opinnot on suoritettu. Tämän rivin soluihin rastitaan kurssityypiksi "lu muu kurssi" tai muu kurssityyppi, jota oppilaitos tällaisista opinnoista käyttää.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteeseen tulostuu kurssien kokonaismäärä, lukion aloituspäivä, eropäivä, paikka ja päiväys sekä rehtorin nimenselvennys. Lukion aloituspäivä otetaan ensisijaisesti opiskelijarekisterin kentästä Lukion aloituspäivä. Jos se on tyhjä, tulostetaan kentän Aloituspäivä tieto.

  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 02.04.2015