Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Erotodistus

  Katso kuva

  Tämä on peruskoulun erotodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan kuin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäisessä kuvassa on ylätunniste paperitulosteena. Toisessa kuvassa ylätunniste on sellaisena kuin se näkyy tulostuseditorissa.

  Valkopohjaisten solujen sisältö on tekstiä, se näkyy samanlaisena kaikille opiskelijoille ja voidaan kirjoittaa suoraan tulostepohjaan.

  Ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut koulun nimen, opiskelijan nimen, lukuvuositietojen ym. tulostamista varten. Näiden solujen sisältö tulostetaan Primuksen kentistä.

  Tieto-solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi, paina Tieto-välilehden kentää, jolloin saat hakuruudun esiin. Tyhjää solun sisältö ja valitse kenttäluettelosta jokin muu tieto poistamasi tilalle.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa kurssin nimen, kurssityypiksi on valittu väliotsikko. Solulla on ehto Arvosanalukumäärä()>0 eli väliotsikko tulostuu vain silloin, kun siihen liittyvissä aineissa on arvosanoja.

  Seuraavalla rivillä on solu Kurssin tiedot()->Nimi, kurssityypeiksi on valittu yhteinen aine ja yksilöllistetty aine. Ehdoksi on asetettu Arvosanalukumäärä()>0. Määrittelyn ja ehdon mukaan todistukseen tulostuvat kaikki ne kurssit, joiden kurssityyppi on yhteinen aine tai yksilöllistetty aine ja opiskelijalla on aineessa arvosanoja.

  Huom! Jos olet käyttänyt muita kurssityyppejä, niin vaihda jokaisen solun määrittelyihin käyttämäsi kurssityypit.

  Kaikki aineet tulostuvat solun vasempaan reunaan. Jos haluat sisentää väliotsikoiden (Äidinkieli ja kirjallisuus sekä Toinen kotimainen kieli) alla olevat aineet, voit kurssirekisterissä lisätä muutaman välilyönnin kurssien nimiin. Esimerkki tulosteessa on lisätty kolme välilyöntiä pääaineiden suomen kieli ja ruotsinkieli, B1-oppimäärä eteen.

  Samalla rivillä on punaisella solu kurssien arvosanojen tulostamista varten.

  Solun ensimmäinen sisältö on lihavoitu Tyyppi->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana, joka tulostuu ehdon mukaan silloin, kun suorituspäivästä on kulunut enintään 20 päivää. Solun toinen sisältö on normaalifontilla ja tulostuu ehdon mukaan silloin, kun kurssissa on aiemmin annettu arvosana. Solun kolmas sisältö "-" tulostuu silloin, kurssista ei ole arvosanaa lainkaan.

  Yksilöllistettyjen kurssien arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen tähti-merkin tulostamista varten otetaan Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä "Arvosanaviite". Kurssityypin yksilöllistetty kurssi arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*).

  Kohdassa Asettelu ja reunaviivat teksti on asemoitu oikeaan reunaan, jotta arvosanat tulisivat siististi allekkain myös silloin, kun arvosanan eteen tulostuu tähti tai kun arvosana on kaksimerkkinen.

  Keltapohjaisen suoritustaulukon kolmannen rivin solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa kurssin nimen, kurssityypiksi on valittu valinnainen aine. Tulostusehto on sama kuin ylemmänkin rivin Arvosanalukumäärä()>"0". Määrittelyn ja ehdon mukaan todistukseen tulostuu kaikken niiden kurssien nimet, joiden kurssityyppi on valinnainen aine ja oppilaalla on kurssista arvosanoja.

  Samalla rivillä on punaisella arvosanan tulostamista varten määritelty solu Arvosana()->Arvosana. Solulla on samat kolme sisältöä ja samat ehdot kuin ylemmän rivin vastaavissa soluissa. Kurssimääritykset ovat samat kuin saman rivin Kurssin tiedot->Nimi solussa.

  Tarkista kaikkien solujen tulostuvat kurssityypit. Koulunne käyttämät kurssityypit saat helpoimmin selville Kurssit rekisterissä ottamalla jakauman käytetyistä kurssityypeistä. Valitse Toiminnot/Koosteet/Jakaumat. Valitse tilastoitavaksi kentäksi Tyyppi->Nimi. Paina Laske ja tulosta esikatseluun. Tuloksesta näet mitä kurssityyppejä on käytössä ja kuinka paljon mitäkin.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Lisätietoja tulostetaan oppilasrekisterin Lisätietoja todistukseen -kentästä.


  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 14.08.2018