Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

SV2-språkets kunskapsnivåer

  Se bild

  Med denna utskriftsbotten kan du skriva ut uppgifter om SV2-elevers kunskapsnivåer.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Öppna sedan Primus och Studeranderegistret. Gå till utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu sparad i Primus. Ett alternativt sätt är att parallellt med Primus öppna vyn Den här datorn, söka fram rätt fil och dra den till utskriftseditorn med musen.

  Utskriftens uppgifter

  Syftet med utskriften är att man på papper ska kunna skriva ut uppgifter som sparats med den elektroniska blanketten i Wilma. I utskriftens sidhuvud finns uppgifter om elevens skola och kommun samt utskriftsdatum, dvs. innevarande datum.

  Utskriftens uppgifter kommer från olika fält i Studeranderegistret.

  Utskriften i Wilma

  Du ska ange en användargrupp för utskriften för att den ska synas i Wilma.

  Öppna utskriften i utskriftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Välj en användargrupp som får se och skriva ut uppgifterna i Wilma. Kryssa för Ses endast av användargruppen och välj en användargrupp ur menyn. Observera att den valda användargruppen ska ha rätt att skriva ut sparade utskrifter i Studeranderegistret.

  Utskriften syns i studerandens Wilma, under Utskrifter.


  Artikeln har updaterats 12.05.2016