Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lausepankki sanallista arviointia varten, profiilisivu

  Katso kuva

  Lausepankkiin on koottu sellaisia arviointilauseita, joita opettajat käyttävät toistuvasti eri oppiaineiden arvioinnissa. Profiililomakkeen avulla voit selata pankkiin tallennettuja lauseita. Erillisellä muokkauslomakkeella voit kirjata uusia lauseita, muokata olemassa olevia ja poistaa turhia.

  Lausepankkiin tallennetut lauseet ovat käytettävissä arvioinnissa. Pankkiin tallennettuja lauseita voi yhdistellä ja muokata oppilaskohtaisesti tässä vaiheessa.

  Lauseet ovat käytössä koulukohtaisesti, ts. pankin kaikki lauseet ovat käytössä kaikilla opettajilla. Lauseet voi myös jakaa toisille kouluille. Opettajat näkevät pankissa myös muiden kuin oman aineensa lauseita.

  Valmistelut

  • Anna sille käyttäjäryhmälle, joka tulee lausepankkia käyttämään, pääsy tähän rekisteriin sekä oikeus lisätä sinne uusia rekisterikortteja: Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastitaan tälle ryhmälle Lausepankki, sekä Uuden rekisterikortin luominen.
  • Lisää Opettajarekisterissä tämä ryhmä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa niille henkilöille, jotka saavat lausepankkia muokata.
  • Luo Primuksen Lausepankin aiheet -rekisterissä sellaiset aiheet, joihin lauseet halutaan jakaa. Hyvä jako on esim. aineryhmäkohtainen tai vuosiluokkakohtainen, esim. "Luonnontieteiden lauseita" tai "1. - 2. luokkien lauseita".

  Lomake Primukseen

  Tallenna lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Lausepankki
  • Lomakkeen tyyppi: Profiilisivu
  • Käytössä Wilman liittymissä: opettajat ja henkilökunta.
  • Käyttäjäryhmää Wilmassa ei välttämättä tarvita profiililomakkeella
  • Rasti Näkyy Wilmassa

  Lauseluettelo


  Lausepankki löytyy Wilman ylävalikosta. Jos lausepankissa on jo sisältöä, avautuu ruudulle lista lauseista. Sivun yläreunassa on linkki uuden lauseen lisäämistä varten.

  • Vaihda Primuksen Lausepankki-rekisterissä oletus-luettelojärjestykseksi esim. Aihe->Aihe & Järjestysnumero. Näin lauseet näkyvät Wilmassa oppiaineittain eikä aakkosjärjestyksessä.

  Profiilisivu aukeaa, kun lauseluettelosta valitaan jokin olemassa oleva lause. Tällä sivulla esitetään itse lause sekä sen tiedot. Linkki muokkauslomakkeeseen näkyy profiilisivun oikeassa yläkulmassa.


  Artikkeli on päivitetty 22.02.2017