Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

LUVAn opetussuunnitelma (lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille)

  Opintojen laajuus ja arviointi

  Opiskelijan on suoritettava lukiokoulutukseen valmistavia opintoja yhteensä väh. 25 ov, ja oppimäärä suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Kurssit arvioidaan Suoritettu/Hylätty-asteikolla. Lukiokoulutukseen valmistava koulutus ei johda tutkintoon.

  Opetussuunnitelman sisältö

  Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

  Opetussuunnitelma koostuu seuraavista opinnoista:

  • Äidinkieli ja kirjallisuus (10 ov suomi toisena kielenä -opintoja)
  • Muut kielet (väh. 3 ov)
  • Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot (2 ov)
  • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus (2 ov)
  • Opinto-ohjaus (2 ov)
  • Valinnaiset opinnot (väh. 6 ov, voi sisältää esim. lukion opsissa olevia kursseja)

  Kurssien lisääminen

  Opetussuunnitelmaan kuuluvat kurssit voi luoda joko tuomalla ne siirtotiedostolla Primukseen tai luomalla ne käsin.

  A) Kurssien tuominen siirtotiedostolla

  Jos haluat tuoda kurssit siirtotiedostolla, lataa LUVA-kurssit.txt-tiedosto tämän ohjesivun alaosasta Liite-otsikon alta klikkaamalla tiedoston nimeä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Tallenna (tai vastaava toiminto).

  Avaa Kurssit-rekisteri ja tuo kurssit Primukseen seuraavasti:

  • Valitse Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen.
  • Valitse Selaa-painikkeen kautta lataamasi tiedosto ja klikkaa Seuraava.
  • Rasti tiedonsiirron asetuksista "Tuo kaikki uutena" ja klikkaa uudelleen Seuraava.
  • Valitse vastaanotettaviin tietoihin Nimi, Lyhenne ja Opintoviikkoja ja klikkaa Seuraava.
  • Tunnistuskenttää ei valita, koska tiedot tuodaan uutena, joten klikkaa jälleen Seuraava.
  • Tarkista, että tuotavia kortteja on listassa 35, ja klikkaa vielä Seuraava ja lopuksi Tallenna.

  Kun kurssit on tuotu Kurssit-rekisteriin, hae ne näkyviin esim. haulla Lyhenne="LV*". Täytä korteille samat kentät kuin alla on ohjeistettu kurssien käsin luomisen vaiheissa (kaikille korteille Tyyppi- ja Asteikko-kenttä sekä ainetason kurssien ja väliotsikkojen korteille Arvosanan laskeminen -kenttä). Näet alla olevista vaiheista, mitä kenttiä millekin korteille täytetään. Nimeä, lyhennettä ja opintoviikkoja ei tarvitse täyttää, koska ko. tiedot tulivat jo tiedonsiirron mukana korteille.

  B) Kurssien luominen käsin

  Jos haluat lisätä kurssit Primukseen käsin, avaa Kurssit-rekisteri ja luo kortit siellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Löydät kursseille annettavat nimet OPH:n kotisivuilta lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

  1. Luo Kurssit-rekisteriin alla listatut kurssitason kurssit (yht. 25 kurssia). Valitse niille Tyyppi-kenttään pakollisen kurssin tyyppi, esim. lu pakollinen kurssi. Valitse lisäksi kaikille korteille Asteikko-kenttään asteikko, johon sisältyy Suoritettu- ja Hylätty-arvosanat. Täytä korteille lisäksi Opintoviikkoja-kenttä.

  • LVS1-LVS10 (yht. 10 Äidinkieli ja kirjallisuus -aineen kurssia)
  • LVKA1-LVKA3 (yht. 3 Perusopetuksessa alkanut kieli -aineen kurssia)
  • LVKB1-LVKB3 (yht. 3 Lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa alkava kieli -aineen kurssia)
  • LVMAI1-LVMAI3 (yht. 3 Opiskelijan oma äidinkieli -aineen kurssia)
  • LVLUMA1-LVLUMA2 (yht. 2 Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot -aineen kurssia)
  • LVHY1-LVHY2 (yht. 2 Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus -aineen kurssia)
  • LVOP1-LVOP2 (yht. 2 Opinto-ohjaus- aineen kurssia)

  2. Luo seuraavaksi Kurssit-rekisteriin alla listatut ainetason kurssit. Valitse niille Tyyppi-kenttään ainetason kurssin tyyppi, esim. lu oppimäärä. Täytä kaikille myös kenttä Arvosanan laskeminen sen mukaan, miten arvosana halutaan laskettavan. Valitse lisäksi kaikille korteille Asteikko-kenttään asteikko, johon sisältyy Suoritettu- ja Hylätty-arvosanat.

  • LVS Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
  • LVKA Perusopetuksessa alkanut kieli
  • LVKB Lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa alkava kieli
  • LVMAI Opiskelijan oma äidinkieli

  3. Luo vielä Kurssit-rekisteriin alla listatut väliotsikot. Valitse niille Tyyppi-kenttään Väliotsikko. Täytä myös väliotsikoille LVMALUO, LVYHKU ja LVOPO kenttä Arvosanan laskeminen sen mukaan, miten arvosana halutaan laskettavan. Valitse lisäksi kaikille korteille Asteikko-kenttään asteikko, johon sisältyy Suoritettu- ja Hylätty-arvosanat.

  • Äidinkieli ja kirjallisuus (lyhenteeksi esim. LVAIK)
  • Muut kielet (lyhenteeksi esim. LVMUUTK)
  • Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot (lyhenteeksi esim. LVMALUO)
  • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus (lyhenteeksi esim. LVYHKU)
  • Opinto-ohjaus (lyhenteeksi esim. LVOPO)
  • Valinnaiset opinnot (lyhenteeksi esim. LVVAL)


  Opetussuunnitelman laatiminen

  Kun kurssit, aineet ja väliotsikot on luotu, kootaan niistä varsinaisen opintosuunnitelma. Avaa Opetussuunnitelmat-rekisteri ja valitse Toiminnot / Uusi rekisterikortti.

  Täytä kortille ainakin kentät Opsin nimi, Koulu ja Muiden emokurssi (valitse kenttään Valinnaiset opinnot). Täytä muut kentät tarpeen vaatiessa.

  Rakenna ops-puu vetämällä Kurssit-kohdasta tarvittavat kurssit, ainetason kurssit ja väliotsikot vasemmalla olevaan tyhjään tilaan niin, että ops-puu on viereisen kuvan mukainen. On tärkeää, että jokainen opsiin siirrettävä kurssi on oikealla tasolla.

  Opsin alimmaisena olevan Valinnaiset opinnot -väliotsikon alle voi siirtää lukion opsissa olevia (pakollisia) kursseja, mikäli opiskelijoille halutaan antaa mahdollisuus suorittaa niitä. Huomaa kuitenkin, että jos lukion opsiin kuuluvia kursseja siirretään valinnaisiksi kursseiksi LUVA-opsiin, kyseisten kurssien kurssityyppi täytyy vaihtaa. Näiden kurssien kurssityypiksi vaihdetaan Muu kurssi (tai vastaava) Opiskelijat-rekisterissä ops-puun kautta avattavasta suoritusruudusta.

  Mikäli valinnaisiin opintoihin sisältyviä kursseja ei ole luotu Kurssit-rekisteriin, ne voi lisätä opiskelijoille Opiskelijat-rekisterissä valitsemalla Lisätoiminnot / Lisää muu suoritus. Näille annetaan kurssityypiksi Muu kurssi (tai vastaava).

  Kun opetussuunnitelma on valmis ja tallennettu, valitse se LUVA-opiskelijoille Opiskelijat-rekisterissä Opetussuunnitelma-kenttään. Viereisessä kuvassa on näkymä opiskelijan ops-puusta, kun kurssit on arvosteltuna.

  Kielitaitotasojen määrittäminen arviointia varten

  Todistukseen tulee "Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus" -aineelle näkyviin kielitaitotasot eri osa-alueista. Näitä arvosanoja ei syötetä Opiskelijat-rekisterin Kielitaitotasotaulukon kenttiin vaan aineen palkin suoritusruudussa Muut arvosanat -kenttään. Ennen kuin voit antaa opiskelijalle näitä arvosanoja, täytyy Primukseen luoda kielitaitotasot:

  • Avaa Arvosana-asteikot-rekisteri ja luo asteikko esim. nimellä "Kielitaitotasot".
  • Avaa Arvosanamääritykset-rekisteri ja luo sinne jokaiselle kielitaitotasolle oma kortti. Täytä Arvosana-kenttään esim. "A1.1" ja Kirjaimin-kenttään esim. "Kielitaidon alkeiden hallinta". Valitse lisäksi Asteikko-kenttään luomasi "Kielitaitotasot"-asteikko.
  • Avaa Kurssit-rekisteri ja valitse ainetason kurssille "LVS Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus" kenttään Muiden arvosanojen asteikko luomasi Kielitaitotasot-asteikko. Täytä sitten kenttään Muiden arvosanojen aiheet seuraavat vaihtoehdot:
   • Kuullun ymmärtäminen
   • Puhuminen
   • Luetun ymmärtäminen
   • Kirjoittaminen

  Tulostuspohjat

  Oman opinto-ohjelmansa mukaisesti kaikki opinnot hyväksytysti suorittaneelle opiskelijalle annetaan todistus lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Kyseinen mallitulostepohja löytyy tulostepankista, ks. alla oleva linkki Aiheeseen liittyen -otsikon alta.

  LiiteKoko
  LUVA-kurssit.txt1.86 Kt