Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen kirjaaminen, opettajan lomake

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla kirjataan työssäoppisjaksojen tietoja. Lomakkeella voi

  • luoda täysin uusia työssäoppimisia
  • kirjata työssäoppimisen sopimusten tiedot
  • muokata aiempia työssäoppimisen kirjauksia
  • antaa suoritusmerkinnät työssäoppimisesta.

  Katso myös opiskelijalle ja työpaikalle tarkoitetut lomakkeet, joilla nämä voivat antaa palautetta työssäoppimisjaksosta.

  Tiedot tallentuvat Primuksen Työssäoppiminen-rekisteriin ja näkyvät myös opiskelijan rekisterikortilla sekä opintokorteissa. Tietoja voi täyttää sekä opettaja, työpaikkaohjaaja että opiskelija, kukin omien käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

  Lomake luetaan Primuksen Lomake-editoriin, jossa sitä voi muokata oppilaitoksen haluamalla tavalla, esim. lisätä ja poistaa kenttiä, lisätä linkkejä, ohjeita ym. Lomakkeeseen liittyvät käyttöoikeudet annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Uuden työssäoppisen lisäämisoikeus annetaan opettajalle ja/tai henkilökunnalle. Työpaikkaohjaajalle annetaan vain oikeus muokata oman työpaikan opiskelijoiden työssäoppimisen tietoja.

  Voit kopioida mallilomakkeen ohjeen alusta ja muokata sitä Primuksen Lomake-editorissa. Katso ohjeet lomakkeen kopiointiin täältä. Vaihtoehtoisesti voit tehdä lomakkeen itse allaolevien ohjeiden mukaisesti.

  Lomakkeen asetukset ja käyttöoikeudet

  • Tee Käyttäjäryhmät-rekisteriin uusi käyttäjäryhmä niitä varten, jotka saavat lisätä ja muokata työssäoppimistietoja Wilman kautta. Ryhmälle annetaan ainakin oikeus uuden rekisterikortin luomiseen Työssäoppiminen-rekisteriin. Ryhmän nimeksi voi antaa esim. "Wilma: TOP". (Voit tehdä myös yhden käyttäjäryhmän, joka saa muokata sekä työssäoppimis- että näyttötietoja.)
  • Ota ainakin Opettaja- ja Työpaikkaohjaajat-rekisterissä esiin kenttä Käyttäjäryhmä Wilmassa. Valitse ne opettajat/työpaikkaohjaajat, jotka saavat kirjata työssäoppimistietoja ja täytä heille Käyttäjäryhmä Wilmassa - kenttään äsken luomasi "Wilma: TOP".
  • Tee tarvittaessa sama toimenpide myös Henkilökunta-rekisterissä.

  Lomakkeen asetukset ja ehdot kannattaa tarkoin harkita, ettei lomakkeella pääse täyttämään/muuttamaan mitään sellaista, mitä ei ole tarkoitus muokata. Samoin käyttäjäoikeudet mietitään tarkasti, kenellä mikäkin lomake on näkyvissä ja mitä tietoja kukakin saa muokata ja kenelle tietoja näytetään Wilmassa. Voi tehdä myös omat lomakkeet eri käyttäjäryhmille, jos oikeudet eroavat toisistaan. Esimerkiksi opiskelijalle annetaan oikeus muokata vain opiskelijan palaute-kenttää, mutta opettajan ja työpaikkaohjaajan kommentit opiskelijan lomakkeessa ovat vain lukumuodossa. Lisää ohjeita ehtojen tekemiseen löydät täältä

  Työssäoppiminen-rekisterin kentät lomakkeelle

  Työssäoppiminen-rekisterissä on kenttiä työssäoppimisen aikatauluihin, järjestelyihin, kansainväliseen vaihtoon ym. Myös palautteen antamiseen on omat memokentät opettajaa, työpaikkaohjaajaa ja opiskelijaa varten. Tässä mallissa lomakkeelle on otettu käyttöön vain osa kentistä uuden työssäoppimisen lisäämistä ja palautteen antamista varten opettajan näkökulmasta.

  Jokaiseen työssäoppimiseen liittyy työssäoppimispäiväkirja, jota täytetään Wilmassa. Jos päiväkirjaan kirjatut asiat sisältävät salassapidettäviä tietoja, esim. sosiaali- ja terveysalalla, kannattaa lomakkeille ottaa kenttä TOP-päiväkirja piilotettu huoltajilta. Kenttä rastitaan niille työssäoppimisille, joiden kirjauksia huoltajat eivät saa nähdä.


  Uusi lomake
  1) Tee Lomake-editorilla uusi lomake esim. Työssäoppimisen kirjaaminen/muokkaaminen.
  2) Lomakkeen tyyppi: "Rekisterin tiedot".
  3) Lomakkeen tietokanta: "Työssäoppiminen".
  4) Käytössä Wilman liittymässä: "Opettaja/Henkilökunta".
  5) Valitse lomakkeelle sama käyttäjäryhmä, jonka teit työssäoppimisten lisäämistä varten ("Wilma_TOP").
  6) Rasti Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu (tämä vain opettajalle).
  7) Lisää lomakkeelle uusi osio ja kentät. Voit tehdä osiot ja järjestellä kentät oppilaitoksen oman käyttötarkoituksen mukaan. Lomakkeeseen voi myös lisätä omia ohjetekstejä valitsemalla hiiren oikealla -> Lisää ohje ja kirjoittamalla tekstin avautuvaan ruutuun.

  Lomakkeen alkuun on laitettu opiskelijan nimi ja tutkinnon osan nimi, johon työssäoppiminen lisätään. Samaan työssäoppimiseen voi liittää useampia kursseja eli Kurssi-kenttä on monirivinen. Arkistoidut kurssit eivät näy kentän valintalistassa. Työssäoppimisen ajankohta ja laajuus osaamispisteinä kannattaa myös laittaa heti lomakkeen alkuun. Laajuus on tärkeä tieto, koska siitä tiedot kerätään opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa myöhemmin tilastoon (hyväksytysti arvioidut top:t).


  Lomakkeelle voi ottaa myös Muut opettajat -kentän. Kaikille kenttään lisätyille opettajille tulee samat oikeudet työssäoppimiseen kuin Vastuuopettajallakin. Toisessa osiossa on Vastuuopettaja ja Työssäoppimispaikka ja -ohjaaja. Jos työssäoppimispaikkoja ja -ohjaajia on paljon ja halutaan, että vain valitun työpaikan ohjaajat näkyvät pudotusvalikon vaihtoehdoissa, tehdään Työpaikkaohjaaja-kenttään ehto. Kenttään tulee laittaa lomakkeessa ehto kohtaan Valintalistan sisältö: (Kenttä:) Työpaikka->Korttinumero = (Ehto:) Työssäoppimispaikka->Korttinumero. Ehto tutkii, että työpaikkaohjaajan työpaikka on sama kuin Työssäoppimispaikka-kenttään valittu ja näyttää vain sen paikan ohjaajat.

  Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisterissä on kenttä Sopimus tarkistettu. Lomakkeen Työssäoppimispaikka-kenttään voidaan tehdä myös ehto, että siinä näkyy vain sellaiset paikat, joilla sopimus on olemassa. Ehto on Sopimus tarkistettu=Kyllä.

  Lisäksi lomakkeeseen voi ottaa työssäoppimisen tarkennetut tiedot (kentät) esille kuten työajat, työtehtävät, opiskelijan valmiudet, tavoitteet jne.

  Wilman kautta voi antaa myös sanallista palautetta työssäoppimisjaksolta. Sekä opettajaa, työpaikkaohjaajaa että
  opiskelijaa varten on oma palaute-kenttä, joten muokkausoikeus annetaan vain ko.käyttäjäryhmää varten olevaan kenttään. Jos toinen käyttäjä kirjaa samaan kenttään tietoa Wilmassa, se menee aiemman tekstin päälle.

  Lomake Wilmassa

  Opettajalle lomake näkyy Wilmassa yksittäisen opiskelijan kohdalta: klikkaa jonkin opiskelijan nimeä opiskelijalistassa ja valitse eHops-välilehti. Klikkaa jotain opintoa opsi-puussa, jolloin avautuu sivupaneeli, jossa näkyy Lomakkeet-välilehdellä työssäoppimisen lomake. Työssäoppimista voi lisätä mihin tahansa tutkinnon osaan opsissa. Kurssityypit-rekisterissä määritellään, mille kurssityypeilla sallitaan työssäoppimisen lisääminen.

  Tämä lomake näkyy myös, jos opettaja klikkaa Wilman yläreunassa Työssäoppiminen-kohtaa. Tuolla sivulla näkyy kaikki työssäoppimiset, joissa opettaja on vastaavana henkilönä. Jotain yksittäistä työssäoppimista klikkaamalla avautuu ensin profiilisivu ja oikeassa yläkulmassa näkyy työssäoppimisen muokkauslomake.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien opettajan/henkilökunnan käyttäjäryhmälle voi antaa oikeuden nähdä kaikki työssäoppimiset. Oikeus kannattaa antaa esim. vain tutkintovastaaville tai rehtorille. Tuolla oikeudella näkee kaikki oman koulun työssäoppimiset, muuta yhteyttä opiskelijaan tai työssäoppimisen kurssiin ei tarvita. Katso lisää käyttäjäoikeuksien ohjeesta.

  Työssäoppiminen-rekisterin tulosteet Wilmaan

  Työssäoppiminen-rekisterissä tehtyjä tulosteita saa myös näkyviin Wilmassa. Katso ohje täältä, kohta Muiden rekistereiden tulosteet.

  Katso myös lisää Wilmaosuudesta allaolevasta linkistä.


  Artikkeli on päivitetty 23.08.2018