Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion hajautetut kurssit

  Lukiokurssit kestävät yleensä vain yhden jakson ajan, mutta tiettyjen oppiaineiden kurssit hajautetaan toisinaan usemmalle jaksolle. Näin esim. liikunnan pakolliset kurssit saadaan jaettua tasaisemmin, esim. 1 viikkotunti läpi vuoden tai 2-3 tuntia muutaman jakson ajan.

  Ennen kuin aloitat työskentelyn hajautettujen kurssien parissa, jaksota mahdollisimman pitkälle kaikki muut kurssit ja tee jaksokohtaiset kurssitarjottimet. Hajautettujen kurssien käsittely kannattaa jättää viimeiseksi.


  Tarjotinpalkki hajauttamattomista kursseista

  Hajautetuista kursseista kootaan ensin omat palkkinsa Jaksottamatta-jaksolle. Kun palkit on tehty, ne jaksotetaan halutulla tavalla. Tällä tavoin palkit tarvitsee tehdä vain kerran, ei joka jaksolle uudestaan. Näin myös saadaan samat opiskelijat joka jaksolle, ja kun opiskelija valitsee kurssin Wilmassa, tulee valintakin yhdellä kerralla kaikille jaksoille.

  Ota ryhmittelyikkunan Kurssitarjotin-välilehdellä esiin Jaksottamatta-jakso ja tee sinne uusi tarjotin. Vedä palkkeihin ne ryhmät, joiden opetus hajautetaan useammalle jaksolle.

  Ylimmässä kuvassa on kolme hajautettavaa tarjotinpalkkia, joissa on liikunnan kursseja. Palkit voi myöhemmin jaksottaa eri tavoilla, esim. 1. palkkia jaksoille 1-3, kakkospalkkia jaksoille 2-4 ja 3. palkkia jaksoille 3-5.


  Hajautettujen kurssien jaksottaminen

  Koska hajautettujen kurssien oppitunnit jaetaan useammalle jaksolle, on tuntimääräkin pienempi kuin muilla kursseilla.

  Toiseksi ylimmässä kuvassa tavallisia palkkeja on jaksotettu 2. jaksolle kutakin 3 oppituntia, hajautettua liikunnan palkkia taas on jaksotettu 1-3 jaksoille 1 tunti per jakso.

  Jaksotuksen jälkeen palkit ovat siirtyneet jaksokohtaisiin tarjottimiin. Jaksokohtaisissa tarjottimissa näkyy ensin tavalliset kurssiryhmät ja niiden alla hajautetut omassa osiossaan.

  Hajautettu palkki työjärjestykseen

  Hajautetun palkin voi sijoittaa työjärjestyksessä joko johonkin tyhjään ajankohtaan tai päällekkäin tavallisen palkin kanssa. Jos hajautettu palkki sijoitetaan tyhjään kohtaan, voivat oppilaat valita kursseja sekä siitä, että kaikista tavallisista palkeista. Jos hajautettu palkki on osittain päällekkäin tavallisen palkin kanssa, tulee opiskelijoilla päällekkäisyyksiä tämän oppitunnin osalta.

  Koulu päättää itse, sallitaanko päällekkäisyydet vai saako opiskelija valita vain jommasta kummasta - joko tavallisesta palkista tai hajautetusta palkista. Wilma näyttää opiskelijalle, että päällekäisyys syntyy, mutta ei estä tuplavalintaa.

  Alimmassa kuvassa tiistain ensimmäiselle tunnille on sijoitettu yksistään hajautettu palkki. Kellään ei tule sijoituksen takia päällekkäisyyksiä ja ne, jotka eivät ole valinneet mitään tästä palkista, tulevat vasta klo 9 kouluun. Maanantain viimeisellä oppitunnilla hajautettu liikunta on sijoitettu samanaikaiseksi 3. palkin ryhmien kanssa. Liikunnan valinneet ovat joko poissa tältä 3. palkin tunnilta tai eivät valitse mitään 3. palkista.

  Oppitunnin pituus hajautetuilla kursseilla

  Jos hajautettujen kurssien oppitunnin pituus vaihtelee tai on eri kuin normaaleilla palkeilla, toteutetaan ero sijoitteluvaiheessa. Sijoittelussa käytetään minuuttitarkkuutta: - Valitse sijoitteluikkunassa Asetukset / Minuuttisijoituksen tarkkuus ja esim. 5 tai 15 min. Työjärjestyspohjaan tulee tiheämpi vaakaviivoitus.

  • Valitse sitten ikkunan alareunasta, sijoittamattoman opetuksen luettelosta hajautettu palkki tai ryhmä.
  • Maalaa sitten työjärjestyksestä se ajankohta, jossa hajautettuja kursseja opetetaan, esim. tiistai-iltapäivästä 120 minuuttia. Huom! Maalaa, älä klikkaa. Yhdellä klikkauksella sijoitat vain 5 min tai 15 min sen mukaan, minkä tarkkuuden valitsit. Niin kauan, kuin pidät hiiren painiketta pohjassa, näkyy maalatulla alueella sen kesto minuutteina.
  • Jos hajautettu kurssi osuu päivän reunatunneille ja normaalin opetusajan ulkopuolelle, pidennä työjärjestyspohjan viimeistä tuntia tai lisää työjärjestyspohjaan uusi oppitunti. Pohjaa muokataan perustietoikkunan Tuntien tiedot -välilehdellä. Klikkaa pohjasta esim. viimeistä tuntia ja anna alareunan Loppuu-kenttään sille uusi päättymisaika, tai lisää Uusi tunti -painikkeella pohjaan ylimääräinen tunti.
  • Pohjan muokkaus ei vaikuta jo sijoitettuihin tunteihin. Jos normaalit palkit ajoittuvat esim. klo 14-15:15 ja muutat viimeisen tunnin päättymään klo 16:00, säilyy sijoitusten kestona 14-15:15 ja vasta uusien sijoitusten kestoksi tulee 14-16.