Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandeantalet i realtid på IA-platsernas kort

  När man via Wilma tittar i IA- och yrkesprovsmiljöer-registret (eller alternativt i registret Platser för praktik och inlärning i arbete) vore det behändigt att kunna se hur många studerande som för närvarande är på respektive plats. Med hjälp av PrimusQuery kan du få in denna information på korten för IA-platserna. Nedan går vi steg för steg igenom hur du ska göra.

  OBS! Den här anvisningen är gjord enligt situationen att ni på läroanstalten registrerar arbetsplatsinlärningen i registret Inlärning i arbete. Om ni registrerar IA på något annat sätt kan du inte använda den här instruktionen som sådan.

  1. Spara på din dator PrimusQuery-definitionen (Toppijat_lkm_maaritys.txt) som finns nere på denna sida.

  • Läs in den i registret PrimusQuery-överföringar genom att välja Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus.
  • Ha "Dataöverföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa i "Överför alla som nya".

  2. I den definitionen du nyss importerade, byt ut värdet för #OUTPUT mot en plats dit filen kan sparas. Lägg också in adressen, porten, användarnamnet och lösenordet för den riktiga Primus, samt var XML-filen ska sparas. Gör det på följande rader (6-10):

  #DATA{"#HOST 127.0.0.1"}
  #DATA{"#PORT 1222"}
  #DATA{"#USER anvandarnamn"}
  #DATA{"#PASS losenord"}
  #DATA{"#OUTPUT C:\temp\toppijat_lkm.xml"}

  Efter att du har sparat ändringarna, ställ in följande kommando via kommandotolken i Windows:

  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord Toppijat_lkm_maaritys

  Med definitionen skapas filen toppijat_lkm.txt i #OUTPUT-destinationen. Textfilen innehåller den PrimusQuery-definition som ska anropas i följande skede.

  3. Skriv in kommandot:

  primusquery toppijat_lkm.txt

  Kommandot resulterar i en XML-fil med namnet toppijat_lkm.xml, som automatiskt sparas i samma katalog som textfilen nyss sparades. Filen innehåller det aktuella antalet studerande, som kommer att föras in på arbetsplatskorten i punkt 7.

  4. I det här läget ska man nolla de studerandeantal som finns på IA-platsernas kort sedan tidigare, så att man säkert får in det aktuella läget i databasen.

  Det gör man med hjälp av PrimusQuery-definitionen "Toppijat_lkm_tyhjennys.txt" som finns nere på sidan. Läs in denna tömningsfil i Primusregistret PrimusQuery-överföringar, genom att gå via Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus. Ha "Överföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa för "Överför alla som nya".

  Kommandot ska vara i följande format:
  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord Toppijat_lkm_tyhjennys

  Kommandot genererar en XML-fil med namnet toppijat_tyhjays.xml.

  5. Spara den tredje PrimusQuery-definitionen som finns nere på denna sida (Toppijat_lkm_tuonti.txt) på din dator. Läs in den i registret PrimusQuery-överföringar genom att gå via Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus. Ha "Överföring från annan Primus" som överföringstyp och kryssa för "Överför alla som nya".

  I nästa skede ska den nyss skapade tömningsfilen importeras till Primus med följande kommando:

  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord Toppijat_lkm_tuonti -i toppijat_tyhjays.xml

  Då får man bort de gamla studerandeantalen från IA-platsernas kort.

  6. Till sist kör man följande:

  primusquery 127.0.0.1 1222 anvandarnamn losenord Toppijat_lkm_tuonti -i toppijat_lkm.xml

  Då kommer de senaste studerandeantalen in på korten i stället.

  OBS! I punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 ska du ställa in PrimusQuery-körningarna så att det föregående kommandot hinner slutföras före nästa kommando. Hur lång tid det tar beror väldigt långt på hur stor er Primus-databas är, så det går inte att ange någon fast inställning för det.

  Ett alternativ är att köra kommandona manuellt först, och se hur lång tid de tar, och sedan ännu lägga till lite extratid. Ställ in kommandona så att de körs nattetid. Observera att inga automatiska säkerhetskopieringar eller andra underhållsarbeten får köras på servern samtidigt.

  Uppdaterad: 6.10.2017

  BilagaStorlek
  Toppijat_lkm_maaritys.txt1.02 kB
  Toppijat_lkm_tuonti.txt184 byte
  Toppijat_lkm_tyhjennys.txt529 byte