Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Välitodistus, numeroarviointi

  Katso kuva

  Tämä on peruskoulun välitodistus niille luokka-asteille, joilla käytetään numeerista arviointia. Todistus soveltuu esim. luokka-asteiden 3-9 arviointiin.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostueditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Ylätunnisteen punapohjaiset solut tulostavat koulun nimen, oppilaan nimen, syntymäajan, lukukauden päättymispäivän sekä vuosiluokan.

  Vaaleankeltapohjaisten solujen sisältö on kirjoitettu suoraan pohjaan, joten se tulostuu samanlaisena kaikille oppilaille.

  Keltapohjainen taulukko


  Keltapohjainen taulukko eli suoritustaulukko tulostaa oppilaiden opiskelemien aineiden nimet sekä niissä saadut arvosanat.

  Ensimmäisen rivin punainen solu tulostaa opetussuunnitelman väliotsitkot, esim. Äidinkieli ja kirjallisuus, Toinen kotimainen kieli ja Muut valinnaisaineet. Väliotsikko tulostuu vain, jos oppilas on saanut arvosanan jostain otsikon alle kuuluvasta oppiaineesta.

  Oppiaineiden nimet

  Seuraavan rivin samanniminen solu tulostaa yhteiset oppiaineet sekä käytöksen. Aine tulostuu, jos siitä on annettu arvosana lukuvuoden alkamispäivän jälkeen. Esim. 8. luokkalaisille ei siis tulostu niitä oppiaineita, joiden opiskelu on päättynyt 7. luokalla.

  • Klikkaa solua, jolloin ruudun oikeaan reunaan aukeaa luettelo kurssityypeistä. Rasti yhteistä oppiainetta, yksilöllistettyä yhteistä ainetta ja käytöksen ainetta tarkoittavat tyypit, esim. "ya yhteinen aine", "ya yksilöllistetty aine" ja "ya käyttäytyimisen aine"; alakouluilla vastaavat aa-alkuiset kurssityypit.
  • Älä rasti "kurssi"-päätteisiä kurssityyppejä.

  Kaikki aineet tulostuvat solun vasempaan reunaan. Jos haluat erottaa väliotsikot paremmin aineista, voit käyttää jompaa kumpaa seuraavista tavoista:

  • Lisää väliotsikot tulostavaan soluun lihavointi ja kasvata hieman rivikorkeutta.
  • Sisennä "Suomen kieli" ja "Ruotsin kieli, B1-oppimäärä" lisäämällä Kurssit-rekisterissä näiden aineiden nimen alkuun muutama välilyönti. Välilyönnit voi poistaa todistusten tulostuksen jälkeen.

  Valinnaiset aineet

  Kolmannen rivin solu tulostaa valinnaiset aineet. Todistukseen tulostuvat vain ne aineet, joita oppilas on opiskellut, eli joissa hänellä on arvosana. Lisäksi arvosanan tulee olla tältä lukuvuodelta. Esim. 9. luokkalaiselle ei tulosteta niitä valinnaisaineita, joiden opiskelu on päättynyt 8. luokalla.

  • Rasti tähän soluun ne kurssityypit, jotka tarkoittavat valinnaista ainetta, esim. "ya valinnainen aine" ja "ya yksilöllistetty valinnaisaine".
  • Jos opetussuunnitelmassa on myös lyhyitä valinnaisaineita, voit tulostaa ne joko merkinnällä "valinnaiset opinnot" tai niiden oikeilla nimillä. Jos haluat tulostaa lyhytkurssit niiden oikeilla nimillä, rasti kurssityypiksi myös "ya lyhytkurssi". Jos haluat pelkän "valinnaiset opinnot" -tiedon, rasti kurssityypiksi "ya lyhytkurssiaine".

  Arvosanat

  Yhteisten ja valinnaisten aineiden riveillä on seuraavana punainen arvosanan tulostava solu. Arvosana tulostuu, jos se on annettu kuluvan lukuvuoden aikana. Arvosanan perään tulostuu ns. arvosanaviite eli *-merkki, jos kyseessä on yksilöllistetty aine.

  • Rasti tähän soluun kurssityyppiluettelon yläpuolelta Sama kuin ed. solun.
  • Jos tähti ei tulostu yksilöllistettyjen aineiden arvosanan kohdalle, tarkista että:
   • Primuksen Kurssityypit-rekisterissä on täytetty kaikille yksilöllistettyä tarkoittaville kurssityypeille *-merkki kenttään Arvosanaviite. Tähti merkitään sekä yksilöllistetyille aineille että kursseille.
   • Oppilaan opetussuunnitelmassa yksilöllistäminen merkitään sekä aineeseen että kurssitasolle.

  Arvosanat kannattaa tasata tulostumaan solun oikeaan reunaan, jolloin ne tulostuvat suoraan riviin allekkain, eikä tähtimerkki siirrä arvosanaa ulos rivistä. Tasaus valitaan kohdassa Asettelu ja reunaviivat siirtämällä "asettelu"-sanaa ruudun sisällä.

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuvat allekirjoitukset, arvosanamääritykset, seuraavan lukukauden alkamisaika ja lisätiedot. Alatunniste näkyy, kun valitset Viimeinen sivu -välilehden. Alatunniste saattaa olla osittain keltaisen taulukon alla, mutta älä muuta kummankaan kokoa. Alatunnistetta näkyy hieman, joten klikkaa sitä, jolloin se ponnahtaa paremmin näkyviin.

  Vaaleankeltapohjaisten solujen teksti on kirjoitettu suoraan pohjaan. Jos oppilaitos käyttää sellaisia arvosanoja, joita ei ole mainittu arvosanaluettelossa, voit lisätä ne tekstiin klikkaamalla ko. solun aktiiviseksi

  Punainen lisätietosolu tulostaa opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen -kenttään kirjatun tekstin. Punainen Seuraava lukukausi tässä koulussa... -solu tulostaa päiväyksiksi Koulun tiedot -rekisterissä Kevätlukukausi alkaa -kentän päiväyksen. Lainausmerkeissä olevat osat ovat käsin kirjoitettua tekstiä.


  Artikkeli on päivitetty 01.10.2013