Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijaisten tiedot, muokkauslomake

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla voi syöttää uusia sijaisia Primuksen Sijaiset-rekisteriin, sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietoja.

  Mallilomakkeessa on esillä kuvan mukaiset kentät. Voit lisätä ja poistaa kenttiä Primuksen Lomake-editorissa. Esim. sijaisen varaustaulukko ja työkokemuksen taulukko ovat tavallaan samaa asiaa: toista täytetään etukäteen, toista jälkikäteen. Kunnassa on hyvä päättää yhteinen toimintatapa kenttien käytölle: täytetäänkö vain jompaa kumpaa, molempia vai ei kumpaakaan. Myös opettajakokemuksen memokenttä (vapaamuotoinen teksti) ja työkokemuksen taulukko ovat samansisältöisiä.

  Lomakkeen lukeminen Primukseen

  Tallenna lom.-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Ylläpidon rekisterit / Lomake-editori / Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Sijaiset
  • Lomakkeen nimi: esim. "Muokkaa sijaisen tietoja"
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: ne käyttäjäryhmät, joka saa muokata sijaisten tietoja, esim. "Henkilökunta".
  • Näkyy Wilmassa -kohta rastitaan.

  Käyttäjäryhmille oikeus selata sijaisten tietoja

  Sijaisrekisteri näkyy Wilmassa vain niillä käyttäjäryhmillä, joille on annettu pääsy Sijaiset-rekisteriin.

  • Rasti Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä esim. hallinnon ryhmälle Sijaiset-rekisteri. Lisäksi voi antaa Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeuden.
  • Täytä sama käyttäjäryhmä myös lomakkeen Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään sekä henkilökuntarekisterin Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, jotka saavat sijaisten tietoja muokata.

  Uusien sijaisten kirjaaminen

  Jos käyttäjät saavat syöttää Wilman kautta uusia sijaisia,

  • rasti lomakkeessa kenttä Uuden rekisterikortin luominen sallittu ja
  • anna Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä käyttäjäryhmälle Sijaiset-rekisterin oikeuksista Uuden rekisterikortin luominen.

  Linkki sijaisrekisteriin näkyy Wilman vasemmassa reunassa. Sijaisluettelon yläpuolella on linkki Lisää uusi, jotka klikkaamalla muokkauslomake avautuu. Tietojen syöttämisen ja tallennuksen jälkeen uusi sijainen näkyy luettelossa.

  Tietojen muokkaaminen

  Sijaisrekisterissä jo olevien henkilöiden tietoja muokataan valitsemalla ensin luettelosta oikea henkilö, ja klikkaamalla sitten ikkunan oikeassa reunassa, keltaisella pohjalla näkyvää muokkauslinkkiä.

  Sijaisten käsittely Primuksessa

  Primuksen Sijaiset-rekisteri on sijaispankki, jonka henkilöille ei voi tehdä Wilma-tunnuksia eikä heitä voi siirtää Kurreen.

  • Pidempiaikaisissa sijaisuuksissa henkilön rekisterikortti arkistoidaan Sijaiset-rekisterissä ja hänelle luodaan rekisterikortti Opettajat-rekisteriin. Sijainen lisätään myös Kurreen joko käsin tai tiedonsiirrolla. Aiemman opettaja ryhmät siirretään sijaiselle Kurren perustietojen Ryhmät-välilehdellä ja Primuksen Arviointirekisterissä vaihdetaan aiemman opettajan arviointikirjat sijaiselle.
  • Lyhytaikaisia sijaisia varten voi perustaa yhden yhteisen Wilma-tunnuksen, jolloin sijaiset pääsevät kirjaamaan poissaolot. Tällöin Primuksen Opettajarekisteriin luodaan yksi kortti esim. nimellä "Sijaiset" ja luodaan sille jokin Wilma-tunnus. Tunnukselle annetaan vain poissaolojen kirjausoikeus. Samaa tunnusta käyttävät koulun kaikki sijaiset.

  Artikkeli on päivitetty 24.01.2017