Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

HOJKS4, HOPS

  Tiedostot

  HOJKS4, HOPS -lomakkeelle kootaan yksilöllistettyjen aineiden ja kurssien muuttuneet tiedot.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohjan saat käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tulosteeseen tulostuu yksilöllistetyistä aineista ja kursseista vuosiviikkotuntimäärä, luokanvalvoja, kurssin tavoitteet, sisältö, arviointi, oppimateriaali ja seuranta.

  Ylätunniste

  Koulun nimi, asiakirjan nimi sekä muut otsikot tulostuvat tekstinä ylätunnisteeseen. Tekstiä voit muokata aktivoimalla solun ja muuttamalla tekstiä tulostuseditorin Teksti-välilehdellä.

  Muut tiedot kuten päivämäää, oppilaan nimi, luokka sekä luokanvalvojan nimi ja puhelinnumero tulostuvat ylätunnisteeseen Primuksen rekistereistä.

  Ylätunniste tulostuu monisivuisen asiakirjan jokaiselle sivulle.

  Suoritustaulukko

  Yksilöllistettyjen kurssien nimet, vuosiviikkotuntimäärät ja luokanvalvojien nimet tulostuvat suoritustaulukkoon. Lisäksi siihen tulostuvat kurssin tavoitteet, kurssin sisältö, kurssin tavoitteiden arviointi, oppimateriaali ja seuranta. Edellä mainitut tiedot pääsee merkitsemään Opiskelijarekisterissä klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella haluttua kurssia ja valitsemalla Muuta kurssin tietoja. Toiminnon kautta saa Kurssit-rekisterin näkymän, missä voi muokata kaikkia rekisterin kenttiä.

  Alatunniste

  Huoltajien ja rehtorin nimenselvennykset tulostuvat alatunnisteeseen. Huoltajien nimet tulostuvat Opiskelijarekisterin vastaavista kentistä ja rehtorin nimi tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä Rehtori/koulun johtaja -kentästä.


  Artikkeli on päivitetty 28.03.2011