Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijoitteluikkunan värit ja symbolit

  Sijoitteluikkunaan on mahdollista ottaa esiin erilaisia käytännön työskentelyä helpottavia infoja. Esillä olevia tietoja voi vaihdella työvaiheen mukaan siten, että näkyvissä on aina kulloinkin tarvittava tieto.

  • Tyhjän oppitunnin ylänurkassa kerrotaan ne aineet, joita voisi sijoittaa tähän kohtaan. Jos aineita on monta, näytetään vain niiden lukumäärä, esim. "9". Tieto näkyy, jos Näytä-valikosta valitaan Näytä sijoitusmahdollisuudet vapaissa. Tiedossa huomioidaan myös muiden kuin tarkasteltavana olevan jaksojärjestelmän sijoittamattomat ryhmät.
  • Harmaa vinoviivoitus tarkoittaa päällekkäisyyttä, ts. ryhmän opettaja, opetustila tai joku oppilaista on varattu tähän aikaan. Näet päällekkäisyyden aiheuttajan, kun viet hiirikursorin tunnin päälle.
  • Jos työjärjestys on laadittu viikkojärjestelmänä (joka viikko eri työjärjestys), lukee viikonpäivän vieressä myös päiväys.
  • Siniset laatikot ovat oppitunteja. Äidinkieltä opettaa opettaja, jonka lyhenne on "AUN", ja tunti pidetään luokassa "YA306yht". Näytä-valikon Näytä sijoituksissa -kohdassa voit valita, mitä tietoja tunnista kerrotaan. Vaihtoehdot ovat opettaja, opetustila ja luokat.
  • Kaksi vierekkäistä laatikkoa tarkoittaa samanaikaista opetusta. Tämän luokan oppilaista osa on toisella tunnilla, osa toisella.
  • Samanaikainen opetus on voitu myös yhdistää palkiksi, elementiksi. Tätä tapaa käytetään, kun tietyt aineet opetetaan aina kiinteästi yhdessä, esim. tyttöjen ja poikien liikunta.
  • Harmaanvihreä laatikko tarkoittaa muuta toimintaa kuin oppituntia, esim. kokousta, tukiopetusta tai välituntivalvontaa.
  • Jos aineen nimi on vihreällä, ei juuri tämän luokan oppilaista kukaan ole mukana ko. ryhmässä. Kuva on otettu 5. luokan työjärjestyksestä, joten 5. luokan UO näytetään mustalla.
  • Oppitunneille saa kurssityypin tai sijoitustyypin mukaisen taustavärin: Näytä / Sijoituksen väri / Kurssityypin mukaan. Kuvassa lyhytkurssien taustaväriksi on valittu vaaleanpunainen.
  • Korkeammat laatikot ovat kaksois- ja kolmoistunteja. Opetus jatkuu ilman taukoa (välituntia) esim. 90 minuuttia.
  • Oppitunnin taustaväriksi voi valita opettajan, opetustilan, kurssityypin tms. mukaisen värin: Näytä / Sijoituksen taustaväri. Värit määritellään perustietoikkunassa, Asetukset / Värit.
  • Taustavärin lisäksi voi kullekin sijoituksen ryhmälle valita oman värinsä: Näytä / Ryhmän väri Jos samaan palkkiin on yhdistetty UE ja UO, voi näille antaa esim. opettajan tai opetustilan mukaisen värin. Väri tulee kurssitiedon kohdalle.
  • Vihreä kääntyvä nuoli oikeassa ylänurkassa tarkoittaa, että tunti on toisessa jaksojärjestelmässä. Joko se on siirretty toiseen, tai alunperinkin sijoitettu toisen järjestelmän kautta. Voit siirtyä ko. jaksolle klikkaamalla tuntia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Siirry sijoituksen jaksolle.
  • Punainen kääntyvä nuoli tarkoittaa, että kyse on tarjotinpalkista, ja että sijoitus on siirretty toisesta jaksojärjestestelmästä. Olet siis sillä jaksolla, jolle tämä tunti on siirretty.
  • Nastan kuva tarkoittaa, että oppitunti on lukittu juuri tähän kohtaan, ts. sitä ei voi siirtää. Lukitus poistetaan klikkaamalla tuntia hiiren 2. painikkeella ja ottamalla pois valinta ponnahdusvalikon kohdasta Lukittu.
  • Aineen nimen perässä näkyvä jokin ylimääräinen teksti tulee Ominaisuudet-ruudun Tunnin tunnus -kentästä. Tämä tietä näkyy myös Wilmassa.
  • Punainen kynän kuva oikeassa ylänurkassa kertoo siitä, että jollekin ryhmälle on tehty oppituntikohtaisia muutoksia, esim. siirretty yksi viikkotunti kielistudiooon. Kynä näytetään vain tarjotinpalkkien yhteydessä.
  • Järjestysnumero oppiaineen nimen edessä on tarjotinpalkin numero.
  • Sininen puhekupla tarkoittaa, että oppitunnille on kirjoitettu omia muistiinpanoja. Nämä muistiinpanot eivät näy kuin Kurressa.
  • Valkoinen puhekupla tarkoittaa, että oppitunnille on kirjoitettu lisätietoja. Nämä lisätiedot saa näkyviin myös työjärjestystulosteeseen ja Wilmaan.
  • Jos tunnin kohdalla on sekä valkoinen että sininen puhekupla, on sille kirjattu sekä lisätietoja että omia muistiinpanoja. Kummatkin kirjataan Ominaisuudet-ruudussa, joka aukeaa tuplaklikkaamalla sijoitusta.
  • Valkopohjainen numero tunnin vasemmassa yläkulmassa on täyttöaste. Kuvan ryhmässä on mukana 21 tämän luokan 22:sta oppilaasta, yhdellä on siis hyppytunti. Täyttöaste otetaan käyttöön Näytä-valikosta ja se näytetään vain, jos luokan oppilaista joku on vapaana kyseisenä ajankohtana. Jos oppilas on mukana jossain toisessa samaan aikaan opetettavassa ryhmässä, tunnin täyttöaste on 22/22 eikä merkintää näytetä.
  • Tummapohjainen numero tunnin oikeassa yläkulmassa on sen järjestysnumero. Numero näytetään vain viikkojärjestelmässä ja sen saa esiin Näytä-valikon Näytä sijoituksissa -kohdan kautta. Kaksoistuntien ym. pidempien opetustuokioiden kohdalla näytetään esim. "4-5".
  • Jos ryhmän nimen perässä on yläindeksi "2", pidetään oppitunti vaihtoehtoisena ajankohtana. Käytännössä indeksi kertoo ruokailuvuorosta. Oppitunti siirtyy työjärjestyksessä ruokailuvuoron mukaisesti.
  • Vihreä hahmo oikeassa ylänurkassa kertoo siitä, että merkitä on tehty tai sitä on muokattu sellaisen henkilön tunnuksilla, joka ei ole Kurren varsinainen käyttäjä (ts. ei täydet oikeudet). Esim. opo on merkinnyt opettajainkokouksen tai opettaja varannut tunnilleen tv:n ja videot.

  • Kaksi limittäistä arkkia kertoo, että kyseessä on toistettu varaus. Varaus on osa useamman samankaltaisen varauksen sarjaa.
  • Keltaisena näytetään aktiivinen tunti, eli se jota juuri äsken klikkasit ja joka nyt valittuna. Keltaisella näytetään myös saman aineen muut oppitunnit, jos Näytä-valikosta on valittu Valitun päällekkäisyydet.
  • Jos aktiiviseen kohtaan on sijoitettu jonkin aineen oppitunti, näytetään siinä ko. aineen nimi sekä harmaa vinoviivoitus.
  • Kirkkaanvihreällä näytetään ne muut tunnit, jotka sopisivat aktiiviseksi valittuun ajankohtaan. Valitse tätä varten Näytä-valikosta kohta Vapaaseen sopivat. Sama vihreä väri näytetään myös ikkunan alapaneelissa, sijoittamattomien tuntien luettelossa.
  • Sijoittamattomista tunneista kerrotaan ensin Vaikeus. Mitä suurempi luku, sen vaikeampi sijoitettava, ts. oppitunnille on vain muutama sopiva sijoituspaikka.
  • Punainen "2000" tarkoittaa mahdotonta tilannetta, on ajauduttu umpikujaan eli ko. ryhmän tunnit eivät sovi työjärjestyksessä mihinkään kohtaan. Siirrä muiden aineiden tunteja, tai siirrä tämän aineen tunnit toiseen jaksoon tai toiselle opettajalle.
  • Tunteja-sarakkeessa kerrotaan, montako tuntia tälle jaksolle pitäisi vielä sijoittaa. Sarakkeen alaosassa näkyy sijoittamattomien ja vapaiden tuntien määrä sekä työjärjestyspohjan tuntien kokonaismäärä. Sijoitettuja tunteja -sarakkeessa näkyy jo sijoitetut tunnit.
  • VP = vapaita päiviä, VT = vapaita tunteja. Maantiedolle sopivia ajankohtia löytyy kahdelta eri päivältä, yhteensä 3 eri tuntia.