Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Peruskoulun valinnaisainetarjotin Wilmaan

  Valmistelut

  Kurssitarjotintoiminto käyttöön

  • Avaa Koulun tiedot -rekisteri ja rasti kenttä Kurssitarjotintoiminto käytössä.

  Opetussuunnitelman valinnaisaineet

  • Määrittele opetussuunnitelmaan valinnaisaineille omat aineet ja kurssit (ks. OPS 2016 Koulukohtaiset muut valinnaisaineet ja taide- ja taitoaineet OPS 2016: Taide- ja taitoaineet).
  • Määrittele arviointilukumäärät opsiin (ks. kuva vieressä). Jos esim. valinnaista kuvaamataitoa arvioidaan 8. luokalla kaksi kertaa (2 vvt), on opetussuunnitelmassa oltava kaksi kurssia, joiden kesto on yhteensä 2 vvt. Lyhytkurssiaineille (kuvassa xMU) on opsiin määritelty yleensä vain 1 arviointikerta (1 vvt).
  • Rasti lyhytkurssiaineiden ainetasolle Kurssit-rekisterissä Älä siirrä Kurreen (näin ainetaso ei siirry Kurreen).
  • Rasti taide- ja taitoaineiden ylätasolle Älä siirrä Kurreen, jotta MUTT- ja KUTT-tasot eivät siirry Kurreen.

  Testioppilas

  Luo Primuksen Opiskelijat-rekisterissä on yksi testioppilas (tai käytä olemassa olevaa). Valitse opiskelijalajiksi sellainen, jota ei siirretä Koskeen eikä lasketa mukaan tilastomääriin. Opiskelijalajin nimi voi olla esim. "Testioppilas".

  • Täytä kenttään Luokka-aste/Vuositaso "7".
  • Täytä kenttään Tuleva luokka-aste/vuositaso "8"
  • Valitse opetussuunnitelma Opetussuunnitelma-kenttään.
  • Tee valinnat VAIN valinnaisaineisiin. Kaikki muut valinnat, kuten yhteisten aineiden valinnat, poistetaan.

  Valintamäärien kerääminen Wilman kurssitarjottimen avulla

  Tässä esimerkissä tehdään nykyisille 7. luokkalaisille valinnaisainetarjotin, jossa tarjotaan 8. luokalla opiskeltavia valinnaisaineita. Oppilas valitsee yhden valinnaisaineen per palkki ja toisesta palkista vara-valinnan. Samalla tavalla kerätään muidenkin luokkien valinnaisaineet:

  1. Luo uusi Kurre-tiedosto tulevaa lukuvuotta varten, anna nimeksi esim. "Tarjotin - lukuvuosi 20XX-20XX". Nimi vaihdetaan myöhemmin. Kopioi asettelut edellisen lukuvuoden Kurre-tiedostosta. Luo ainakin yksi jaksojärjestelmä ja määrittele/tarkista tuntien tiedot.

  2. Valitse Primuksen Opiskelijat-rekisterissä testioppilaan rekisterikortti, valitse Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen (7) ja täytä tiedonsiirtoruudussa seuraavat asetukset:

  • Siirrettävät tiedot: Kaikki valitut kortit
  • Opiskelijoiden luokka: Simuloi luokaltasiirtoa
  • Rasti Siirrä opetustarjonta ja valitse vaihtoehto "Valintojen perusteella".
  • Rasti Muut asetukset -välilehdeltä Siirrä henkilöiden kutsumanimet ja Päivitä henkilöiden tunnisteet nimen perusteella.
  • Rasti Opetustarjonnan asetukset -välilehdeltä Siirrä aineet kurssien sijaan (lähinnä peruskouluille) ja Siirrä kurssien kurssityypit Kurreen.
  • Valitse Hae kurssin kesto ensisijaisesti -kohtaan "Kurssit-rekisteristä (oletus)" ja Hae kurssin kestoksi -kohtaan "Primuksen kurssin kesto automaattisesti (oletus)".
  • Klikkaa lopuksi Jatka ja Siirrä.

  3. Avaa Kurre-tiedosto. Kurre kysyy todennäköisesti tässä vaiheessa, otetaanko aineittaisten ryhmien arviointikerrat -toiminto käyttöön (ks. Sama arviointikirja koko lukuvuodelle).

  4. Siirry Kurren Perustiedot-ikkunan Kurssit-välilehdelle. Tarkista, että kaikki 8. luokan valinnaisaineet/kurssit ovat siirtyneet Kurreen.

  5. Syötä Kurssit-välilehdellä Ryhmiä-sarakkeeseen "2" (jos varavalintoja ei haluta kerätä, niin "1"). Voit valita monta riviä kerrallaan ja määritellä ryhmien lukumäärän.

  6. Siirry Ryhmät-välilehdelle ja järjestä rivit tunnuksen mukaan klikkaamalla Tunnus-sarakeotsikkoa. Valitse rivit, joissa tunnuksena on "2", ja korvaa "2" tekstillä "vara". Tyhjennä tunnus "1", jolloin esim. “xMU03.1” muuttuu muotoon "xMU03".

  7. Siirry Kurren Ryhmittely-ikkunaan ja valitse jaksopainikkeesta "Jaksottamatta"-jakso. Avaa Kurssitarjotin-välilehti ja klikkaa Uusi tarjotin -painiketta. Anna tarjottimelle nimeksi “8. lk valinnaisaineet”. Muita asetuksia ei kannata vielä määritellä. Klikkaa Tallenna.

  8. Vedä aineet ja kurssit yksitellen ruudun vasempaan reunaan. Voit koota kaikki aineet samaan palkkiin tai tehdä useampia palkkeja. Samaan palkkiin voi viedä vain saman tuntimäärän valinnaisia. Varavalinnat kannattaa laittaa omaan palkkiin.

  9. Kun tarjotin on luotu 8. luokkalaisille, ota varmuuskopio Kurre-tiedostosta valitsemalla Toiminnot / Ota varmuuskopio. Laita selitteeksi esim. "8-luokkalaisten valinnaisainetarjotin rakennettu".

  Valinnaisaineiden ryhmäjako ja elementtien teko

  Valintamäärien seuraaminen

  Kun tarjotin on julkaistu Wilmassa 8.- ja 9. luokkalaisille, näkyy oppilaiden valintojen lukumäärä oppilaskohtaisesti Perustiedot-ikkunan Opiskelijat-välilehdellä sarakkeessa Valintoja tai Ryhmävalinnat. Tästä näkee, jos oppilas ei ole vielä tehnyt valintojaan. Ainekohtaiset valintamäärät näkyvät perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä.

  Valinnaisainetarjottimen kopiointi

  Kun valinnaisainetarjotin on rakennettu, siitä voi ottaa kopion seuraavia vuosia varten. Näin tarjottimen rakenne säilyy, ja sitä voi käyttää pohjana aina tulevina vuosina. Tarjotin kopioidaan Yleiset asetukset -ikkunassa valitsemalla Työjärjestyksen kopiointi.

  • Anna uuden työjärjestyksen nimeksi esim. "Tarjotinkopio - pohja seuraavaa lukuvuotta varten".
  • Valitse kopiointitavaksi Tyhjää osa tiedoista ja jätä rasti kohtaan Poista arviointikirjojen kurssiviittaukset. Kopioi sitten työjärjestys.
  • Avaa vielä luomasi tarjotinkopiotiedosto ja poista sieltä oppilaat ja luokat.

  Tarjottimen julkaisu ja valintojen jatkokäsittely

  • Avaa Kurre-tiedosto, johon oppilaat ovat keränneet valintansa.
  • Kun valinnat ja esivalinnat on kerätty, poista rasti Yleiset asetukset -ikkunan Julkinen Wilmassa -kentästä.
  • Ota tiedostosta varmuuskopio.
  • Avaa tiedosto ja avaa Ryhmittely-ikkuna ja sieltä Kurssitarjotin-välilehti. Klikkaa jokaista palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitse "Pura koko palkki". Pura näin molemmat tarjottimet ja kaikki palkit ja poista tarjottimet.

  Varavalintojen tulostaminen ja poistaminen Kurresta

  • Avaa Valinnat-ikkuna ja sieltä Ryhmävalinnat-välilehti. Laita luokkahauksi * ja kirjoita Näytä ryhmät -kenttään "vara" (olettaen, että varavalintaryhmien ryhmätunnus on nimetty "vara"). Valitse sitten Tulosteet / Valinnat ja tulosta varavalinnat esim. paperille tai PDF:ksi. Näin varavalinnat saadaan talteen.
  • Avaa Perustiedot-ikkuna ja sieltä Ryhmät-välilehti. Hae esiin kaikki vararyhmät Rajaavalla sarake -kentän avulla tai klikkaa Tunnus-saraketta niin, että kaikki vararyhmät tulevat ensimmäiseksi listalle.
  • Maalaa kaikki vararyhmät, klikkaa hiiren 2. painikkeella ja valitse Poista. Ota pois rasti kohdasta Säilytä valinnat (suositus) ja klikkaa Kyllä.
  • Maalaa muut ryhmät, klikkaa hiiren 2. painikkeella ja valitse Poista. Tällä kertaa laita rasti Säilytä valinnat (suositus) -asetukseen ja klikkaa Kyllä. Nyt Kurressa on valinnaisaineet oppilailla, ja näiden perusteella tehdään ryhmät.

  Valinnaisaineet joita opiskellaan myös ensi vuonna ja niiden siirtäminen Primukseen

  Valinnaisaineet, joita oppilaat ovat valinneet 8. luokalle ja jotka jatkuvat 9.luokalla, kannattaa merkitä valmiiksi opiskelijoiden opsiin. Näin ei tarvitse kerätä valinnaisainetta uudelleen tarjottimelle, vaan valinta siirtyy oppilaan mukana tiedonsiirrolla, kun oppilas siirretään Kurreen.

  • Avaa Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehti. Valitse yksi ryhmä, klikkaa hiiren 2. painiketta ja valitse Opiskelijat ryhmiin.
  • Maalaa ryhmän oppilaat, klikkaa hiiren 2. painikkeella ja valitse Avaa Primuksessa.
  • Valitse kaikki opiskelijat ja maalaa heille valinnaisaineen valinta opsiin. Tallenna.
  • Tee sama kaikille valinnaisaineryhmille.

  Valintojen jatkokäsittely

  Ryhmälukumäärän määrittely valintojen perusteella

  Kun kaikki ryhmät on poistettu, jäävät opiskelijoiden kurssivalinnat Kurreen. Näiden perusteella määritellään valinnaisaineryhmien lukumäärä seuraavasti:

  • Avaa Perustiedot-ikkunasta Kurssit-välilehti ja lajittele rivit Ilman ryhmää -sarakkeen mukaan. Määrittele Ryhmiä-sarakkeeseen, kuinka monta ryhmää per valinnaisaine/kurssi tarjotaan.
  • Tuo tiedonsiirtona opettajat ja opetustilat Kurreen ja merkitse Ryhmät-välilehdellä ryhmiin opettajat ja opetustilat niille varattuihin sarakkeisiin (jos ovat tiedossa).

  Ryhmäjako manuaalisesti

  Ryhmäjako voidaan tehdä käsin valitsemalla kurssi/aine, klikkaamalla hiiren 2. painiketta ja valitsemalla Opiskelijat ryhmiin. Tällöin täytyy käydä läpi jokainen aine/lyhytkurssi kerrallaan ja siirtää oppilaat ryhmiin. Ryhmäjako voidaan tehdä myös Kurren optimointitoiminnolla.

  Ryhmäjako optimoiden

  Ryhmäjako voidaan tehdä niin, että määritellään ryhmälukumäärä ja opettajat, jotka ryhmiä opettavat, ja yhdistetään valinnaisaineryhmät palkkeihin, jotka opetetaan samaan aikaan. Tämä on järkevää varsinkin isoilla oppilaitoksilla. Ks. Valinnaisaine-elementit.

  Yhteiset aineet ja muut oppilaat mukaan

  Kun valinnaisaine-elementit on käsitelty, tuodaan Primuksesta kaikki oppilaat Kurreen, eli nykyiset 7. luokkalaiset tuodaan vielä uudelleen. Tässä siirrossa Kurreen siirretään myös yhteisten aineiden valinnat ja nykyisten 8. luokkalaisten osalta myös valinnaisaineiden valinnat. Tiedonsiirron asetuksissa valitaan Siirrä opetustarjonta valintojen perusteella. Testioppilas voidaan tässä vaiheessa myös poistaa Kurresta ja laittaa arkistoon Primuksessa.