Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: aspekter att observera

  De nya examensgrunderna trädde ikraft 1.8.2018, en del redan i början av året. De nya studerandena studerar automatiskt enligt de nya examensgrunderna, men också de som inlett sina studier tidigare kan övergå till de nya grunderna. När en studerande övergår till de nya grunderna bör man ta följande saker i beaktande.

  De som börjat efter 1.8.2018

  • Importera examina och därefter examensdelarna från eGrunder till Primus (länkar till anvisningarna nere på sidan).
  • Gör en ny vitsordsskala med 1-5. I fältet KOSKI-klassificering väljer man "Femstegsskala yrkes".
  • Skapa vitsorden 1-5 samt Godkänd och Underkänd i Vitsordsdefinitioner-registret. Ange den 5-stegsskala som du skapade som vitsordsskala för dessa vitsord. Fyll i de rätta kodvärdena i KOSKI-vitsord-fältet.
  • Ange skalan 1-5 för examensdelarna i de nya examensgrunderna i Undervisningsutbud-registret.
  • Gör upp nya utbildningsplaner med de importerade examensdelarna.
  • Välj läroplansträd för de nya studerandena.
  • Erkännanden av kunnande, val och så vidare hanteras i vanlig ordning.
  • En PUK ska göras upp åt studeranden i början av studierna.

  Vitsordskoder för KOSKI:
  Skalan 1-5
  Skalan 1-3
  Godkänd-Underkänd

  De som börjat 1.1.2018

  • De studerande som började vid årsskiftet inledde sina studier enligt de gamla grunderna, såvida de inte har en examen där de nya grunderna redan hade trätt ikraft.
  • Studeranden övergår till de nya grunderna. De studier som redan avlagts måste erkännas under de nya grunderna, då det finns motsvarigheter. Vitsorden ska ändras till skalan 1-5: 1->1 eller 2, 2->3 eller 4 och 3->5.
  • Vitsorden kan omvandlas med hjälp av PrimusQuery.
  • Man ska INTE göra något nytt registerkort åt studeranden; hen fortsätter med samma kort (samma studierätt).
  • Läroplanen ska bytas ut för studeranden. Då kommer de studier som avlagts under början av året att stå som "svanskurser" nere i den nya läroplanen.
  • Prestationerna kan överföras till den nya läroplanen enligt den här anvisningen.
  • Prestationsöverföringen är till nytta endast om examensdelarna i den gamla och den nya läroplanen motsvarar varandra.
  • Därefter ska man ännu göra erkännandena av kunnande och omvandla vitsorden.
  • Om det förekommer många diskrepanser i examensdelarna ska erkännandena göras för hand.
  • Alternativt gör man först en kombo-läroplan som innehåller både de nya och de gamla examensdelarna. När prestationerna är överförda kan man ta bort de gamla examensdelarna ur denna läroplan.
  • Alla de element som den studerande redan har avlagt ska flyttas till den nya läroplanen i form av erkännanden av kunnande och de ska vara föremål för finansiering.
  • De studerande som börjat efter 1.1.2018 ska som Prestationssätt ha "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)".

  Övriga vitsord (ämne)

  • Om det finns övriga bedömningselement kopplade till de gamla examensdelarna, kan dessa också överföras med funktionen Överför prestationerna till en ny läroplan.
  • Observera att de övriga bedömningselementen då måste vara identiska i den gamla respektive nya examensdelen.
  • De vitsord som angetts i gamla examensdelar överförs till de motsvarande raderna i den nya examensdelen.
  • Om de övriga bedömningselementen inte stämmer överens, kan man också välja att inte överföra dem i den nämnda funktionen. Då kryssar man i Överför inte övriga vitsord.

  Erkännande av kunnande

  • Erkännandet av kunnande görs med funktionen Erkännande av kunnande i Primus eller via blankett i Wilma.
  • Bland PUK-blanketterna finns också en blankett för detta ändamål.
  • För erkännandena av kunnande ska man kryssa i fältet Omfattas av finansiering, om examensdelen faller under någon finansiering.


  Uppdaterad: 17.10.2018