Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan keskiarvot, lukio

  Katso kuva
  Tiedostot

  Lomake on tarkoitettu opinto-ohjaajien ja luokanvalvojien käyttöön. Lomakkeelle on koottu erilaisia keskiarvolukuja lukion ajalta. Vastaava lomake löytyy myös peruskoulun lomakkeista.

  Lomake Primukseen

  Tallenna mallilomake omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Ylläpidon rekisterit / Lomake-editori / Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta on "Opiskelijat"
  • Lomakkeen nimeksi annetaan esim. "Keskiarvot".
  • Lomakkeen tyyppi on Rekisterin tiedot.
  • Kohdasta Käytössä Wilman liittymissä rastitaan esim. henkilökunta ja opettajat.
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa -kohtaan valitaan se ryhmä, joka saa nähdä keskiarvoja, esim. "opinto-ohjaajat". Sama käyttäjäryhmä merkitään Opettajat-rekisterissä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
  • Wilman käyttäjätunnus (testaus) -kohtaan kannattaa laittaa testiopettajan tunnus siksi ajaksi, että lomakkeen määritykset on korjattu oman koulun mukaiseksi ja lomakeen näkyminen Wilmassa on testattu. Lomake näkyy testitunnuksella, vaikka Näkyy Wilmassa -kenttää ei rastita.
  • Näkyy Wilmassa -kohta rastitaan vasta, kun lomake on valmis julkaistavaksi. Samalla poistetaan testitunnus Wilman käyttäjätunnus (testaus) -kentästä.

  Kaikkien aineiden keskiarvo ja lukuvuosien keskiarvot

  • Kaikkien aineiden keskiarvo otetaan tässä lomakkeessa Primus-kurssista, jolloin siinä on mukana kaikki ne oppiaineet, joista annetaan (keskiarvossa huomioitava) numeroarvosana.
  • Lukuvuosien keskiarvot otetaan tässä Keskiarvo.Aikaväli -funktiolla, Aloituspäivä-kentän mukaan. 1. vuoden keskiarvon aikaväli on Aloituspäivä + 365 päivää, 2. vuoden keskiarvon aikaväli on tästä seuraavat 365 päivää jne. 4. vuosi päättyy Valmistumispäivään.
  • Toinen vaihtoehto on antaa päivämäärät käsin, ja päivittää ne lomakkeeseen lukuvuosittain.
  • Jos Aloituspäivän sijaan on käytetty jotain muuta kenttää, voi päivämääränä käyttää sitä. Pyydä tarvittaessa vaihtoapua StarSoftin asiakastuesta.

  Keskiarvojen luominen

  Lomakkeen käyttö vaatii, että Primukseen on määritelty, millaisia keskiarvoja halutaan ja mitkä kurssit tai aineet lasketaan mihinkin keskiarvoon mukaan. Nämä ilmestyvät Kurssit-rekisterin Sisältyy keskiarvoihin -kentän valintalistaan.

  • Perusta Keskiarvomääritykset-rekisterissä ne keskiarvot, joita koulussa halutaan käyttää, esim. "Lukuaineet", "Kielet" ja "Päättötodistuksen keskiarvo".

  Lomakkeessa on käytetty seuraavia keskiarvoja:

   • Kielet
   • Lukuaineet
   • Matemaattis-luonnontieteelliset
   • Taito- ja taideaineet
   • Yhteiskunnalliset

  Lisäksi lomakkeeseen tulee kaikkien aineiden keskiarvo, mutta sitä varten ei tarvitse luoda omaa keskiarvomääritystä, sillä tämän luvun Primus laskee automaattisesti.


  Mitä aineita tai kursseja mihinkin keskiarvoon lasketaan?

  • Avaa Kurssit-rekisteri ja ota esiin kohdalle Sisältyy keskiarvoihin -kenttä. Seuraavaksi merkitään, mihin keskiarvoihin mikin aine/kurssi lasketaan mukaan.
  • Aineryhmittäiset keskiarvot lasketaan yleensä oppiaineen tasolta. Valitse alareunasta Opsit-välilehti. Poimi Ctrl-näppäin pohjassa opsista kaikki ne oppiaineet, jotka lasketaan "Lukuaineet"-keskiarvoon: äidinkiel, ruotsi, englanti jne.

  • Klikkaa sitten Sisältyy keskiarvoihin -kentän päällä näkyvää Muuta-painiketta ja valitse apuruudusta Uusien rivien lisääminen. Valitse näille aineille keskiarvoksi "Lukuaineet".
  • Käy samalla tavalla läpi muutkin aineryhmät, ja lisää niille oikeat keskiarvot. Sama aine voi kuulua moneen eri keskiarvoon.

  Lomakkeeseen oman koulun keskiarvomääritykset

  Lomakkeen määritykset eivät vastaa suoraan oman Primuksesi määrityksiä, joten seuraava toimi on vaihtaa lomakkeeseen oman koulun keskiarvomääritykset. Avaa lomake Lomake-editorissa, ja käy läpi punaiset Määriteltävät keskiarvot(xxx) -kentät.

  • Klikkaa punaista aluetta (ei kynän kuvaa vaan nimenomaan punaista osaa). Avautuu ruutu, jossa ensin poistetaan lomakkeen mukana tullut määritys Tyhjää-painiketta klikkaamalla.
  • Seuraavaksi valitaan oman Primuksen määrityksistä tätä kohtaa vastaava määritys. Kuvassa "Lukuaineiden keskiarvo" -kohtaan on tullut "7. lk" -keskiarvo. Tilalle vaihdetaan "Lukuaineet". Kuittaa ok, ja käsittele samalla tavalla muut punaiset kentät.
  • Kun jokaiseen kohtaan on valittu oikea keskiarvo, tallenna lomake.
  • Päivitä vielä Ohje-kenttien tekstit. Kirjoita kunkin keskiarvon ohjeeseen ne oppiaineet, jotka omassa lukiossasi huomioidaan tässä keskiarvossa.

  Ylioppilaskokeiden arvosanat

  Lomakkeessa on esillä myös opiskelijan ylioppilaskokeiden arvosanat ja pistemäärät (ent. puoltoäänet), sekä koekohtaisten pisteiden summa. Tämän osuuden muokkaaminen on estetty.

  Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo

  Peruskoulun keskiarvon saa lomakkeelle näkyviin, jos tämä tieto on siirretty lukiolle oppilassiirtojen yhteydessä. Opintopolku-järjestelmästä on saatavana mm. seuraavat tiedot: Lukuaineiden keskiarvo, Tulokeskiarvo ja Painotettavien aineiden keskiarvo. Samat tiedot on mahdollista saada myös yläkoululta, jos 9. luokkalaiset on siirretty suunnitteluopiskelijoina lukioon jo kevään aikana. Yläkoulu tallentaa keskiarvotiedot kenttiin, ja lisää kentät mukaan kopioitaviin kenttiin.

  Yläkoulun kirjaamat tai Opintopolku-järjestelmästä saadut keskiarvotiedot voi tallentaa Primuksessa joko samannimisiin kenttiin tai kenttään Yhteishaun keskiarvo 9. lk. Lomakkeessa on käytetty kenttiä Tulokeskiarvo ja Lukuaineiden keskiarvo.


  Artikkeli on päivitetty 07.04.2015